29. 3. 2020  14:20 Miroslav
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GARAN, M. -- ŠULKO, M. Degradation mechanisms in the operation of pressured pipelines. In ICSI 2019. The 3rd International Conference on Structural Integrity. Amsterdam: Elsevier, 2019, s. 514--519.

Originální název: Degradation mechanisms in the operation of pressured pipelines
Slovenský název:
Autor: Ing. Martin Garan, PhD. (50%)
Ing. Miroslav Šulko, PhD. (50%)
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: ICSI 2019. The 3rd International Conference on Structural Integrity
Podnázev:
Od strany: 514
Do strany: 519
Počet stran: 6
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Martin Garan, PhD.
Poslední změna: 08.02.2020 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

ICSI 2019. The 3rd International Conference on Structural Integrity. Amsterdam: Elsevier, 2019.

Originální název: ICSI 2019. The 3rd International Conference on Structural Integrity
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel: Elsevier
Místo vydání: Amsterdam
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 16.11.2019 22:21 (Import dat z knihovny)