19. 2. 2020  1:57 Vlasta
Akademický informačný systém

Ústav technológií a materiálov (SjF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 44

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Abrasion test of high-chromium cast iron of 3-4 C - 21 Cr alloyed with Mo and Ni
Pokusová, Marcela -- Brusilová, Alena -- Gábrišová, Zuzana -- Králik, Marián
Abrasion test of high-chromium cast iron of 3-4 C - 21 Cr alloyed with Mo and Ni. In MAKEDONSKI, A. -- STAMBOLOV, G. Advanced manufacturing technologies 2019. Sofia: Publishing house Technical University of Sofia, 2019, s. 11--16.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Analytical solution of the pipe burst pressure using bilinear stress-strain model and influence of corrosion defects on it
Chmelko, Vladimír -- Berta, Igor
Analytical solution of the pipe burst pressure using bilinear stress-strain model and influence of corrosion defects on it. In IGF 2019. International conference on Fracture and Structural Integrity. Amsterdam: Elsevier, 2019, s. 600--607.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Bimetalický spojovací element a spôsob jeho výroby: úžitkový vzor č. 8543
Vanko, Branislav -- Schrek, Alexander -- Sejč, Pavol
Bimetalický spojovací element a spôsob jeho výroby: úžitkový vzor č. 8543. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 7 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Blank layout shape optimization of drawn part
Schrek, Alexander -- Brusilová, Alena
Blank layout shape optimization of drawn part. Hutnik- Wiadomości Hutnicze, 86. s. 272--275.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Bodové odporové zváranie hliníkových zliatin
Gunda, Roman -- Sejč, Pavol
Bodové odporové zváranie hliníkových zliatin. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Constructional modification of an extrusion die
Kolláth, Ľudovít -- Venger, Andrej -- Gondár, Ernest -- Bošanský, Miroslav
Constructional modification of an extrusion die. In MM Science Journal. 2019, s. 2800--2803.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Deep drawability of tailor welded blank of dual phase steel DP 600 affected by laser weld
Brusilová, Alena -- Schrek, Alexander -- Pokusová, Marcela
Deep drawability of tailor welded blank of dual phase steel DP 600 affected by laser weld. Hutnik- Wiadomości Hutnicze, 86. s. 238--244.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Electromagnetic Method to Control the Solidification of Al99.99
Pokusová, Marcela -- Murgašová, Marta -- Berta, Igor -- Murgaš, Marián -- Pribulová, Alena
Electromagnetic Method to Control the Solidification of Al99.99. Journal of Materials Engineering and Performance, 28. s. 3929--3934.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Hodnotenie plasticity laserom zváraných kombinovaných polotovarov
Brusilová, Alena -- Schrek, Alexander
Hodnotenie plasticity laserom zváraných kombinovaných polotovarov. In Zváranie 2019. Bratislava: Slovenská zváračská spoločnosť, 2019, s. 75--88. ISBN 978-80-89296-23-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Charakteristika a aplikácie keramických kompozitných materiálov
Kopačka, Pavol -- Gábrišová, Zuzana
Charakteristika a aplikácie keramických kompozitných materiálov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Influence of heat treatment process to the fatigue properties of high strength steel
Chmelko, Vladimír -- Berta, Igor -- Margetin, Matúš
Influence of heat treatment process to the fatigue properties of high strength steel. In CORREIA, J A. Mechanical Fatigue of Metals. Cham: Springer Nature Switzerland, 2019, s. 35--39. ISBN 978-3-030-13979-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Joining of galvanized steel sheets and aluminum by REW technology using AlSi5 joining elements
Sejč, Pavol -- Gábrišová, Zuzana -- Vanko, Branislav -- Schrek, Alexander
Joining of galvanized steel sheets and aluminum by REW technology using AlSi5 joining elements. Kovové materiály. Metallic materials, 57. s. 287--298.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Mechanical properties of Si3N4-TiN composite system
Joghee Bella Subramanian, Neeraj -- Brusilová, Alena
Mechanical properties of Si3N4-TiN composite system. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Microstructure and mechanical properties of B4C-TiB2 ceramic composites hot pressed with in-situ reaction
Švec, Pavol -- Gábrišová, Zuzana -- Brusilová, Alena
Microstructure and mechanical properties of B4C-TiB2 ceramic composites hot pressed with in-situ reaction. Journal of Ceramic Processing Research, 20. s. 113--120.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Microstructure evolution of fibre laser welded TRIP and HSLA steel sheets with different thicknesses
Švec, Pavol -- Schrek, Alexander -- Dománková, Mária
Microstructure evolution of fibre laser welded TRIP and HSLA steel sheets with different thicknesses. Kovové materiály. Metallic materials, 57. s. 219--227.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Mikroštruktúra a vybrané vlastnosti kompozitného materiálu na báze Si3N4 + SiC
Barancová, Katarína -- Gábrišová, Zuzana
Mikroštruktúra a vybrané vlastnosti kompozitného materiálu na báze Si3N4 + SiC. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Nanokompozitné materiály a ich využitie v automobilovom a leteckom priemysle
Klema, Filip -- Brusilová, Alena
Nanokompozitné materiály a ich využitie v automobilovom a leteckom priemysle. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a overenie vhodnosti bimetalického spojovacieho elementu pre REW spájanie pozinkovaného oceľového plechu s termoplastom
Arendáš, Adam -- Sejč, Pavol
Návrh a overenie vhodnosti bimetalického spojovacieho elementu pre REW spájanie pozinkovaného oceľového plechu s termoplastom. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh skúšobného zariadenia pre stanovenie súčiniteľa trenia pre materiálovú dvojicu nástroj - obrobok
Peller, Krisztián -- Bachratý, Michal
Návrh skúšobného zariadenia pre stanovenie súčiniteľa trenia pre materiálovú dvojicu nástroj - obrobok. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Nekonvenčné technológie liatia do trvalých foriem
Škopec, Erik -- Vanko, Branislav
Nekonvenčné technológie liatia do trvalých foriem. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Nový variant technoloógie REW pri spájaní hliníka a pozinkovaného oceľového plechu
Sejč, Pavol -- Schrek, Alexander
Nový variant technoloógie REW pri spájaní hliníka a pozinkovaného oceľového plechu. In Zváranie 2019. Bratislava: Slovenská zváračská spoločnosť, 2019, s. 14--23. ISBN 978-80-89296-23-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Optimalizácia procesu výroby odliatku "Base Fiat F334"
Kvasnica, Róbert -- Vanko, Branislav
Optimalizácia procesu výroby odliatku "Base Fiat F334". Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Polyméry v automobilovom priemysle a ich recyklácia
Fraňová, Ivana -- Gondár, Ernest
Polyméry v automobilovom priemysle a ich recyklácia. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava polotovaru na výrobu bimetalických spojovacích elementov
Mihalovic, Miroslav -- Vanko, Branislav
Príprava polotovaru na výrobu bimetalických spojovacích elementov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Progresívne materiály používané pri výrobe moderných hokejových pások
Bohunský, Eduard -- Belanová, Judita
Progresívne materiály používané pri výrobe moderných hokejových pások. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Progresívne metódy tepelného delenia materiálov
Aschengeschwandtner, Erik -- Belanová, Judita
Progresívne metódy tepelného delenia materiálov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Renovácia ťahadlového háku železničných vozidiel oblúkovým naváraním.
Világoš, Tomáš -- Sejč, Pavol
Renovácia ťahadlového háku železničných vozidiel oblúkovým naváraním. Dizertačná práca. 2019. 140 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Spájanie plastových komponentov v automobilovom priemysle
Voltemar, Krištof -- Belanová, Judita
Spájanie plastových komponentov v automobilovom priemysle. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Spájkovaný spoj kovových a nekovových materiálov s rozdielnou teplotou tavenia a spôsob spájkovania: úžitkový vzor č. 8606
Sejč, Pavol -- Schrek, Alexander -- Vanko, Branislav
Spájkovaný spoj kovových a nekovových materiálov s rozdielnou teplotou tavenia a spôsob spájkovania: úžitkový vzor č. 8606. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 6 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Spájkovaný spoj rozdielnych kovových alebo kovových/nekovových materiálov a spôsob spájkovania odporovým ohrevom: úžitkový vzor č. 8488
Sejč, Pavol -- Schrek, Alexander
Spájkovaný spoj rozdielnych kovových alebo kovových/nekovových materiálov a spôsob spájkovania odporovým ohrevom: úžitkový vzor č. 8488. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 6 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Spojovacie prvky na vytváranie spojov metódou Resistance Element Welding
Schrek, Alexander -- Brusilová, Alena -- Sejč, Pavol -- Šauša, Ondrej
Spojovacie prvky na vytváranie spojov metódou Resistance Element Welding. In Zváranie 2019. Bratislava: Slovenská zváračská spoločnosť, 2019, s. 47--53. ISBN 978-80-89296-23-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Spôsob výroby vyhrievacieho telesa pre 3D tlač a prípravok: úžitkový vzor č. 8571
Gondár, Ernest -- Švec, Pavol
Spôsob výroby vyhrievacieho telesa pre 3D tlač a prípravok: úžitkový vzor č. 8571. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 6 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Study of sintering parameters and sintering additives effect on selected properties of silicon nitride
Gábrišová, Zuzana -- Brusilová, Alena -- Švec, Pavol
Study of sintering parameters and sintering additives effect on selected properties of silicon nitride. Manufacturing technology, 19. s. 222--227.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Technological process simulation for producing of bimetallic billet
Schrek, Alexander -- Brusilová, Alena -- Sejč, Pavol -- Pokusová, Marcela -- Šauša, Ondrej
Technological process simulation for producing of bimetallic billet. In METAL 2019. Ostrava: Tanger, 2019, s. 477--482. ISBN 978-80-87294-92-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Technologické vlastnosti kombinovaných polotovarov
Provazník, Dominik -- Schrek, Alexander
Technologické vlastnosti kombinovaných polotovarov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Tepelné spracovanie: návody na cvičenie / elektronický dokument
Gábrišová, Zuzana -- Brusilová, Alena
Tepelné spracovanie: návody na cvičenie / elektronický dokument. Bratislava: Spektrum STU, 2019. 136 s. ISBN 978-80-227-4894-0.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
The application of DLC coating on convex-concave (C-C) gearings
Gondár, Ernest -- Bošanský, Miroslav -- Rusnák, Juraj -- Tóth, František -- Repková, Jana
The application of DLC coating on convex-concave (C-C) gearings. Manufacturing technology, 19. s. 930--935.
články v časopisoch2019Podrobnosti
The effect of welding parameters on the properties of join between studs and steel sheet USIBOR type 22MnB5
Sejč, Pavol -- Belanová, Judita
The effect of welding parameters on the properties of join between studs and steel sheet USIBOR type 22MnB5. Manufacturing technology :, 19. s. 492--498.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Tubes bending by tod from abrasion resistance cast iron
Brusilová, Alena -- Schrek, Alexander -- Švec, Pavol -- Gábrišová, Zuzana -- Pokusová, Marcela
Tubes bending by tod from abrasion resistance cast iron. In METAL 2019. Ostrava: Tanger, 2019, s. 379--384. ISBN 978-80-87294-92-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Tvárnenie bimetalických prietlačkov
Šiška, Jakub -- Schrek, Alexander
Tvárnenie bimetalických prietlačkov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vlastnosti a použitie kompozitov na báze uhlíkových vlákien
Čabelka, Patrik -- Brusilová, Alena
Vlastnosti a použitie kompozitov na báze uhlíkových vlákien. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výskum prípravy mixu dvojkomponentnej práškovej zmesi: výskumná správa č. 40/2019 pre Keydesign s.r.o.
Peciar, Marián -- Macho, Oliver -- Peciar, Peter -- Švec, Pavol
Výskum prípravy mixu dvojkomponentnej práškovej zmesi: výskumná správa č. 40/2019 pre Keydesign s.r.o. Bratislava: SjF STU, 2019. 17 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Využitie technológie spájania REW bimetalickými elementmi pri spájaní kovových s plastovými dielcami autokarosérie
Magdolen, Michal -- Sejč, Pavol
Využitie technológie spájania REW bimetalickými elementmi pri spájaní kovových s plastovými dielcami autokarosérie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zváranie pod vodou
Blaha, Peter -- Belanová, Judita
Zváranie pod vodou. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti