Sep 17, 2019   4:18 a.m. Olympia
Academic information system

Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 67

PublicationsType of resultYearDetails
Advanced cast irons of ADI/CADI type for service life enhancement of biomass compacting tools
Pokusová, Marcela -- Šooš, Ľubomír -- Križan, Peter
Advanced cast irons of ADI/CADI type for service life enhancement of biomass compacting tools. In HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019, p. 28. ISBN 978-80-227-4913-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Analysis and optimization of 3D printing head
Šuhaj, Dávid -- Beniak, Juraj
Analýza a optimalizácia tlačovej hlavy 3D tlačiarne. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analýza zariadení na sušenie poľnohospodárskych zrnín na relevantnom trhu
Čačko, Viliam -- Onderová, Iveta -- Kolláth, Ľudovít -- Šooš, Ľubomír -- Ondruška, Juraj
Analýza zariadení na sušenie poľnohospodárskych zrnín na relevantnom trhu. In HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019, p. 3. ISBN 978-80-227-4913-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Application of grinding wheels with oriented abrasive grain in the production of bearing rings
Štetina, Filip -- Červeňan, Andrej
Uplatnenie brúsnych kotúčov s orientovaným brusivom pri výrobe ložiskových krúžkov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Application of vibrodiagnostics for evaluation of industrial robot behavior
Allimuthu, Shyamsunder -- Červeňan, Andrej
Application of vibrodiagnostics for evaluation of industrial robot behavior. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Conceptual design of an training robotized workplace
Baláž, Martin -- Križan, Peter
Koncepčný návrh výukového robotizovaného pracoviska. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Constructional modification of an extrusion die
Kolláth, Ľudovít -- Venger, Andrej -- Gondár, Ernest -- Bošanský, Miroslav
Constructional modification of an extrusion die. In MM Science Journal. 2019, p. 2800--2803.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Creating a program for ABB robots in RobotStudio
Surgáč, Michal -- Králik, Marián
Tvorba programu pre roboty ABB v prostredí RobotStudio. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Cupola Furnace Slag: Its Origin, Properties and Utilization
Pribulová, Alena -- Baricová, Dana -- Futáš, Peter -- Eperješi, Štefan -- Pokusová, Marcela
Cupola Furnace Slag: Its Origin, Properties and Utilization. International Journal of Metalcasting, 13. p. 627--640.
articles in magazines2019Details
Daily efficiency of solar modules according ambient temperature
Divnič, Darko -- Mirjanič, Dragoljub -- Kovač, Pavel -- Ješič, Dušan -- Savkovič, B. -- Šooš, Ľubomír -- Sarjanovič, Dražen
Daily efficiency of solar modules according ambient temperature. In HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019, p. 5. ISBN 978-80-227-4913-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Design and optimisation of cooling components for Formula Student electric car
Pokorný, Ján -- Králik, Marián
Konštrukčný návrh a optimalizácia chladiacich komponentov na monoposte elektrickej študentskej formule. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and testing functional model compacting machine for produce new shape biofuels
Šooš, Ľubomír -- Bábics, Jozef -- Beniak, Juraj -- Križan, Peter -- Kováč, Pavel -- Matúš, Miloš
Design and testing functional model compacting machine for produce new shape biofuels. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019, p. 012008.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Design of a test device for determining the friction coefficient for a material tool pair - workpiece
Peller, Krisztián -- Bachratý, Michal
Návrh skúšobného zariadenia pre stanovenie súčiniteľa trenia pre materiálovú dvojicu nástroj - obrobok. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of car seat mechanism for disabled
Paštéka, Michael -- Králik, Marián
Design of car seat mechanism for disabled. In Proceedings of the international symposium for production research 2018. Cham: Springer, 2019, p. 379--390. ISBN 978-3-319-92266-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Design of the gripper mechanism for electrolyte-Plasma Polishing
Rajkumar, Pratheep Kumar Singh -- Morávek, Ivan
Design of the gripper mechanismus for electrolyte-plasma polishing. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Determination of raw material particles distribution impact on final biofuel´s particle density
Križan, Peter -- Matúš, Miloš -- Beniak, Juraj -- Bábics, Jozef
Determination of raw material particles distribution impact on final biofuel´s particle density. In ERIN 2019. Brno: VUT, 2019, p. 24. ISBN 978-80-214-5733-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Development and realisation of manufacturing technology for SMD antennas.
Paštéka, Michael -- Králik, Marián
Vývoj a realizácia výrobnej technológie SMD antény. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Development of device for detecting the influence of parameters during the compaction of particulate matter
Matúš, Miloš -- Križan, Peter -- Beniak, Juraj
Development of device for detecting the influence of parameters during the compaction of particulate matter. In ERIN 2019. Brno: VUT, 2019, p. 33. ISBN 978-80-214-5733-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Development of various composite biofuels in agrosector
Matúš, Miloš -- Križan, Peter -- Bábics, Jozef
Development of various composite biofuels in agrosector. In HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019, p. 22. ISBN 978-80-227-4913-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Efektívne znižovanie vlhkosti organických surovín ich viacnásobným lisovaním
Šooš, Ľubomír -- Čačko, Viliam -- Kolláth, Ľudovít -- Kováč, Pavel -- Onderová, Iveta -- Ondruška, Juraj
Efektívne znižovanie vlhkosti organických surovín ich viacnásobným lisovaním. In HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019, p. 35. ISBN 978-80-227-4913-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Effect of composite pellets based wood and phytomass on densification process and final physical properties of pellets
Križan, Peter -- Matúš, Miloš -- Bábics, Jozef -- Beniak, Juraj
Effect of composite pellets based wood and phytomass on densification process and final physical properties of pellets. In HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019, p. 16. ISBN 978-80-227-4913-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Effect of input material composition on operating parameters of injection press during injection of straw-plastic composites
Križan, Peter -- Bábics, Jozef -- Beniak, Juraj -- Matúš, Miloš
Effect of input material composition on operating parameters of injection press during injection of straw-plastic composites. In ERIN 2019. Brno: VUT, 2019, p. 25. ISBN 978-80-214-5733-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Effect of raw material parameters of waste based composite on injection technology
Bilčík, Dávid -- Križan, Peter
Vplyv materiálových parametrov kompozitov na báze odpadov na technológiu vstrekovania. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Eigen Value Analysis on simplified disc brake model using Finite Element Approach
Patel, Vatsal Bipinchandra -- Úradníček, Juraj
Eigen Value Analysis on simplified disc brake model using Finite Element Approach. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Electrolyte-plasma polishing of stainless steel
Kuppusamy, Harish -- Pokusová, Marcela
Electrolyte-plasma polishing of stainless steel. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Environmental policy as a competitive advantage in the global environment
Tekulová, Zuzana -- Chodasová, Zuzana -- Králik, Marián
Environmental policy as a competitive advantage in the global environment. In CAGÁŇOVÁ, D. -- BALOG, M. -- KNAPČÍKOVÁ, L. -- SOVIAR, J. -- MEZARCIÖZ, S. Smart technology trends in industrial and business management. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2019, p. 249--261. ISBN 978-3-319-76998-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Evaluation of models properties produced by 3D printing
Németh, Martin -- Beniak, Juraj
Zhodnotenie vlastností modelov vyrobených 3D tlačou. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Experimental Eigen Value Analysis on simplified disc brake model
Somasundaram, Logesh -- Úradníček, Juraj
Experimental Eigen Value Analysis on simplified disc brake model. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Experimental research in possiblities of machining of high chromium cast iron
Macák, Martin -- Križan, Peter
Výskum možností obrábania zliatin so zvýšeným obsahom chrómu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Factors influencing the quality of pellets production measures for improving the pellets production plan
Kováč, Pavel -- Savkovič, B. -- Jesič, D. -- Golubovič, D. -- Sarjanovič, Dražen -- Šooš, Ľubomír
Factors influencing the quality of pellets production measures for improving the pellets production plan. In EXPRES 2019. Subotica: Inženjersko-tehničko udruženje vojvodanskih Madara, 2019, p. 53--59. ISBN 978-86-919769-4-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Failure analysis of irreversible changes in the construction of car tyres
Fedorko, Gabriel -- Molnár, Vieroslav -- Dovica, Miroslav -- Tóth, Teodor -- Šooš, Ľubomír -- Fabianová, Jana -- Pinosová, Miriama
Failure analysis of irreversible changes in the construction of car tyres. Engineering Failure Analysis, 104. p. 399--408.
articles in magazines2019Details
Hliníková nápojová plechovka zabezpečujúca po použití jej obsahu jednoduchú minimalizáciu objemu: úžitkový vzor č. 8564
Šooš, Ľubomír -- Bábics, Jozef -- Šooš, Marek -- Tomáš, Marek -- Križan, Peter -- Matúš, Miloš
Hliníková nápojová plechovka zabezpečujúca po použití jej obsahu jednoduchú minimalizáciu objemu: úžitkový vzor č. 8564. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 6 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Hliníková nápojová plechovka zabezpečujúca po použití jej obsahu jednoduchú minimalizáciu objemu: úžitkový vzor č. 8564
Šooš, Ľubomír -- Bábics, Jozef -- Šooš, Marek -- Tomáš, Marek -- Križan, Peter -- Matúš, Miloš
Hliníková nápojová plechovka zabezpečujúca po použití jej obsahu jednoduchú minimalizáciu objemu: úžitkový vzor č. 8564. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 6 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Inovácie a inteligentné aplikácie v údržbe
Součková, Ingrid
Inovácie a inteligentné aplikácie v údržbe. Strojárstvo - Strojírenství, 23. p. 58--59.
articles in magazines2019Details
Inverted kinematics compacting machine
Šooš, Ľubomír -- Beniak, Juraj -- Križan, Peter -- Kováč, Pavel -- Onderová, Iveta -- Matúš, Miloš
Inverted kinematics compacting machine. In Energy reliability. REMOO 2019. Erlangen: Get it published Verlag e.K., 2019, p. 1. ISBN 978-3-9820758-1-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Investigation of Wood Sawdust Effect on Production and Final Quality of Composite Pellets Based on Sunflower Husks
Matúš, Miloš -- Križan, Peter -- Beniak, Juraj -- Šooš, Ľubomír
Investigation of Wood Sawdust Effect on Production and Final Quality of Composite Pellets Based on Sunflower Husks. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019, p. 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Jednorazový nápojový plastový obal zabezpečujúci jednoduchú trvalú minimalizáciu objemu: úžitkový vzor č. 8561
Šooš, Ľubomír -- Šooš, Marek -- Ferencz, Vojtech -- Beniak, Juraj
Jednorazový nápojový plastový obal zabezpečujúci jednoduchú trvalú minimalizáciu objemu: úžitkový vzor č. 8561. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 8 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Konstrukce CNC obráběcích strojů: verze DMG MORI
Marek, Jiří -- Blecha, Petr -- Dvořák, Roman -- Hermanský, Dominik -- Holubčík, Michal -- Kolíbal, Zdeněk -- Tomáš, Marek -- Novotný, Lubomír Walter -- Svoboda, Jan -- Šooš, Ľubomír -- Vetiška, Jan
Konstrukce CNC obráběcích strojů: verze DMG MORI. Praha: MM publishing, 2019. 385 p. ISBN 978-80-907452-0-9.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Material recovery of used engine oils - feasibility study
Venkatachalam, Sriram -- Križan, Peter
Material recovery of used engine oils - feasibility study. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Mathematical modelling of densification process in order to predict the final quality of solid biofuels
Križan, Peter -- Svátek, Michal -- Matúš, Miloš -- Šooš, Ľubomír -- Beniak, Juraj
Mathematical modelling of densification process in order to predict the final quality of solid biofuels. In Energy reliability. REMOO 2019. Erlangen: Get it published Verlag e.K., 2019, p. 04. ISBN 978-3-9820758-1-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Mathematical optimization of the pressing chamber geometry in terms of minimizing the energy demands for densification process
Matúš, Miloš -- Križan, Peter -- Kováčová, Monika -- Beniak, Juraj
Mathematical optimization of the pressing chamber geometry in terms of minimizing the energy demands for densification process. In ERIN 2019. Brno: VUT, 2019, p. 34. ISBN 978-80-214-5733-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Measurement and impact of operating parameters in the biomass compaction process by the ZBL-2010 screw press
Ondruška, Juraj -- Bábics, Jozef -- Čačko, Viliam -- Onderová, Iveta -- Šooš, Ľubomír -- Chojnacki, Jerzy
Measurement and impact of operating parameters in the biomass compaction process by the ZBL-2010 screw press. In HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019, p. 26. ISBN 978-80-227-4913-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Measurement of technological parameters and impact on the quality of briquettes ZBL-2010 briquetting press
Makeš, Patrik -- Ondruška, Juraj
Meranie technologických parametrov a dopadu na kvalitu brikiet závitovkového briketovacieho lisu ZBL-2010. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modulárny multifunkčný technologický komplex na úpravu kovových skeletov najmä zo starých vozidiel: patentový spis č. 288672
Šooš, Ľubomír -- Ondruška, Juraj -- Onderová, Iveta -- Ferencz, Vojtech -- Štefanka, Marek
Modulárny multifunkčný technologický komplex na úpravu kovových skeletov najmä zo starých vozidiel: patentový spis č. 288672. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 12 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Possibilities of metallurgical treatment of secondary aluminium alloys originating from automotive industry
Balakrishnan, Gowtham -- Pokusová, Marcela
Possibilities of metallurgical treatment of secondary aluminium alloys originating from automotive industry. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Príprava vhodných vzoriek pre experiment sušenia poľnohospodárskych zrnín
Onderová, Iveta -- Čačko, Viliam -- Kolláth, Ľudovít -- Šooš, Ľubomír -- Ondruška, Juraj
Príprava vhodných vzoriek pre experiment sušenia poľnohospodárskych zrnín. In HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019, p. 25. ISBN 978-80-227-4913-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Process for producing diamond-like carbide coatings on hard alloys
Shmatov, Alexander -- Šooš, Ľubomír -- Krajný, Zdenko
Process for producing diamond-like carbide coatings on hard alloys. MM Science Journal, p. 2887--2890.
articles in magazines2019Details
Properties of special material for FDM 3D printing
Chandrasekaran, Vivek -- Beniak, Juraj
Properties of special material for FDM 3D printing. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Realita terciárneho vzdelávania verzus potreby praxe
Šooš, Ľubomír
Realita terciárneho vzdelávania verzus potreby praxe. In Národné fórum údržby 2019. Žilina: EDIS, 2019, p. 112--116. ISBN 978-80-554-1562-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Relationship between raw material composition and pellets physical properties
Križan, Peter -- Matúš, Miloš -- Bábics, Jozef -- Šooš, Ľubomír -- Beniak, Juraj
Relationship between raw material composition and pellets physical properties. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019, p. 1--8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Research of shredding machine parameters
Holodňak, Štefan -- Beniak, Juraj
Skúmanie parametrov drviaceho zariadenia. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Robotized offtaking (Bin-picking) freely stored parts in Volkswagen Slovakia
Plocháňová, Katarína -- Součková, Ingrid
Robotizované odoberanie voľne uložených dielov (Bin-picking) vo Volkswagen Slovakia, a.s. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Solving selected problems with ultrasonic surface strengthening of metal components
Králik, Marián -- Jerz, Vladimír
Solving selected problems with ultrasonic surface strengthening of metal components. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, p. 22--28. ISBN 978-3-0357-1515-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Solving selected problems with ultrasonic surface strengthening of metal components
Králik, Marián -- Jerz, Vladimír
Solving selected problems with ultrasonic surface strengthening of metal components. In Materials Science Forum. 2019, p. 22--28.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Sorting systems analysis in automated operation
Horváth, Erik -- Onderová, Iveta
Analýza triediacich systémov v automatizovanej prevádzke. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Structural design of four-shaft shredder
Kasala, Jakub -- Križan, Peter
Konštrukčný návrh štvorrotorového drviaceho stroja. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Suggest of measures to reduce the consumption of compressed air at the Porsche Bodywork in Volkswagen Slovakia a.s.
Senková, Mariana -- Součková, Ingrid
Návrh opatrení na zníženie spotreby stlačeného vzduchu v karosárni Porsche v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Technológia výroby SMD antény - prístupy k vývoju a realizácii
Paštéka, Michael -- Králik, Marián -- Hladiš, Peter
Technológia výroby SMD antény - prístupy k vývoju a realizácii. Strojárstvo - Strojírenství, 23. p. 81--83.
articles in magazines2019Details
The design of the measuring system for Audi Q7 gear shift lever assembly subgroups audit
Kálmán, Viktor -- Bachratý, Michal
Návrh meracieho systému pre audit montážnej podskupiny radiacej páky AUDI Q 7. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The relationship between raw material practicle size, quality of briquettes and acting forces in pressing chamber during biomass densification
Križan, Peter -- Matúš, Miloš -- Bábics, Jozef
The relationship between raw material practicle size, quality of briquettes and acting forces in pressing chamber during biomass densification. In HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019, p. 17. ISBN 978-80-227-4913-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
The training and body strenghtening equipment for trunk muscles for people with lower back pain
Šooš, Ľubomír -- Cepková, Alena -- Uvaček, Marián
The training and body strenghtening equipment for trunk muscles for people with lower back pain. In International Journal of Trend in Research and Development. IJTRD, 2019: 2019, p. 56--59.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Time saving in the workplace by introducing new technologies, equipment
Méry, David -- Součková, Ingrid
Úspora času na pracoviskách zavedením nových technológií, zariadení. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Ukazovatele rentability podniku v stavebníctve.
Chodasová, Zuzana -- Králik, Marián
Indicators of profitability in the building enterprise. In AL ALI, M. -- PLATKO, P. Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. London: CRC PressTaylor & Francis Group, 2019, p. 381--386. ISBN 978-0-367-07509-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Variable diagnostic and/or strengthening training equipment for the upper-body muscles
Šooš, Ľubomír -- Cepková, Alena
Variable diagnostic and/or strengthening training equipment for the upper-body muscles. In Human Systems Engineering and Design. Cham: Springer Nature Switzerland, 2019, p. 891--897. ISBN 978-3-030-02052-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Viacdielny tréningový posilňovací systém trupu pre športovcov a netrénovaných jedincov s funkčnými bolesťami chrbta
Cepková, Alena -- Šooš, Ľubomír -- Uvaček, Marián
Viacdielny tréningový posilňovací systém trupu pre športovcov a netrénovaných jedincov s funkčnými bolesťami chrbta. In CEPKOVÁ, A. -- HORVÁT, M. Od výskumu k praxi, 22. ročník medzinárodnej konferencie, 16.5. Bratislava. Bratislava: Spektrum STU, 2019, p. 22--26. ISBN 978-80-227-4910-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Výskum vlastností kompozitných peliet zo slnečnicových šupiek pre energetické využitie
Matúš, Miloš -- Bábics, Jozef -- Križan, Peter
Research of properties of composite pellets from sunflower husks for energy utilization. Waste Forum [elektronický zdroj], p. 136--143.
articles in magazines2019Details
12746
Cepková, Alena -- Šooš, Ľubomír -- Uvaček, Marián
12746. Športový edukátor, 12. p. 51--56.
articles in magazines2019Details