Institute of applied mechanics and mechatronics (FME) - list of publicationsHelp


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 92

PublicationsType of resultYearDetails
A numerical study on a cantilever using a thermodynamically consistent hypoelastic-plastic material model
Jerábek, Róbert -- Écsi, Ladislav
A numerical study on a cantilever using a thermodynamically consistent hypoelastic-plastic material model. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, p. 581--589. ISBN 978-80-227-4884-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
A study on the "compatiblity assumption" of contemporary multiplicative plasticity models
Écsi, Ladislav -- Jerábek, Róbert -- Élesztös, Pavel
A study on the "compatiblity assumption" of contemporary multiplicative plasticity models. Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering, 69. p. 15--26.
articles in magazines2019prohlížet
Adjustment of air flow parameters in hot air machine for achieving a better output product
Brincko, Branislav -- Šulko, Miroslav
Úprava parametrov prúdenia vzduchu v teplovzdušnom stroji pre dosiahnutie kvalitnejšieho výstupného produktu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Aeroelastická analýza krídla lietadla
Nagy, Bence -- Havelka, Ferdinand
Aeroelastic analysis of aircraft wing. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
An alternative framework for developing material models for finite-strain elastoplasticity
Écsi, Ladislav -- Élesztös, Pavel -- Jerábek, Róbert -- Jančo, Roland -- Hučko, Branislav
An alternative framework for developing material models for finite-strain elastoplasticity. In LUCAN, D. Advances in composite materials development. 1st ed. IntechOpen, 2019: IntechOpen, 2019, p. 1--21. ISBN 978-1-78984-130-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
An alternative neo-Hookean material model with internal damping for finite-strain elastoplasticity
Jerábek, Róbert -- Écsi, Ladislav
An alternative neo-Hookean material model with internal damping for finite-strain elastoplasticity. In Experimental Stress Analysis 2019. Brno: Czech Society for Mechanics, 2019, p. 160--168. ISBN 978-80-214-5753-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
An autonomous irrigation system controlled by a microcontroller
Everlingová, Karolína -- Gašparík, Marek
Autonómny zavlažovací systém riadený mikrokontrolérom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Analog computer from modern components
Grosinger, Patrik -- Šolek, Peter
Analog computer from modern components. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, p. 445--463. ISBN 978-80-227-4884-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Analysis of causes of fatigue fracture of the press frame
Porubský, Daniel -- Margetin, Matúš
Analýza príčin únavového lomu nosného rámu lisu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Analysis of pressing gasket and observation of external influences on gasketing
Šlesar, Peter -- Jančo, Roland
Analysis of pressing gasket and observation of external influences on gasketing. In FUSEK MARTIN, -- ŠMACH, J. -- CIENCIALA, J. -- LIČKOVÁ, D. -- ŠIMEČKOVÁ, K. -- MACHALLA, V. -- PAŠKA, Z. -- PAVLÍČEK, P. Applied mechanics 2019. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019, p. 207--2012. ISBN 978-80-248-4287-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Analysis of the personal car frame modification
Stročka, Peter -- Chmelko, Vladimír
Analýza úpravy rámu osobného automobilu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Analysis of the static and fatigue strength of the frame
Ďurčák, Bohuslav -- Margetin, Matúš
Analýza statickej a únavovej pevnosti rámu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Analysis of the worm drives and determination of contact pressures the thickness of the cement layer
Šlesar, Peter -- Jančo, Roland
Analysis of the worm drives and determination of contact pressures the thickness of the cement layer. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, p. 1082--1091. ISBN 978-80-227-4884-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Analýza environmentálneho hluku závodných vozidiel
Žiaran, Stanislav -- Chlebo, Ondrej
Analýza environmentálneho hluku závodných vozidiel. In ŽIARAN, S. -- CHLEBO, O. Noise and vibration in practice. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, p. 93--98. ISBN 978-80-227-4917-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Application of a digitization procedure used for a design of an old-timer component
Gulanová, Jana -- Dunaj, Štefan -- Grosinger, Patrik
Application of a digitization procedure used for a design of an old-timer component. In Proceedings of CAD´19 : CAD Conference and exhibition. [S.l.]: CAD Solutions, 2019, p. 293--297.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Assistance transport robot on two wheels
Končal, Matej -- Dzurilla, Michal
Asistenčný prepravný robot na dvoch kolesách. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Autonomous railway model controlled by PLC
Slatina, Dominik -- Gašparík, Marek
Model autonómnej železnice riadený PLC automatom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Bezkontaktné meranie vnútroočného tlaku z pohľadu metrológie
Pavlásek, Peter -- Rybář, Jan -- Ďuriš, Stanislav -- Hučko, Branislav -- Chytil, Miroslav
Bezkontaktné meranie vnútroočného tlaku z pohľadu metrológie. In 6. kongres Slovenskej glaukómovej spoločnosti: kniha abstraktov. Bratislava: Slovenská glaukómová spoločnosť, 2019, p. 22--23. ISBN 978-80-972633-7-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Biomechanical measurement of comfort
Kováč, Tomáš -- Hučko, Branislav
Biomechanické merania komfortu. Dissertation thesis. 2019. 74 p.
final thesis2019prohlížet
Calculation of deformations and assembly forces of the sealing profile
Tkáč, Matúš -- Šulko, Miroslav
Výpočet deformácií a montážnych síl tesniaceho profilu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Calculation of eigenfrequencies and eigenmode shapes of chassis
Horák, Daniel -- Šulko, Miroslav
Výpočet vlastných frekvencií a vlastných tvarov kmitania karosérie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Calculation of operating pressures in the welded pipeline system
Števuliak, Štefan -- Šulko, Miroslav
Výpočet prevádzkových tlakov vo zváraných potrubiach. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Contribution to evaluation of the fatigue life time of structures under multiaxial loading
Novotný, Pavol -- Chmelko, Vladimír
Príspevok k hodnoteniu únavovej životnosti konštrukcií pri viacosovom namáhaní. Dissertation thesis. 2019. 79 p.
final thesis2019prohlížet
Crane control with consideration of parameters change and nonlinearities
Grosinger, Patrik -- Šolek, Peter
Riadenie žeriava s uvažovaním zmeny parametrov a nelinearít. Dissertation thesis. 2019. 81 p.
final thesis2019prohlížet
Current possibilieties of numerical simulation of the welding process
Jančo, Roland -- Écsi, Ladislav -- Šlesar, Peter -- Kráľ, Martin
Current possibilieties of numerical simulation of the welding process. In FUSEK MARTIN, -- ŠMACH, J. -- CIENCIALA, J. -- LIČKOVÁ, D. -- ŠIMEČKOVÁ, K. -- MACHALLA, V. -- PAŠKA, Z. -- PAVLÍČEK, P. Applied mechanics 2019. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019, p. 97--102. ISBN 978-80-248-4287-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Cycle counting methods in multiaxial variable loading
Bíro, Dominik -- Chmelko, Vladimír
Metódy extrakcie cyklov zaťaženia pri viacosovom premenlivom namáhaní. Dissertation thesis. 2019. 94 p.
final thesis2019prohlížet
Degradation processes in the gas pipe materials
Ševčík, Adam -- Chmelko, Vladimír
Degradačné procesy v materiáloch plynových potrubí. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Design and modeling of the entrance parking ramp in the Simscape
Šimo, Juraj -- Garan, Martin
Návrh a modelovanie vstupnej parkovacej rampy v Simscape. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Design and optimization of a carbon fiber monocoque structure
Kozel, Damián -- Šulko, Miroslav
Návrh a optimalizácia samonosnej karosérie z kompozitného materiálu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Design and optimization of load-bearing structure of large-capacity container from the strength and economic view
Bielik, Juraj -- Šulko, Miroslav
Návrh a optimalizácia nosnej konštrukcie veľkokapacitného kontajnera z pevnostného a ekonomického hľadiska. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Design and realization of CNC control part
Zelina, Milan -- Gašparík, Marek
Návrh a realizácia riadiacej časti CNC. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Design of a testing machine for tests according to ECE No. 42
Simon, Kristian -- Jerábek, Róbert
Návrh testovacieho zariadenia pre testy podľa EHK č. 42. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Design of crash box for formula student monopost
Bachorec, Peter -- Chmelko, Vladimír
Návrh crash boxu pre monopost formula student. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Design of testing rig for cyclic tests loaded with adjustable hydraulic actuator
Novotný, Matej -- Margetin, Matúš
Návrh rámu pre cyklické skúšky polohovateľným hydraulickým valcom a analýza jeho namáhania. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Design of the laboratory system model for controlling the position of the VN electrodes in system Plasmabit
Majkút, Marek -- Garan, Martin
Návrh laboratórneho modelu systému riadenia vzdialenosti VN elektród v systéme Plasmabit. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Developments in non-contact eye tonometer calibration
Pavlásek, Peter -- Rybář, Jan -- Ďuriš, Stanislav -- Hučko, Branislav -- Palenčár, Jakub -- Chytil, Miroslav
Developments in non-contact eye tonometer calibration. In Proceedings of the 2019 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference. Piscataway: IEEE, 2019, p. 1281--1285. ISBN 978-1-5386-3460-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Dynamic analysis of nonlinear analytical model of longitudinal vibration of beam with bolted joint
Dlhý, Filip -- Havelka, Ferdinand
Dynamická analýza nelineárneho analytického modelu pozdĺžneho kmitania nosníka so skrutkovým spojom. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Effect of wave propagation and transfer of a sensor on detected acoustic emission signal
Raček, Marek
Effect of wave propagation and transfer of a sensor on detected acoustic emission signal. In XXIII Polish-Slovak scientific conference on machine modelling and simulations. Londýn: EDP Sciences, 2019, p. 1--13.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Eigen Value Analysis on simplified disc brake model using Finite Element Approach
Patel, Vatsal Bipinchandra -- Úradníček, Juraj
Eigen Value Analysis on simplified disc brake model using Finite Element Approach. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Emergency braking of a car with ABS on an uneven road
Mokrý, Peter -- Harakaľová, Jana
Núdzové brzdenie automobilu s ABS na nerovnej vozovke. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Etalonové zařízení na kalibraci bezkontaktních očních tonometrů
Rybář, Jan -- Sedlačko Peter, -- Ďuriš, Stanislav -- Hučko, Branislav -- Pavlásek, Peter
Etalonové zařízení na kalibraci bezkontaktních očních tonometrů. In 27. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP. Ústí nad Labem: BOS.org, 2019, p. 65--66. ISBN 978-80-87562-95-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
European project on developing research capabilities for traceable intraocular pressure measurements
Pavlásek, Peter -- Rybář, Jan -- Chytil, Miroslav -- Ďuriš, Stanislav -- Palenčár, Jozef -- Hučko, Branislav
European project on developing research capabilities for traceable intraocular pressure measurements. Zdravotníctvo a sociálna práca, 14. p. 30--36.
articles in magazines2019prohlížet
Experimental Eigen Value Analysis on simplified disc brake model
Somasundaram, Logesh -- Úradníček, Juraj
Experimental Eigen Value Analysis on simplified disc brake model. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Failure analysis of glued glass
Maťuga, Ľubomír -- Chmelko, Vladimír
Analýza príčin praskania lepených skiel. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Force and strain stress analysis of selected trailer components for containers
Jurikovič, Matúš -- Chmelko, Vladimír
Silová a pevnostná analýza vybraných komponentov prívesu pre kontajnery. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Glaucoma vs. biomechanical properties of cornea
Hučko, Branislav -- Ferková, Sylvia Lea -- Ďuriš, Stanislav -- Rybář, Jan -- Pavlásek, Peter
Glaucoma vs. biomechanical properties of cornea. Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering, 69. p. 111--116.
articles in magazines2019prohlížet
Headtracker design for biaxial gimbal
Almáši, Dávid -- Gašparík, Marek
Návrh headtrackera pre dvojosí gimbal. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Hodnotenie neprevádzkovaných ozubených kolies
Chlebo, Ondrej -- Čekan, Michal
Hodnotenie neprevádzkovaných ozubených kolies. In ŽIARAN, S. -- CHLEBO, O. Noise and vibration in practice. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, p. 27--33. ISBN 978-80-227-4917-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Impact of vibro-isolation of technical equipment on structure-borne noise in living areas
Žiaran, Stanislav -- Hučko, Branislav -- Chlebo, Ondrej -- Tůma, Jiří
Impact of vibro-isolation of technical equipment on structure-borne noise in living areas. In Proceedings of the 26th International Congress on Sound and Vibration, ICSV 26: Montreal, Canada, 7.7. -11.7. 2019. 1st ed. Montreal: Canadian Acoustical Association, 2019, p. 1--8. ISBN 978-199918100-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Influence of corrosion damage and additional bending loading on the safety of pressure pipe
Heško, Juraj -- Chmelko, Vladimír
Vplyv korózneho poškodenia a prídavného ohybu na bezpečnosť tlakového potrubia. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Influence of gyroscopic effects on natural frequencies of rotating shaft
Ižold, Roman -- Istenes, Igor -- Jančo, Roland
Influence of gyroscopic effects on natural frequencies of rotating shaft. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, p. 552--560. ISBN 978-80-227-4884-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Influence of heat treatment process to the fatigue properties of high strength steel
Chmelko, Vladimír -- Berta, Igor -- Margetin, Matúš
Influence of heat treatment process to the fatigue properties of high strength steel. In CORREIA, J A. Mechanical Fatigue of Metals. Cham: Springer Nature Switzerland, 2019, p. 35--39. ISBN 978-3-030-13979-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Influence of prestressing of suspension ropes on stress-strain response of the bridge
Chmela, Dávid -- Šulko, Miroslav
Vplyv predpätia závesných lán na napäťovo deformačnú odozvu mosta. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Influence of road profile and suspension type on load proportionality in critical place of trailer
Gazdík, Štefan -- Margetin, Matúš
Vplyv typu vozovky a pruženia na proporcionalitu namáhania kritického prierezu nápravy prívesu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Influence of sipes geometry on wear of tire tread using numerical methods
Korbaš, Mário -- Harakaľová, Jana
Vplyv geometrie lamiel na opotrebenie dezénu nákladného plášťa pomocou numerických metód. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Influence of weld joint imperfections and additional loading on the safety of pressure pipe
Ištván, Peter -- Margetin, Matúš
Vplyv nedokonalostí zvarových spojov a prídavného namáhania na bezpečnosť tlakového potrubia. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Intelligent irrigation system for remote areas without infrastructure
Morvayová, Pavlína -- Dzurilla, Michal
Inteligentný zavlažovací systém do odľahlých oblastí bez infraštruktúry. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Martensitic transformation as a source of an acoustic emission
Raček, Marek
Martensitic transformation as a source of an acoustic emission. In Novus Scientia 2019: zborník príspevkov z 16. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škô elektronický zdroj. 1st ed. Košice: Technická univerzita, 2019, p. 138--143. ISBN 978-80-553-3249-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Modeling of EPDM elastic properties at large deformations
Gejguš, Tomáš -- Šolek, Peter
Modelovanie elastických vlastností EPDM pri veľkých deformáciách. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Modelling and simulation of vertical dynamics of vehicle equipped with magnetorheological damper
Csizmadia, Dávid -- Havelka, Ferdinand
Modelovanie a simulácia vertikálnej dynamiky automobilu vybaveného semiaktívnym tlmičom. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Modelovanie budenia spaľovacích motorov
Milata, Michal -- Musil, Miloš
Modelovanie budenia spaľovacích motorov. Strojárstvo - Strojírenství, 23. p. 134--137.
articles in magazines2019prohlížet
Modelovanie priemyselného robota v Ansys Workbench
Ethiraj, Prem Kumar -- Garan, Martin
Modeling of the industrial robot structure in Ansys Workbench. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Modelové oko pro účely kalibrace bezkontaktních očních tonometrů
Rybář, Jan -- Sedlačko Peter, -- Ďuriš, Stanislav -- Pavlásek, Peter -- Grosinger, Patrik -- Dunaj, Štefan -- Chytil, Miroslav -- Hučko, Branislav -- Pluháček, František
Modelové oko pro účely kalibrace bezkontaktních očních tonometrů. Jemná mechanika a optika, 64. p. 164--168.
articles in magazines2019prohlížet
Napäťovo deformačná analýza cestného mosta
Kumartas, Semih Kaan -- Garan, Martin
The stress-strain analysis of the road bridge. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Napäťovo deformačná analýza hydraulickej ruky nákladného vozu
Keelkattalai Kasthurii Renghan, Harisudan -- Garan, Martin
The stress-strain analysis of the crane hydraulic arm of truck. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Napätovo-deformačná analýza kľukového mechanizmu motora
Amr Abd ELkarim Ahmed ELSabbagh, Mohamed -- Garan, Martin
The strength and dynamic analysis of a piston and rod mechanism of the engine. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Napäťovo-deformačná analýza portálového žeriavu
Ravi Kumar, Vivek -- Garan, Martin
The stress-strain analysis of the double girder crane. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Nízkofrekvenčný hluk a jeho vplyv na psychiku človeka
Žiaran, Stanislav -- Chlebo, Ondrej
Nízkofrekvenčný hluk a jeho vplyv na psychiku človeka. In JURKOVIČOVÁ, J. -- ŠTEFÁNIKOVÁ, Z. Životné podmienky a zdravie. Bratislava,: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, p. 46--52. ISBN 978-80-223-4742-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Numerical simulation of Friction stir welding of aluminium plate
Jančo, Roland -- Élesztös, Pavel -- Écsi, Ladislav -- Šlesar, Peter
Numerical simulation of Friction stir welding of aluminium plate. In ZOLOTAREV, I. -- RADOLF, V. Engineering mechanics 2019. Prague: Institute of Thermomechanics of the Czech Academy of Sciences, 2019, p. 161--164. ISBN 978-80-87012-71-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Numerical simulation of gasket montage
Vízi, Imrich -- Jančo, Roland
Numerická simulácia montáže tesnenia. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Numerical solution of honeycomb structures by finite element method
Drahoš, Matej -- Jančo, Roland
Numerická simulácia voštinovej štruktúry pomocou metódy konečných prvkov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Numerical study of material degradation of a silicone cross-shaped specimen using a thermodynamically consistent Mooney-Rivlin material model
Jerábek, Róbert -- Écsi, Ladislav
Numerical study of material degradation of a silicone cross-shaped specimen using a thermodynamically consistent Mooney-Rivlin material model. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, p. 258--266. ISBN 978-3-0357-1515-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Obťažovanie rezidentov tónovým hlukom v bytových priestoroch a jeho redukcia
Chlebo, Ondrej -- Žiaran, Stanislav -- Hučko, Branislav -- Čekan, Michal
Reduction of tonal noise in residential buildings. Akustika, 31. p. 36--44.
articles in magazines2019prohlížet
Porovnanie tuhosti a pevnosti rámu bicykla pre materiály oceľ a hliníková zliatina
Bakshi, Sourav -- Chmelko, Vladimír
Comparison of stiffness and strength of bicycle frame - steel, Al alloy. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Portable programmable robotic manipulator for repetitive operation
Páleník, Marek -- Dzurilla, Michal
Prenosný programovateľný robotický manipulátor na opakovanú činnosť. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Possibilities of using thermovision for detection of corrosion attack of the steel tanks
Lorinc, Ján -- Chmelko, Vladimír
Možnosti využitia termovízie pre detekciu korózneho napadnutia oceľových nádrží. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Posúdenie pevnosti rámu motocyklu v Ansys Workbench
Rangaraj, Naveen Kumar -- Garan, Martin
The assesment of the motorbike frame strength in Ansys Workbench. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Řešené projekty k zabezpečení metrologické návaznosti měření nitroočního tlaku na SjF STU Bratislava
Rybář, Jan -- Ďuriš, Stanislav -- Pavlásek, Peter -- Hučko, Branislav -- Dunaj, Štefan -- Javorská, Alexandra -- Grosinger, Patrik -- Chytil, Miroslav
Řešené projekty k zabezpečení metrologické návaznosti měření nitroočního tlaku na SjF STU Bratislava. Metrológia a skúšobníctvo, 24. p. 21--24.
articles in magazines2019prohlížet
Spoľahlivosť merania vnútroočného tlaku Goldmannovou metódou
Hučko, Branislav -- Ferková, Sylvia Lea -- Ďuriš, Stanislav -- Rybář, Jan -- Pavlásek, Peter
Spoľahlivosť merania vnútroočného tlaku Goldmannovou metódou. In 6. kongres Slovenskej glaukómovej spoločnosti: kniha abstraktov. Bratislava: Slovenská glaukómová spoločnosť, 2019, p. 24--25. ISBN 978-80-972633-7-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Stabilizácia hojdania bremena laboratórneho modelu žeriava
Grosinger, Patrik -- Šolek, Peter -- Rybář, Jan -- Musil, Miloš
Stabilizácia hojdania bremena laboratórneho modelu žeriava. Jemná mechanika a optika, 64. p. 182--185.
articles in magazines2019prohlížet
Statická a dynamická analýza bágra v Ansyse
Mohan, Prasanth -- Garan, Martin
The static and dynamic analysis of the wheel loader in Ansys. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Strength and dynamic assessment of self-supporting mobile pump construction
Medvecký, Erik -- Šulko, Miroslav
Pevnostné a dynamické posúdenie samonosnej konštrukcie mobilného čerpadla. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Stress-strain analysis of the planetary gear carrier
Surový, Ferdinand -- Jančo, Roland
Pevnostná analýza unášača planétového prevodu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Stress-strain analysis of the strenght of the fitness machine
Pavčo, Štefan -- Garan, Martin
Napäťovo deformačná analýza pevnosti posilňovacích strojov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Športová biomechanika
Hučko, Branislav -- Čekan, Michal -- Horvát, František -- Chlebo, Ondrej
Športová biomechanika. Bratislava: Spektrum STU, 2019. 70 p. ISBN 978-80-227-4920-6.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019prohlížet
Štruktúrny hluk v rezidenciách
Žiaran, Stanislav -- Chlebo, Ondrej
Štruktúrny hluk v rezidenciách. In ŽIARAN, S. -- CHLEBO, O. Noise and vibration in practice. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, p. 87--92. ISBN 978-80-227-4917-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
The analysis of brake squeal using minimal models
Musil, Miloš -- Úradníček, Juraj -- Chlebo, Ondrej -- Havelka, Ferdinand
The analysis of brake squeal using minimal models. In ŽIARAN, S. -- CHLEBO, O. Noise and vibration in practice. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, p. 35--40. ISBN 978-80-227-4917-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
The calculation of the contact force and the contact width of shaft seals
Šlesar, Peter -- Jančo, Roland
The calculation of the contact force and the contact width of shaft seals. Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering, 69. p. 123--130.
articles in magazines2019prohlížet
The hysteresis energy analysis absorbed by St52 under cyclic loadin
Gazdík, Peter -- Chmelko, Vladimír
Analýza absorbovanej hysteréznej energie ocele St52 pri cyklickom zaťažovaní. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Thermal impact on manufacturing accuracy of welding device
Klíma, Samuel -- Šulko, Miroslav
Vplyv tepelného zaťaženia na výrobnú presnosť zváracieho zariadenia. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Torsional stiffness of formula student monopost frame
Pös, Matúš -- Chmelko, Vladimír
Torzná tuhosť rámu monopostu formula student. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Transmission of vibrations through vibration isolators, theory and application
Žiaran, Stanislav -- Chlebo, Ondrej -- Čekan, Michal -- Tůma, Jiří
Transmission of vibrations through vibration isolators, theory and application. In UHL, T. Advances in Mechanism and Machine Science. Cham: Springer Nature Switzerland, 2019, p. 3995--4004. ISBN 978-3-030-20130-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet