Sep 23, 2020   5:57 p.m. Zdenka
Academic information system

Institute of automation, measurement and applied informatics (FME) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 67

Publications
Type of resultYear
Details
Adaptive predictive control of motor revolutions with feedforward brake effect compensation
Mladý, Samuel -- Gulan, Martin
Adaptívne prediktívne riadenie otáčok motora s doprednou kompenzáciou brzdného účinku. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Algoritmy automatického riadenia vnorené na programovateľné logické pole
Penzinger, Gábor -- Takács, Gergely
Feedback Control Algorithms Implemented on Field Programmable Gate Arrays. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Analysis of influencing quantities in taximeter verification using GPS method
Sammarah, George -- Halaj, Martin
Analýza ovplyvňujúcich veličín pri overovaní taxametrov pomocou metódy GPS. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Automatic dispenser with identity verification based on RFID using databases and microcomputers
Zsíros, Michal -- Melicher, Markus
Automatický výdaj a overovanie identity na základe RFID za pomoci databáz a mikropočítačov. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Autonomous navigation of mobile robots in ROS environment
Papšo, Jozef -- Šišmišová, Dana
Autonómna navigácia mobilných robotov v prostredí ROS. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Comparison of planar crane models
Grosinger, Patrik -- Šolek, Peter -- Rybář, Jan
Comparison of planar crane models. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- PRÁŠILOVÁ, M. Aplimat 2020. Bratislava: Spektrum STU, 2020, p. 564--581. ISBN 978-80-227-4983-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Design and creation of complex robotized workplace
Šíma, Patrik -- Vachálek, Ján
Návrh a tvorba komplexného robotizovaného pracoviska. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Design and creation of complex robotized workplace in Siemens Tecnomatix Process Simulate software environment
Jukl, Matej -- Vachálek, Ján
Návrh a tvorba komplexného robotizovaného pracoviska v softvérovom prostredí Siemens Tecnomatix Proces Simulate. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Design and manufacturing of multipurpose steering wheel
Šišmišová, Dana -- Mikuláš, Erik -- Zeman, Stanislav -- Kučera, Ľuboš
Design and manufacturing of multipurpose steering wheel. In MEDVECKÝ, Š. Current methods of construction design. Cham: Springer, 2020, p. 175--183. ISBN 978-3-030-33145-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Design and realization of a low-cost control system for a smart terrarium
Vereš, Dávid -- Gulan, Martin
Návrh a realizácia nízkonákladového riadiaceho systému pre inteligentné terárium. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Design and simulation of robotic workplace in Siemens Tecnomatix Process Simulate
Hapena, Jozef -- Vachálek, Ján
Návrh a simulácia robotického pracoviska v prostredí Siemens Tecnomatix Proces Simulate. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Design of algorithm for determination of position accuracy in RTLS localization
Igaz, Mário -- Šišmišová, Dana
Návrh algoritmu na určovanie presnosti polohy pri RTLS lokalizácii. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Design of environment for cyclical technological process control
Hudák, Jakub -- Bartalský, Lukáš
Návrh prostredia na ovládanie cyklického technologického procesu. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Design of Mamdani and Sugeno fuzzy controller in Fuzzy Logic Toolbox application library
Mészáros, Juraj -- Végh, Peter
Návrh Mamdaniho a Sugenovho fuzzy regulátora v prostredí aplikačnej knižnice Fuzzy Logic Toolbox. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Design of metal cylinder model for setting of temperature fields
Šímová, Veronika -- Bartalský, Lukáš
Návrh modelu kovového valca pre nastavovanie teplotných polí. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Design of methodology and measurement model for testing of logistics system in flexible production and design of algorithms for its optimization
Vašek, Pavol -- Vachálek, Ján
Návrh metodiky a meracieho modelu pre testovanie logistického systému vo flexibilnej výrobe a návrh algoritmov pre jeho optimalizáciu. Dissertation thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Design, realization and control of a heating/cooling unit for laboratory HVAC system
Halás, Gabriel -- Minarčík, Peter
Návrh, realizácia a ovládanie klimatizačno-vykurovacej jednotky laboratórneho HVAC systému. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Determination of automatic weather station self-heating originating from accompanying electronics
Pavlásek, Peter -- Merlone, Andrea -- Sanna, Francesca -- Coppa, G. -- Izquierdo, C.G. -- Palenčár, Jakub -- Ďuriš, Stanislav
Determination of automatic weather station self-heating originating from accompanying electronics. METEOROLOGICAL APPLICATIONS, 27. p. 1--9.
articles in magazines
2020Details
Determining the shape and position of components using a line laser scanner
Vadovič, Lukáš -- Juhás, Martin
Určovanie tvaru a polohy súčiastok pomocou čiarového laserového snímača. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Developments and Progress in Non-contact Eye Tonometer Calibration
Pavlásek, Peter -- Rybář, Jan -- Ďuriš, Stanislav -- Hučko, Branislav -- Chytil, Miroslav -- Furdová, Alena -- Ferková, Sylvia Lea -- Sekáč, Juraj -- Suchý, Vítězslav -- Grosinger, Patrik
Developments and Progress in Non-contact Eye Tonometer Calibration. Measurement Science Review [elektronický zdroj], 20. p. 171--177.
articles in magazines2020Details
Device for checking the status of nozzles for continuous casting of steel
Haška, Rastislav -- Bartalský, Lukáš
Zariadenie na kontrolu stavu dýz pre kontinuálne liatie ocele. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Digitization of dosing production line
Jediný-Janček, Jakub -- Juhás, Martin
Digitalizácia dávkovacej výrobnej linky. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Efficient implementation of nonlinear model predictive control for systems with fast dynamics
Zatkalík, Dominik -- Gulan, Martin
Efektívna implementácia nelineárneho prediktívneho riadenia pre systémy s rýchlou dynamikou. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Elaboration of workflow for calibration of eye tonometers
Tribula, Matúš -- Rybář, Jan
Vypracovanie pracovného postupu pre účely kalibrácie očných tonometrov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Evaluation and comparison of the pressure transducer with the primary pressure standard
Štefanides, Jakub -- Ďuriš, Stanislav
Vyhodnotenie a komparácia prevodníka tlaku s primárnym etalónom tlaku. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Evaluation of the effect of measurement uncertainties in the verification of breath analyzers
Majstrík, Andrej -- Rybář, Jan
Vyhodnotenie vplyvu neistôt merania pri overovaní analyzátorov dychu. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
FloatShield: Výučbový prístroj pre experiment levitácie v prúde vzduchu
Chmurčiak, Peter -- Takács, Gergely
FloatShield: An Educational Device for Air Levitation Experiments. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Identifikácia farebných objektov a faktory pôsobiace na riadenie meracieho procesu na experimentálnom pracovisku
Vašek, Pavol -- Rybář, Jan -- Vachálek, Ján
Identifikácia farebných objektov a faktory pôsobiace na riadenie meracieho procesu na experimentálnom pracovisku. Metrológia a skúšobníctvo, 25. p. 4--7.
articles in magazines
2020
Details
Implementácia nového štandardu ISO 17025 do kalibračného laboratória teploty
Shariff, Zafarulla -- Pavlásek, Peter
Implementation of new ISO 17025 standard into temperature calibration laboratory. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Klinická zkouška bezkontaktního očního tonometru aneb potřeba objektivního metrologického přístupu v oftalmologické praxi
Rybář, Jan -- Grosinger, Patrik -- Pavlásek, Peter -- Ďuriš, Stanislav -- Ferková, Lea -- Suchý, Vítězslav -- Sekáč, Juraj -- Vašek, Pavol -- Rovný, Oliver -- Najmanová, Eliška -- Tribula, Matúš -- Furdová, Alena -- Kollárová, Petra -- Tesař, Jiří
Klinická zkouška bezkontaktního očního tonometru aneb potřeba objektivního metrologického přístupu v oftalmologické praxi. Jemná mechanika a optika, 65. p. 153--156.
articles in magazines
2020
Details
Laboratory model design
Mačo, Jozef -- Bartalský, Lukáš
Návrh laboratórneho modelu. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
LinkShield: Miniaturized Experimental Module for Simulating Vibration Damping on Robotic Manipulators
Vríčan, Martin -- Takács, Gergely
LinkShield: Miniaturizovaný experimentálny modul na simuláciu tlmenia vibrácií na robotických manipulátoroch. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
MagnetoShield: prototype of a low-cost magnetic levitation device for control education
Takács, Gergely -- Mihalík, Jakub -- Mikuláš, Erik -- Gulan, Martin
MagnetoShield: prototype of a low-cost magnetic levitation device for control education. In EDUCON 2020 – IEEE Global Engineering Education Conference. Piscataway: IEEE, 2020, p. 1516--1525. ISBN 978-1-7281-0930-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Manipulator for digital enterprise
Brieška, Patrik -- Juhás, Martin
Manipulátor pre digitálny podnik. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Matrix presentation of uncertainties propagation in the realization of ITS-90 temperature scale using standard platinum resistance thermometers
Palenčár, Rudolf -- Ďuriš, Stanislav -- Palenčár, Jakub -- Halaj, Martin -- Šooš, Ľubomír
Matrix presentation of uncertainties propagation in the realization of ITS-90 temperature scale using standard platinum resistance thermometers. Measurement Science Review [elektronický zdroj], 20. p. 73--79.
articles in magazines
2020Details
Measurement management system in the healthcare organization
Tchoriková, Radomíra -- Palenčár, Jakub
Systém manažérstva merania v zdravotníckej organizácii. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Measurement using an optical sensor PhoXi 3D scanner
Mižišinová, Daniela -- Šišmišová, Dana
Meranie pomocou optického snímača PhoXi 3D Scanner. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Metodika kalibrací bezkontaktních očních tonometrů
Rybář, Jan -- Suchý, Vítězslav -- Ďuriš, Stanislav -- Pavlásek, Peter -- Grosinger, Patrik -- Hučko, Branislav -- Ferková, Sylvia Lea -- Sekáč, Juraj -- Chytil, Miroslav
Metodika kalibrací bezkontaktních očních tonometrů. Metrológia a skúšobníctvo, 25. p. 8--13.
articles in magazines2020
Details
Metrologický přístup k Schiotzovu tonometru
Rybář, Jan -- Ďuriš, Stanislav -- Horkovičová, Kristína -- Sekáč, Juraj -- Suchý, Vítězslav -- Rovný, Oliver
Metrologický přístup k Schiotzovu tonometru. Metrológia a skúšobníctvo, 25. p. 24--29.
articles in magazines2020Details
Metrology in eye pressure measurements
Pavlásek, Peter -- Rybář, Jan -- Ďuriš, Stanislav -- Hučko, Branislav -- Palenčár, Jakub -- Chytil, Miroslav
Metrology in eye pressure measurements. In 2020 IEEE Sensors Applications Symposium (SAS 2020) Proceedings. Piscataway: IEEE, 2020, p. 1--6. ISBN 978-1-7281-4842-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020
Details
Mezinárodní metrologické porovnání : silikonové oči versus modelové oko
Rybář, Jan -- Suchý, Vítězslav -- Pavlásek, Peter -- Ďuriš, Stanislav -- Mucha, Jaroslav -- Pražák, Dominik -- Chytil, Miroslav -- Sekáč, Juraj -- Kurčová, Petra -- Tribula, Matúš -- Hučko, Branislav -- Ferková, Lea -- Furdová, Alena -- Fiťka, Ivan -- Boriová, Sára
Mezinárodní metrologické porovnání : silikonové oči versus modelové oko. Jemná mechanika a optika, 65. p. 103--107.
articles in magazines
2020Details
Modeling of cornea applanation when measuring eye pressure
Hučko, Branislav -- Kučera, Ľuboš -- Ďuriš, Stanislav -- Pavlásek, Peter -- Rybář, Jan -- Hodál, Juraj
Modeling of cornea applanation when measuring eye pressure. In MEDVECKÝ, Š. Current methods of construction design. Cham: Springer, 2020, p. 287--294. ISBN 978-3-030-33145-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Monitoring of the measurement process capability by using capability indices
Kučera, Ľuboš -- Palenčár, Jakub -- Palenčár, Rudolf -- Ďuriš, Stanislav -- Vachálek, Ján -- Rybář, Jan
Monitoring of the measurement process capability by using capability indices. In MEDVECKÝ, Š. Current methods of construction design. Cham: Springer, 2020, p. 327--332. ISBN 978-3-030-33145-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
MotoShield: Developing an Application Programming Interface, System Identification, Control and Modification of a Didactic Device for Motor Speed Control
Boldocký, Ján -- Takács, Gergely
MotoShield: Vývoj programátorského rozhrania, identifikácia, riadenie a úprava didaktického prístroja na riadenie rýchlosti motorov. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Návrh procesu navigácie mobilného robota pomocou RTLS technológie
Kurčová, Petra -- Šišmišová, Dana
Návrh procesu navigácie mobilného robota pomocou RTLS technológie. In ARTEP 2020. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2020, p. 52--1. ISBN 978-80-553-3487-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Optical identification in industry
Štec, Dávid -- Juhás, Martin
Optická identifikácia v priemysle. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Optimal positioning of temperature sensors in the furnace using interpolation and approximation curves
Pernisch, Pavol -- Végh, Peter
Optimálne rozmiestnenie snímačov teploty v peci pomocou interpolačných a aproximačných kriviek. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Payload swing angle estimator designed by generative design
Grosinger, Patrik -- Rybář, Jan -- Dunaj, Štefan -- Hladiš, Peter -- Vincze, Adam -- Fiťka, Ivan -- Šimovec, Matej
Payload swing angle estimator designed by generative design. Jemná mechanika a optika, 65. p. 144--146.
articles in magazines
2020
Details
PH control of nutrient solution for hydroponics
Vojtko, Tadeáš -- Šimovec, Matej
Riadenie hladiny pH živného roztoku pre hydropóniu. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Prestaviteľný dynamický tlmič bez nutnosti riadenia v spätnej väzbe
Grosinger, Patrik -- Rybář, Jan -- Dunaj, Štefan -- Hladiš, Peter -- Fiťka, Ivan
Prestaviteľný dynamický tlmič bez nutnosti riadenia v spätnej väzbe. Jemná mechanika a optika, 65. p. 108--124.
articles in magazines
2020
Details
Process of material sorting on robotic workplace by RGB sensor
Kasanovský, Matúš -- Vachálek, Ján
Proces triedenia materiálu na robotickom pracovisku pomocou RGB snímača. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Proposal of methodology and functional concept of finding security of cyber security of industrial network elements
Bíro, Matúš -- Vachálek, Ján
Návrh metodiky a funkčného konceptu zistenia zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti priemyselných sieťových prvkov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Quality inspection by a smart camera system
Luby, Róbert -- Juhás, Martin
Kontrola kvality pomocou inteligentného kamerového systému. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Realization of robotic workplace security by using new security approaches
Kožuškanič, Dávid -- Vachálek, Ján
Realizácia zabezpečenia robotického pracoviska využitím nových bezpečnostných prístupov. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Robust time-space control of temperature field in continuous casting process
Belavý, Cyril -- Bartalský, Lukáš -- Šišmišová, Dana -- Hulkó, Gabriel
Robust time-space control of temperature field in continuous casting process. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Safety of an automated robotic workplace with industrial robot KUKA KR3
Skokan, Denis -- Fiťka, Ivan
Bezpečnosť automatizovaného robotického pracoviska s priemyselným robotom KUKA KR3. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Smart garden
Chovan, Ľubomír -- Bartalský, Lukáš
Inteligentná záhrada. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Study and validation of properties of TDCR-LSC measuring system
Krivošík, Matej -- Švec, Anton
Štúdium a validácia vlastností meracieho zariadenia TDCR-LSC. Dissertation thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
System for automated KNX communication testing in the field of smart building automation
Michal, Marko -- Vachálek, Ján
Systém pre automatizované testovanie komunikácie na báze štandardu KNX v oblasti automatizácie inteligentných budov. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Testing the robustness of mechanical system control
Bani Hassan, Ibrahim Ahmad Mohammad -- Bartalský, Lukáš
Testovanie robustnosti riadenia mechanického systému. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
The application of statistical methods in the tests related to placing measuring instruments on the market
Adam, Peter -- Ďuriš, Stanislav
Aplikácia štatistických metód pri skúškach v súvislosti s uvádzaním meradiel na trh. Dissertation thesis. 2020.
final thesis2020
Details
The digital twin of a measuring process within the Industry 4.0 Concept
Kučera, Ľuboš -- Vachálek, Ján -- Melicher, Markus -- Vašek, Pavol -- Slovák, Juraj
The digital twin of a measuring process within the Industry 4.0 Concept. In MEDVECKÝ, Š. Current methods of construction design. Cham: Springer, 2020, p. 333--341. ISBN 978-3-030-33145-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020Details
Triaxial coordinate measuring machine
Jablonský, Ľubomír -- Juhás, Martin
Trojosový súradnicový merací stroj. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Use of machine vision systems for recognition of shapes and objects based on Cognex industrial system and their implementation in industry
Konkoly, Tibor -- Vachálek, Ján
Využitie systémov strojového videnia pre rozpoznávanie tvarov a objektov na báze priemyselného systému Cognex a ich implementácia v priemysle. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Use of the least squares method in the temperature measurement area
Cecko, Michal -- Végh, Peter
Použitie metódy najmenších štvorcov v oblasti merania teplôt. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Utilization of machine vision systems for the needs of industrial practice and their integration within the virtualization design of robotic workplaces
Šofranko, Matej -- Vachálek, Ján
Využitie systémov strojového videnia pre potreby priemyselnej praxe a ich integrácia v rámci virtualizačných návrhov robotických pracovísk. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
3D printout augmentation using PLC controlled manipulator
Dlugoš, Lukáš -- Juhás, Martin
Doplňujúca 3D tlač pomocou manipulátora s PLC riadením. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details