Institute of automation, measurement and applied informatics (FME) - list of publicationsHelp


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 92

PublicationsType of resultYearDetails
A cyber-physical systems paper survey about the concept, architecture and challenges for the deployment within the concept of Industry 4.0
Melicher, Markus -- Šišmišová, Dana -- Vachálek, Ján -- Belavý, Cyril
A cyber-physical systems paper survey about the concept, architecture and challenges for the deployment within the concept of Industry 4.0. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 49--54.
articles in magazines2019prohlížet
A homotopy-based moving horizon estimation
Abdollahpouri, Mohammad -- Quirynen, Rien -- Haring, Mark -- Johansen, Tor Arne -- Takács, Gergely -- Diehl, Moritz -- Rohaľ-Ilkiv, Boris
A homotopy-based moving horizon estimation. International Journal of Control, 92. p. 1672--1681.
articles in magazines2019prohlížet
A method of activity determination of planar standards of activity of radionuclides
Javorník, Andrej -- Švec, Anton
Spôsob stanovenia aktivity plošných etalónov aktivity rádionuklidov. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Adaptive vibration attenuation with globally convergent parameter estimation
Abdollahpouri, Mohammad -- Batista, Gabriel -- Takács, Gergely -- Johansen, Tor Arne -- Rohaľ-Ilkiv, Boris
Adaptive vibration attenuation with globally convergent parameter estimation. Mechanical Systems and Signal Processing, 114. p. 512--527.
articles in magazines2019prohlížet
Alternative Methods for Determination of Certified Value and its Uncertainty: Case Study of Using the Gravimetric Method for Preparation of Gaseous Primary Reference Material of Ethanol in Nitrogen at the Slovak Institute of Metrology
Ďuriš, Stanislav -- Ďurišová, Zuzana -- Palenčár, Jakub -- Pavlásek, Peter -- Wimmer, Gejza -- Witkovský, Viktor
Alternative Methods for Determination of Certified Value and its Uncertainty: Case Study of Using the Gravimetric Method for Preparation of Gaseous Primary Reference Material of Ethanol in Nitrogen at the Slovak Institute of Metrology. Measurement Techniques, 62. p. 312--318.
articles in magazines2019prohlížet
Analysis of influencing factors on measurement accuracy blood preassure by tonometer
Kallo, Miloš -- Palenčár, Jakub
Analýza vplyvových faktorov na presnosť merania krvného tlaku tonometrom. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Analýza šumu jednosmerných odporových mostov ako súčasť meracích reťazcov na meranie teploty pomocou platinových odporových snímačov teploty
Šmigura, Dušan -- Ďuriš, Stanislav -- Kliment, Tomáš -- Adam, Peter
Analýza šumu jednosmerných odporových mostov ako súčasť meracích reťazcov na meranie teploty pomocou platinových odporových snímačov teploty. Metrológia a skúšobníctvo, 24. p. 13--16.
articles in magazines2019prohlížet
Application of RTLS localization systems in industrial practice
Leginus, Matúš -- Vachálek, Ján
Využitie RTLS lokalizačných systémov v priemyselnej praxi. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Automated pressure measurement system around the aerodynamic elements of the vehicle
Habara, Marek -- Šišmišová, Dana
Automatizovaný systém merania tlakov v okolí aerodynamických prvkov pretekárskeho vozidla. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Automated robotic workstation with ABB industrial robots
Podbielančík, Miloš -- Vachálek, Ján
Automatizované robotické pracovisko s využitím ABB priemyselných robotov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Bezkontaktné meranie vnútroočného tlaku z pohľadu metrológie
Pavlásek, Peter -- Rybář, Jan -- Ďuriš, Stanislav -- Hučko, Branislav -- Chytil, Miroslav
Bezkontaktné meranie vnútroočného tlaku z pohľadu metrológie. In 6. kongres Slovenskej glaukómovej spoločnosti: kniha abstraktov. Bratislava: Slovenská glaukómová spoločnosť, 2019, p. 22--23. ISBN 978-80-972633-7-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Conceptual design of robotized workstation for spot welding using Siemens Tecnomatix Process Simulate
Stojanov, Ivan -- Šišmišová, Dana
Koncepčný návrh robotizovaného pracoviska na bodové zváranie s využitím projekčného softvéru Siemens Tecnomatix Process Simulate. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Control of Distributed Parameter Systems an Engineering Approach-Tutorial
Hulkó, Gabriel -- Belavý, Cyril -- Ondrejkovič, Karol -- Bartalský, Lukáš
Control of Distributed Parameter Systems an Engineering Approach-Tutorial. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2019. Danvers: IEEE, 2019, p. 120--125. ISBN 978-1-7281-3758-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Creating, archiving and using library of neural models of logical functions
Bunová, Mária -- Végh, Peter
Tvorba, archivácia a použitie knižnice neurónových modelov základných logických funkcií. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Data warehousing for on-line identification
Fiťka, Ivan -- Šimovec, Matej -- Rybář, Jan -- Šrenkel, Pavol
Data warehousing for on-line identification. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, p. 353--362. ISBN 978-80-227-4884-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Design and construction of the measuring circuit with the help of an arduino platform for measuring el. variable with its MATLAB environment uncertainty
Kalenyuk, Andriy -- Šišmišová, Dana
Návrh a zostrojenie meracieho obvodu za pomoci vnorenej platformy arduino na meranie el. veličín s vyhodnotením jeho neistôt v prostredí MATLAB. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Design and control of a motion-latching system for sealing of oil wells
Kováč, Michal -- Gulan, Martin
Návrh a riadenie pohybovo-aretačného systému zariadenia na uzatváranie ropných vrtov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Design and simulation of production robotized line in Process Simulate environment
Šálka, Peter -- Vachálek, Ján
Návrh a simulácia automatizovanej výrobnej linky v prostredí Siemens Process Simulate. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Design of automatic steering control of rear wing flaps SGT-FE18
Chovančák, Erik -- Šišmišová, Dana
Návrh automatického riadenia natáčania klapiek zadného krídla pretekárskeho monopostu SGT-FE18. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Design of a web application for operating and monitoring of a laboratory HVAC system
Köplinger, Richard -- Gulan, Martin
Tvorba webovej aplikácie pre obsluhu a monitorovanie laboratórneho HVAC systému. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Design of controll cooling casting mold
Pikna, Samuel -- Bartalský, Lukáš
Návrh riadenia chladenia zlievárenskej formy. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Design of robotized workplace of primary headlamp optics assembly
Šroba, Dávid -- Vachálek, Ján
Návrh robotizovaného pracoviska montáže primárnej optiky svetlometu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Developments in non-contact eye tonometer calibration
Pavlásek, Peter -- Rybář, Jan -- Ďuriš, Stanislav -- Hučko, Branislav -- Palenčár, Jakub -- Chytil, Miroslav
Developments in non-contact eye tonometer calibration. In Proceedings of the 2019 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference. Piscataway: IEEE, 2019, p. 1281--1285. ISBN 978-1-5386-3460-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
DeviceNet application on a robotic workplace
Fiťka, Ivan -- Slovák, Juraj -- Rybář, Jan -- Mikuláš, Erik
DeviceNet application on a robotic workplace. In Novus Scientia 2019: zborník príspevkov z 16. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škô elektronický zdroj. 1st ed. Košice: Technická univerzita, 2019, p. 192. ISBN 978-80-553-3249-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Digital calibration certificate
Halaj, Martin -- Kureková, Eva
Digital calibration certificate. In ARTEP 2019. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. Košice: Technická univerzita, 2019, p. 07--1. ISBN 978-80-553-3250-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Digital interface creation and control for industrial robots KUKA KR3R540
Vico, Michal -- Vachálek, Ján
Tvorba digitálnych rozhraní a ich riadenie pre priemyselné roboty rady KUKA KR3R540. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Dynamics analysis of temperature fields of gravity casting mold
Boriová, Sára -- Ondrejkovič, Karol
Analýza dynamiky teplotných polí gravitačnej zlievarenskej formy. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Efektívne vnorené explicitné prediktívne riadenie na báze konvexného zdvihnutia
Gulan, Martin
Efficient embedded explicit model predictive control via convex lifting. Habilitation thesis. 2019. 160 p.
final thesis2019prohlížet
Effects of Quartz Glass Insulation on Platinum Gold Thermocouples
Pavlásek, Peter -- Rybář, Jan -- Ďuriš, Stanislav -- Palenčár, Jakub
Effects of Quartz Glass Insulation on Platinum Gold Thermocouples. Measurement Science Review [elektronický zdroj], 19. p. 209--2012.
articles in magazines2019prohlížet
Efficient Embedded Model Predictive Vibration Control via Convex Lifting
Gulan, Martin -- Takács, Gergely -- Nguyen, Ngoc Anh -- Olaru, Sorin -- Rodriguez-Ayerbe, Pedro -- Rohaľ-Ilkiv, Boris
Efficient Embedded Model Predictive Vibration Control via Convex Lifting. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 27. p. 48--62.
articles in magazines2019prohlížet
Electronic and software design of the multipurpose racing car streering wheel as control system enternal part
Šišmišová, Dana -- Zeman, Stanislav -- Mikuláš, Erik -- Vachálek, Ján
Electronic and software design of the multipurpose racing car streering wheel as control system enternal part. In ERIN 2019. Brno: VUT, 2019, p. 49. ISBN 978-80-214-5733-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Energy-efficient swing-up and MPC stabilization of an inverted pendulum
Gulan, Martin -- Minarčík, Peter -- Kulhánek, Jakub
Energy-efficient swing-up and MPC stabilization of an inverted pendulum. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2019. Danvers: IEEE, 2019, p. 209--214. ISBN 978-1-7281-3758-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Etalonové zařízení na kalibraci bezkontaktních očních tonometrů
Rybář, Jan -- Sedlačko Peter, -- Ďuriš, Stanislav -- Hučko, Branislav -- Pavlásek, Peter
Etalonové zařízení na kalibraci bezkontaktních očních tonometrů. In 27. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP. Ústí nad Labem: BOS.org, 2019, p. 65--66. ISBN 978-80-87562-95-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
European project on developing research capabilities for traceable intraocular pressure measurements
Pavlásek, Peter -- Rybář, Jan -- Chytil, Miroslav -- Ďuriš, Stanislav -- Palenčár, Jozef -- Hučko, Branislav
European project on developing research capabilities for traceable intraocular pressure measurements. Zdravotníctvo a sociálna práca, 14. p. 30--36.
articles in magazines2019prohlížet
Evaluation of the accuracy of industrial localization systems based on RTLS technology
Talo, Daniel -- Vachálek, Ján
Vyhodnocovanie presnosti priemyselných lokalizačných systémov na báze RTLS technológii. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Experimental system to control the static deformation of a cantilever beam
Vargová, Eva -- Takács, Gergely
Experimentálne zariadenie na riadenie statickej deformácie votknutého nosníka. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Faktory ovplyvňujúce presnosť merania pretečeného množstva kvapaliny
Suroviak, Emil -- Ďuriš, Stanislav
Faktory ovplyvňujúce presnosť merania pretečeného množstva kvapaliny. Metrológia a skúšobníctvo, 24. p. 4--11.
articles in magazines2019prohlížet
Fresnel solar collector control by Arduino microcontroller
Masaryk, Michal -- Ondrejkovič, Karol
Ovládanie Fresnelových slnečných kolektorov mikropočítačom Arduino. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Glaucoma vs. biomechanical properties of cornea
Hučko, Branislav -- Ferková, Sylvia Lea -- Ďuriš, Stanislav -- Rybář, Jan -- Pavlásek, Peter
Glaucoma vs. biomechanical properties of cornea. Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering, 69. p. 111--116.
articles in magazines2019prohlížet
HeatShield: a low-cost didactic device for control education simulating 3D printer heater blocks
Takács, Gergely -- Gulan, Martin -- Bavlna, Juraj -- Köplinger, Richard -- Kováč, Michal -- Mikuláš, Erik -- Sohaibullah, Zarghoon -- Salíni, Richard
HeatShield: a low-cost didactic device for control education simulating 3D printer heater blocks. In EDUCON 2019 - IEEE Global Engineering Education Conference. Piscataway: IEEE, 2019, p. 385--394. ISBN 978-1-5386-9506-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Implementation of automation elements into the building grid
Nezval, Martin -- Šišmišová, Dana
Implementácia automatizačných prvkov do rozvodnej siete budovy. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Implementation of continuous-time MPC using B-spline functions
Rohaľ-Ilkiv, Boris -- Gulan, Martin -- Minarčík, Peter
Implementation of continuous-time MPC using B-spline functions. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2019. Danvers: IEEE, 2019, p. 222--227. ISBN 978-1-7281-3758-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Innovative metrological inspection of non-contact eye tonometers
Rybář, Jan -- Pavlásek, Peter -- Suchý, Vítězslav -- Ďuriš, Stanislav
Inovativní metrologická kontrola bezkontaktních očních tonometrů. In Sborník příspěvků 11. Liberecké konference nelékařských oborů a 12. Studentské vědecké konference. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019, p. 107--108. ISBN 978-80-7494-494-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Integration of Arduino with Siemens PLC
Horník, Marek -- Volenský, Tomáš
Integrácia Arduina so Siemens PLC. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Kontrola kvality ve výrobním procesu pomocí vizuálních metod
Palenčár, Jakub -- Javorská, Alexandra -- Rybář, Jan -- Palenčár, Rudolf
Kontrola kvality ve výrobním procesu pomocí vizuálních metod. In ECKERT, M. Transfer 2019: conference proceedings / elektronický zdroj. 1st ed. Trenčín: Faculty of Special Technology, Alexander Dubcek University of Trencin, 2019, p. 134--138. ISBN 978-80-8075-889-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Level control in tanks
Fábry, Peter -- Rohaľ-Ilkiv, Boris
Riadenie výšky hladiny v zásobníkoch. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Matrix operations on programmable microcontrollers with the AVR architecture
Vargová, Anna -- Takács, Gergely
Maticové operácie na programovateľných mikroovládačoch architektúry AVR. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Measurement of fuel levels in bulk containers
Frasch, Peter -- Ďuriš, Stanislav
Meranie hladiny pohonných hmôt vo veľkokapacitných zásobníkoch. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Metóda dátového úložiska pre on-line identifikáciu
Fiťka, Ivan -- Šimovec, Matej -- Rybář, Jan
Metóda dátového úložiska pre on-line identifikáciu. In ARTEP 2019. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. Košice: Technická univerzita, 2019, p. 08--1. ISBN 978-80-553-3250-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Metrologické zabezpečenie oftalmologických prístrojov s aplikáciou normy STN EN ISO 8612:2009
Rybář, Jan -- Ďuriš, Stanislav -- Ferková, Lea -- Furdová, Alena -- Sekáč, Juraj
Metrologické zabezpečenie oftalmologických prístrojov s aplikáciou normy STN EN ISO 8612:2009. In 10. Bilaterálne slovensko-české oftalmologické sympózium. Bratislava: Tajpan, 2019, p. 85. ISBN 978-80-972633-5-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Modeling and control of temperature field in continuous casting process
Belavý, Cyril -- Šišmišová, Dana -- Bartalský, Lukáš -- Hulkó, Gabriel
Modeling and control of temperature field in continuous casting process. In ARTEP 2019. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. Košice: Technická univerzita, 2019, p. 19--1. ISBN 978-80-553-3250-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Modelovanie dynamiky rozloženej tepelnej sústavy na báze metódy konečných prvkov a doprednej neurónovej siete
Végh, Peter -- Vinkler, Petra
Modelovanie dynamiky rozloženej tepelnej sústavy na báze metódy konečných prvkov a doprednej neurónovej siete. In ARTEP 2019. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. Košice: Technická univerzita, 2019, p. 03--1. ISBN 978-80-553-3250-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Modelové oko pro účely kalibrace bezkontaktních očních tonometrů
Rybář, Jan -- Sedlačko Peter, -- Ďuriš, Stanislav -- Pavlásek, Peter -- Grosinger, Patrik -- Dunaj, Štefan -- Chytil, Miroslav -- Hučko, Branislav -- Pluháček, František
Modelové oko pro účely kalibrace bezkontaktních očních tonometrů. Jemná mechanika a optika, 64. p. 164--168.
articles in magazines2019prohlížet
Nové trendy vo vývoji realizácie teplotnej stupnice
Ďuriš, Stanislav
Nové trendy vo vývoji realizácie teplotnej stupnice. Habilitation thesis. 2019. 73 p.
final thesis2019prohlížet
Od metrologie k meteorologii
Rybář, Jan -- Fiťka, Ivan -- Javorská, Alexandra -- Ďuriš, Stanislav -- Palenčár, Jakub
Od metrologie k meteorologii. In LIPINA, P. Šumava 2019. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, p. 83--85. ISBN 978-80-87577-87-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
On-line programming of robotized workplace with industrial robot KUKA KR3R540
Kmeť, Vladimír -- Vachálek, Ján
On-line programovanie robotizovaného pracoviska s priemyselným robotom KUKA KR3R540. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Optimization of the production line using the Siemens Plant Simulate software environment
Salíni, Richard -- Vachálek, Ján
Optimalizácia výrobnej linky s využitím softvérového prostredia Siemens Plant Simulate. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
OptoShield: A low-cost tool for control and mechatronics education
Takács, Gergely -- Konkoly, Tibor -- Gulan, Martin
OptoShield: A low-cost tool for control and mechatronics education. In ASCC 2019. JSME, 2019: 2019, p. 1001--1006. ISBN 978-4-88898-301-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Počítačov modelovanie kontinuálneho odlievania ocele
Zarghoon, Sohaibullah -- Ondrejkovič, Karol
Computer modeling of continuous casting of steel. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Porovnanie výsledkov kalibrácie meradla relatívnej vlhkosti typu ALMEMO 2290-4 v klimatických komorách
Javorská, Alexandra -- Ďurišová, Zuzana -- Ďuriš, Stanislav -- Klvačová, Simona -- Rybář, Jan
Porovnanie výsledkov kalibrácie meradla relatívnej vlhkosti typu ALMEMO 2290-4 v klimatických komorách. Jemná mechanika a optika, 64. p. 10--14.
articles in magazines2019prohlížet
Poruchy a závady tramvajových vozidel aneb technická diagnostika vozidla v provozu
Fiťka, Ivan -- Rybář, Jan -- Palenčár, Jakub -- Slovák, Juraj -- Kurčová, Petra -- Šišmišová, Dana
Poruchy a závady tramvajových vozidel aneb technická diagnostika vozidla v provozu. In ECKERT, M. Transfer 2019: conference proceedings / elektronický zdroj. 1st ed. Trenčín: Faculty of Special Technology, Alexander Dubcek University of Trencin, 2019, p. 59--64. ISBN 978-80-8075-889-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Position estimation of the mobile robot using the Kalman filter
Slovák, Juraj -- Vašek, Pavol -- Melicher, Markus -- Mikuláš, Erik
Position estimation of the mobile robot using the Kalman filter. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, p. 1093--1104. ISBN 978-80-227-4884-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Positioner and the Procedure for Measuring Spatial Characteristics
Drga, Rudolf -- Janáčová, Dagmar -- Palenčár, Rudolf -- Ďuriš, Stanislav
Positioner and the Procedure for Measuring Spatial Characteristics. Measurement Science Review [elektronický zdroj], 19. p. 9--13.
articles in magazines2019prohlížet
Possibilities of metrological ensuring of non-contact eye tonometers
Rybář, Jan -- Fiťka, Ivan -- Šimovec, Matej -- Slovák, Juraj
Possibilities of metrological ensuring of non-contact eye tonometers. In Novus Scientia 2019: zborník príspevkov z 16. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škô elektronický zdroj. 1st ed. Košice: Technická univerzita, 2019, p. 191. ISBN 978-80-553-3249-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Practical demonstration of the smart home concept based on a microcontroller
Tužinský, Tomáš -- Minarčík, Peter
Praktická demonštrácia konceptu inteligentnej domácnosti na báze mikropočítača. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Prediktívne riadenia a odhad stavov a parametrov na vnorených platformách: Pochopenie nárokov na časovanie a pamäť
Batista, Gabriel -- Takács, Gergely
Embedded Model Predictive Control with State and Parameter Estimation: Understanding Timing and Memory Properties. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Problematika atmosferického tlaku
Fiťka, Ivan -- Rybář, Jan -- Palenčár, Jakub -- Šimovec, Matej -- Slovák, Juraj
Problematika atmosferického tlaku. In LIPINA, P. Šumava 2019. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, p. 86--89. ISBN 978-80-87577-87-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Programming of manipulator controlled by PLC
Butkovič, Lukáš -- Juhás, Martin
Programovanie manipulátora s PLC riadením. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Programming robotized workstations with KUKA KR3R540 industrial robot
Sulír, Marek -- Vachálek, Ján
Programovanie robotizovaných pracovísk s priemyselným robotom KUKA KR3R540. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Přístupy ke kontrole bezkontaktních očních tonometrů
Rybář, Jan -- Suchý, Vítězslav -- Pavlásek, Peter -- Ďuriš, Stanislav -- Chytil, Miroslav
Přístupy ke kontrole bezkontaktních očních tonometrů. In Manufacturing Technology - Pilsen 2019. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2019, p. 1--9. ISBN 978-80-261-0829-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Real-time simulation and virtual commissioning processes controlled by PLC
Smetana, Dávid -- Juhás, Martin
Reálno-časová simulácia a virtuálne sprevádzkovanie technických procesov na PLC. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Real-time stabilizing MPC of a 2DOF helicopter
Gulan, Martin -- Minarčík, Peter -- Lizúch, Martin
Real-time stabilizing MPC of a 2DOF helicopter. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2019. Danvers: IEEE, 2019, p. 215--221. ISBN 978-1-7281-3758-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Real-time visualization of feedback control of laboratory mechatronic systems
Gago, Radoslav -- Gulan, Martin
Real-time vizualizácia spätnoväzbového riadenia laboratórnych mechatronických systémov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Refinement of the humidity standard
Javorská, Alexandra -- Ďuriš, Stanislav
Spresňovanie etalonáže vlhkosti. Dissertation thesis. 2019. 95 p.
final thesis2019prohlížet
Reprofilace kol tramvají v podmínkách společnosti dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s.
Rybář, Jan -- Vašek, Pavol -- Grosinger, Patrik -- Dunaj, Štefan -- Ďuriš, Stanislav
Reprofilace kol tramvají v podmínkách společnosti dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. In ECKERT, M. Transfer 2019: conference proceedings / elektronický zdroj. 1st ed. Trenčín: Faculty of Special Technology, Alexander Dubcek University of Trencin, 2019, p. 172--180. ISBN 978-80-8075-889-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Riadenie systémov s rozloženými parametrami: návody na cvičenia
Ondrejkovič, Karol -- Bartalský, Lukáš -- Belavý, Cyril -- Hulkó, Gabriel
Riadenie systémov s rozloženými parametrami: návody na cvičenia. Bratislava: Spektrum STU, 2019. 119 p. ISBN 978-80-227-4922-0.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019prohlížet
Robotic 3D printing using a 6-axis articulated arm
Bavlna, Juraj -- Juhás, Martin
Robotická 3D tlač pomocou 6-osového kĺbového ramena. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
RTLS tracking of material flow in order to reveal weak spots in production process
Slovák, Juraj -- Vašek, Pavol -- Šimovec, Matej -- Melicher, Markus -- Šišmišová, Dana
RTLS tracking of material flow in order to reveal weak spots in production process. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2019. Danvers: IEEE, 2019, p. 234--238. ISBN 978-1-7281-3758-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Řešené projekty k zabezpečení metrologické návaznosti měření nitroočního tlaku na SjF STU Bratislava
Rybář, Jan -- Ďuriš, Stanislav -- Pavlásek, Peter -- Hučko, Branislav -- Dunaj, Štefan -- Javorská, Alexandra -- Grosinger, Patrik -- Chytil, Miroslav
Řešené projekty k zabezpečení metrologické návaznosti měření nitroočního tlaku na SjF STU Bratislava. Metrológia a skúšobníctvo, 24. p. 21--24.
articles in magazines2019prohlížet
Simultaneous localization and mapping on a mobile robot platform
Lučan, Martin -- Gulan, Martin
Simultánna lokalizácia a mapovanie na platforme mobilného robota. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
SmartHome based on Homey system and external comunications in WiFi, Bluetooth and 868 Mhz
Januš, Jozef -- Šišmišová, Dana
Inteligentná domácnosť na báze systému Homey a externá komunikácia cez WiFi, Bluetooth a 868 Mhz. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
SmartHome based on Homey system and external comunications via Z-Wave, ZigBee a 433Mhz
Staroň, Martin -- Vachálek, Ján
Inteligentná domácnosť na báze systému Homey a externá komunikácia cez Z-Wave, ZigBee a 433Mhz. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Spoľahlivosť merania vnútroočného tlaku Goldmannovou metódou
Hučko, Branislav -- Ferková, Sylvia Lea -- Ďuriš, Stanislav -- Rybář, Jan -- Pavlásek, Peter
Spoľahlivosť merania vnútroočného tlaku Goldmannovou metódou. In 6. kongres Slovenskej glaukómovej spoločnosti: kniha abstraktov. Bratislava: Slovenská glaukómová spoločnosť, 2019, p. 24--25. ISBN 978-80-972633-7-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Spôsob a systém detekcie úniku trosky do medzipanvy v procese kontinuálneho odlievania ocele: úžitkový vzor č. 8424
Takács, Gergely -- Ondrejkovič, Karol
Spôsob a systém detekcie úniku trosky do medzipanvy v procese kontinuálneho odlievania ocele: úžitkový vzor č. 8424. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 7 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019prohlížet
Stability check of certified reference materials of carbon and sulphur content in steel used for analysis of low-alloyed steels
Ďuriš, Stanislav -- Ďurišová, Zuzana -- Wimmer, Gejza -- Dovica, Miroslav
Stability check of certified reference materials of carbon and sulphur content in steel used for analysis of low-alloyed steels. In MAŇKA, J. -- ŠVEHLÍKOVÁ, J. -- WITKOVSKÝ, V. -- FROLLO, I. Measurement 2019. Bratislava: Slovak academy of sciences, 2019, p. 331--334. ISBN 978-80-972629-3-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Stabilizácia hojdania bremena laboratórneho modelu žeriava
Grosinger, Patrik -- Šolek, Peter -- Rybář, Jan -- Musil, Miloš
Stabilizácia hojdania bremena laboratórneho modelu žeriava. Jemná mechanika a optika, 64. p. 182--185.
articles in magazines2019prohlížet
Teorie vyjadřování nejistoty měření v meteorologii
Palenčár, Jakub -- Pavlásek, Peter -- Rybář, Jan -- Fiťka, Ivan -- Javorská, Alexandra
Teorie vyjadřování nejistoty měření v meteorologii. In LIPINA, P. Šumava 2019. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, p. 80--82. ISBN 978-80-87577-87-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Utilization of an embedded platform for measurement and processing of selected variables in the laboratory HVAC system
Kavoň, Lukáš -- Minarčík, Peter
Využitie vnorenej platformy pre meranie a spracovanie procesných veličín v laboratórnom HVAC systéme. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Virtual commissioning of delta robot controlled by PLC
Noga, Marek -- Juhás, Martin
Virtuálne sprevádzkovanie delta robota s PLC riadením. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Vnorené prediktívne riadenie laboratórneho modelu invertovaného kyvadla
Kulhánek, Jakub -- Gulan, Martin
Embedded predictive control of a laboratory inverted pendulum system. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Volant ako riadiaca jednotka monopostu FS
Šišmišová, Dana -- Vašek, Pavol -- Zeman, Stanislav -- Rybář, Jan
Volant ako riadiaca jednotka monopostu FS. In ECKERT, M. Transfer 2019: conference proceedings / elektronický zdroj. 1st ed. Trenčín: Faculty of Special Technology, Alexander Dubcek University of Trencin, 2019, p. 235--240. ISBN 978-80-8075-889-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Vývoj metód pre zabezpečenie nadväznosti meradiel vnútroočného tlaku
Rybář, Jan -- Ďuriš, Stanislav
Vývoj metód pre zabezpečenie nadväznosti meradiel vnútroočného tlaku. Dissertation thesis. 2019. 117 p.
final thesis2019prohlížet