Sep 29, 2020   2:48 a.m. Michal, Michaela
Academic information system

Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 67

Publications
Type of result
Year
Details
Analysis of briquetting pressing tool shape effect on the resulting quality of produced solid biofuels
Križan, Peter -- Matúš, Miloš -- Beniak, Juraj -- Bábics, Jozef
Analysis of briquetting pressing tool shape effect on the resulting quality of produced solid biofuels. In LISÝ, M. -- KRIŽAN, P. -- MATÚŠ, M. Lepotech 2020. Brno: Brno University of Technology, 2020, p. 35. ISBN 978-80-214-5871-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Analysis of failure causes and wear of biomass treatment machines tools
Križan, Peter -- Matúš, Miloš -- Beniak, Juraj
Analysis of failure causes and wear of biomass treatment machines tools. In LISÝ, M. -- KRIŽAN, P. -- MATÚŠ, M. Lepotech 2020. Brno: Brno University of Technology, 2020, p. 39. ISBN 978-80-214-5871-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Analysis of possibility of improving the packaging material flow in the selected company
Sprušanský, Marek -- Pokusová, Marcela
Analýza možnosti zlepšenia materiálového toku obalov vo vybranom podniku. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Application of virtual model of industrial robot based on digital twin in operation and maintenance
Kúdela, Dávid -- Červeňan, Andrej
Uplatnenie virtuálneho modelu priemyselného robota na báze digitálneho dvojčaťa pri prevádzke a údržbe. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Conceptual design of robotized workplace for production of energy machines parts by FDM technology
Pisarčík, Jozef -- Križan, Peter -- Bábics, Jozef
Conceptual design of robotized workplace for production of energy machines parts by FDM technology. In LISÝ, M. -- KRIŽAN, P. -- MATÚŠ, M. Lepotech 2020. Brno: Brno University of Technology, 2020, p. 65. ISBN 978-80-214-5871-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020
Details
Design of abdominal retractor
Čambal, Marek -- Hučko, Branislav -- Zemanová, Mária -- Čekan, Michal -- Horvát, František -- Chlebo, Ondrej -- Bachratý, Michal -- Hrbatý, Boris -- Labaš, Peter
Design of abdominal retractor. Bratislava Medical Journal, 121. p. 370--372.
articles in magazines
2020
Details
Design of automated handling system
Pinček, Ondrej -- Onderová, Iveta
Návrh automatizovaného manipulačného systému. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Design of production layout and visualization of solution
Čambalová, Michaela -- Králik, Marián
Návrh dispozičného usporiadania výrob a vizualizácia riešenia. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Design of robotized workplace for educational and research purposes
Pisarčík, Jozef -- Križan, Peter
Návrh robotizovaného pracoviska pre pedagogické a výskumné účely. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Design of robotized workplace for inspection control of products
Hlavaj, Dávid -- Součková, Ingrid
Návrh robotizovaného pracoviska na inšpekčnú kontrolu výrobkov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Development and engineering design of innovative principle of pelleting machine
Zelenka, Michal -- Križan, Peter
Development and engineering design of innovative principle of pelleting machine. In LISÝ, M. -- KRIŽAN, P. -- MATÚŠ, M. Lepotech 2020. Brno: Brno University of Technology, 2020, p. 67. ISBN 978-80-214-5871-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Development of an original construction for a compacting machine with inverted kinematics
Čačko, Viliam -- Onderová, Iveta -- Šooš, Ľubomír
Development of an original construction for a compacting machine with inverted kinematics. In LISÝ, M. -- KRIŽAN, P. -- MATÚŠ, M. Lepotech 2020. Brno: Brno University of Technology, 2020, p. 23. ISBN 978-80-214-5871-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020Details
Development of composite biofuels from agrowaste
Matúš, Miloš -- Križan, Peter -- Šooš, Ľubomír -- Beniak, Juraj
Development of composite biofuels from agrowaste. In LISÝ, M. -- KRIŽAN, P. -- MATÚŠ, M. Lepotech 2020. Brno: Brno University of Technology, 2020, p. 49. ISBN 978-80-214-5871-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020Details
Device for testing of 3D printed parts
Poliak, Denis -- Beniak, Juraj
Zariadenie pre testovanie 3D tlačených súčiastok. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Digestate pellets production for energy utilization
Matúš, Miloš -- Križan, Peter -- Bábics, Jozef
Digestate pellets production for energy utilization. In LISÝ, M. -- KRIŽAN, P. -- MATÚŠ, M. Lepotech 2020. Brno: Brno University of Technology, 2020, p. 51. ISBN 978-80-214-5871-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020Details
Effectiveness of reducing the moisture of biomass by its multiple compaction
Adame, Andrej -- Šooš, Ľubomír
Efektívnosť znižovania vlhkosti biomasy jej viacnásobným zhutňovaním. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Electrolytic-plasma technology and its effect on characteristics of the surface of a treated metal object
Filjač, Miloš -- Pokusová, Marcela
Technológia elektrolytnej plazmy a jej vplyv na vybrané charakteristiky povrchu upravovaného kovového objektu. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Engineering design of laboratory pressing machine
Zelenka, Michal -- Križan, Peter
Konštrukčný návrh laboratórneho lisovacieho zariadenia. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Evaluation of bearing operating efficiency by vibration
Chlebo, Ondrej -- Onderová, Iveta -- Čačko, Viliam -- Šooš, Ľubomír
Evaluation of bearing operating efficiency by vibration. In LISÝ, M. -- KRIŽAN, P. -- MATÚŠ, M. Lepotech 2020. Brno: Brno University of Technology, 2020, p. 29. ISBN 978-80-214-5871-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020Details
Evaluation of CNC laser cut parts precision
Solčanská, Kristína -- Matúš, Miloš
Hodnotenie presnosti výpalkov CNC laserového stroja. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Experimental determination of mechanical properties of waste steel sheets
Čačko, Viliam -- Onderová, Iveta -- Šooš, Ľubomír -- Varga, Pavol -- Smelík, Andrej
Experimental determination of mechanical properties of waste steel sheets. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems VI. NTPDS VI. Zürich: Trans Tech Publications, 2020, p. 62--69. ISBN 978-3-0357-1726-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Fireplace insert for burning pellets
Víchová, Kamila -- Šooš, Ľubomír -- Kovačková, Zuzana
Kozubová ohnisková vložka na spaľovanie peliet: patentový spis 288778. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SK, 2020. 17 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020
Details
Characteristic Properties of Alternative Biomass Fuels
Lisý, Martin -- Lisá, Hana -- Jecha, David -- Baláš, Marek -- Križan, Peter
Characteristic Properties of Alternative Biomass Fuels. Energies [Open access], 13. p. 1448.
articles in magazines
2020
Details
Implementation of continuous steam pressure sealing on the principle of briquetting in the process of plasma sludge gasification from WWTP
Tomka, Milan -- Ondruška, Juraj
Implementácia kontinuálneho tlakového uzáveru pary na princípe briketovania v procese plazmového splyňovania kalov z ČOV. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Improving enterprise processes in the company Kreisel Slovakia, Ltd.
Šišoláková, Nikola -- Součková, Ingrid
Zlepšovanie podnikových procesov v spoločnosti Kreisel Slovensko, s. r. o. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Influence of briquetting method and type of briquetting machine on final quality of solid biofuels
Križan, Peter -- Matúš, Miloš
Influence of briquetting method and type of briquetting machine on final quality of solid biofuels. In LISÝ, M. -- KRIŽAN, P. -- MATÚŠ, M. Lepotech 2020. Brno: Brno University of Technology, 2020, p. 37. ISBN 978-80-214-5871-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020Details
Influence of raw material properties on parameters of injection press during the injection of composites based biomass and plastic waste
Križan, Peter -- Bábics, Jozef -- Beniak, Juraj -- Matúš, Miloš
Influence of raw material properties on parameters of injection press during the injection of composites based biomass and plastic waste. Materials Science Forum, 994. p. 152--161.
articles in magazines
2020Details
Jednorazový nápojový plastový obal zabezpečujúci jednoduchú trvalú minimalizáciu objemu: zverejnená patentová prihláška 112-2018 dňa 4.5. 2020
Šooš, Ľubomír -- Šooš, Marek -- Ferencz, Vojtech -- Beniak, Juraj
Jednorazový nápojový plastový obal zabezpečujúci jednoduchú trvalú minimalizáciu objemu: zverejnená patentová prihláška 112-2018 dňa 4.5. 2020. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 8 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020
Details
Komplexný diagnostický systém štartových skokov a obrátok v plávaní: patentový spis č. 288741
Matúš, Ivan -- Zemková, Erika -- Šooš, Ľubomír -- Štefanka, Marek
Komplexný diagnostický systém štartových skokov a obrátok v plávaní: patentový spis č. 288741. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 10 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020
Details
Matrix presentation of uncertainties propagation in the realization of ITS-90 temperature scale using standard platinum resistance thermometers
Palenčár, Rudolf -- Ďuriš, Stanislav -- Palenčár, Jakub -- Halaj, Martin -- Šooš, Ľubomír
Matrix presentation of uncertainties propagation in the realization of ITS-90 temperature scale using standard platinum resistance thermometers. Measurement Science Review [elektronický zdroj], 20. p. 73--79.
articles in magazines2020
Details
Mobile applications as efficient tools of service technicians in maintenance of production machines
Olekšák, Martin -- Červeňan, Andrej
Mobilné aplikácie ako efektívne nástroje servisných technikov pri údržbe výrobných strojov. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Modular construction of CNC laser cutting machines
Sedlák, Matej -- Kolláth, Ľudovít
Modulárna stavba CNC laserových rezacích strojov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Nápojová plechovka zabezpečujúca po použití jej obsahu jednoduchú minimalizáciu objemu: zverejnená patentová prihláška 111-2018 dňa 4.5. 2020
Šooš, Ľubomír -- Bábics, Jozef -- Šooš, Marek -- Marek, Tomáš -- Križan, Peter -- Matúš, Miloš
Nápojová plechovka zabezpečujúca po použití jej obsahu jednoduchú minimalizáciu objemu: zverejnená patentová prihláška 111-2018 dňa 4.5. 2020. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 4 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020
Details
Nástroj na meranie súosovosti clinchovacích razníkov a razníc: úžitkový vzor č. 8878
Paštéka, Michael -- Králik, Marián
Nástroj na meranie súosovosti clinchovacích razníkov a razníc: úžitkový vzor č. 8878. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 5 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020Details
Nástroj na spevňovanie povrchových vrstiev tvarových rotačných plôch oceľových výrobkov: prihláška úžitkového vzoru č. 37-2019, dátum podania prihlášky: 23.03.2019, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru , dátum zverejnenia prihlášky: 07.01.2020, Vestník ÚPV SR ć. 01/2020
Pokorný, Peter -- Bachratý, Michal -- Králik, Marián -- Peterka, Jozef -- Václav, Štefan
Nástroj na spevňovanie povrchových vrstiev tvarových rotačných plôch oceľových výrobkov: prihláška úžitkového vzoru č. 37-2019, dátum podania prihlášky: 23.03.2019, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru , dátum zverejnenia prihlášky: 07.01.2020, Vestník ÚPV SR ć. 01/2020. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 6 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2020Details
Návrh častí pre optimalizáciu tvaru a materiálu
Sadashivaiah, Abhilash Tumkur -- Beniak, Juraj
Design of parts for shape and material optimisation. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Optimization of logistics processes in Schaeffler Skalica using simulation procedures
Klein, Pavel -- Jerz, Vladimír
Optimalizácia logistických procesov vo firme Schaeffler Skalica, s.r.o. s využitím simulačných postupov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Optimization of the Machine and Device Layout Solution in a Specific Company Production
Králik, Marián -- Jerz, Vladimír -- Paštéka, Michael
Optimization of the Machine and Device Layout Solution in a Specific Company Production. In Proceedings of the International Symposium for Production Research 2019. Cham: Springer Nature Switzerland, 2020, p. 91--103. ISBN 978-3-030-31342-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Optimization of trailer production in Pongratz using simulation methods
Graňák, Pavol -- Jerz, Vladimír
Optimalizácia výroby prívesných vozíkov vo firme Pongratz s.r.o. s využitím simulačných metód. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Parametre technológie elektrolytických plasmov a jej vplyv na vlastnosti kovových povrchov
Venkatesan, Anbarasan -- Morávek, Ivan
Parameters of the electrolytic-plasma technology and their effect on the metal surface properties. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Polymer based abdominal retractor according to existing design parameters
Hučko, Branislav -- Čekan, Michal -- Horvát, František -- Bachratý, Michal -- Čambal, Marek
Polymer based abdominal retractor according to existing design parameters. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems VI. NTPDS VI. Zürich: Trans Tech Publications, 2020, p. 312--320. ISBN 978-3-0357-1726-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Possibilities of improving the production process in the production company Kufferath, s.r.o.
Gajanová, Zuzana -- Součková, Ingrid
Možnosti zlepšenia výrobného procesu vo výrobnom podniku Kufferath, s.r.o. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Production optimization of energy machine parts by additive manufacturing
Matúš, Miloš -- Beniak, Juraj -- Križan, Peter
Production optimization of energy machine parts by additive manufacturing. In LISÝ, M. -- KRIŽAN, P. -- MATÚŠ, M. Lepotech 2020. Brno: Brno University of Technology, 2020, p. 55. ISBN 978-80-214-5871-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020Details
Progressive construction of the machines for high speed cutting with solid state fibber laser
Smelík, Andrej -- Kolláth, Ľudovít
Progresívne konštrukčné uzly strojov pre extrémne rýchle delenie materiálov pevnolátkovými vláknovými lasermi. Dissertation thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Proposal of a method for evaluating a key performance indicator (KPI) for a direct supplier of plastic parts with regard to the quality requirements of automotive manufacturers (OEMs) in the product development phase
Mizerová, Mária -- Onderová, Iveta
Návrh metódy vyhodnocovania kľúčového ukazovateľa výkonnosti (KPI) pre priameho dodávateľa plastových dielov s ohľadom na kvalitatívne požiadavky automobilových producentov (OEM) vo vývojovej fáze produktu. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Proposal of a preparation unit for correct placement of closing pin of car trunk
Stankovič, Filip -- Součková, Ingrid
Návrh prípravku pre správne nastavenie pozície zatváracieho čapu kufra auta. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Proposal to improve production processes through digital transformation in selected company
Bučka, Ľubomír -- Součková, Ingrid
Návrh na zlepšenie výrobných procesov prostredníctvom digitálnej transformácie vo vybranom podniku. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Pvoronanie softvérov vhodných pre 3D tlač
Shivakumar, Shivashyleshwar Mavinahalli -- Beniak, Juraj
Comparison of softwares suitable for 3D printing. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Quality in the conditions of Industry 4.0
Cápová, Renata -- Pokusová, Marcela
Kvalita v podmienkach Priemyslu 4.0. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Quality increasing of phytomass biofuels by adding papermaking sludge
Matúš, Miloš -- Križan, Peter
Quality increasing of phytomass biofuels by adding papermaking sludge. In LISÝ, M. -- KRIŽAN, P. -- MATÚŠ, M. Lepotech 2020. Brno: Brno University of Technology, 2020, p. 53. ISBN 978-80-214-5871-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Research of thermal processes in the process of reducing moisture of organic materials
Onderová, Iveta -- Čačko, Viliam -- Šooš, Ľubomír
Research of thermal processes in the process of reducing moisture of organic materials. In LISÝ, M. -- KRIŽAN, P. -- MATÚŠ, M. Lepotech 2020. Brno: Brno University of Technology, 2020, p. 63. ISBN 978-80-214-5871-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020
Details
Research on different joints types of 3D printed components
Schwarz, Roland -- Beniak, Juraj
Skúmanie rôznych druhov spojov súčiastok vyrobených 3D tlačou. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Simulation of machining process and preparation of experimental verification
Malík, Jakub -- Úradníček, Juraj
Simulácia obrábacieho procesu a príprava experimentálnej verifikácie. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Solution of selected problems of manipulation in robotized manufacturing cell using simulation software
Obrtáčová, Simona -- Králik, Marián
Riešenie vybraných problémov manipulácie v robotizovanom pracovisku s využitím simulačného softvéru. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Spájanie 3D tlačených častí
Kandasamy, Vijay Yogeesh -- Beniak, Juraj
Joining of 3D printed parts. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Spôsob efektívneho zhodnocovania odpadových lepených skiel a modulová konštrukcia zariadenia: úžitkový vzor č. 8786
Šooš, Ľubomír -- Pokusová, Marcela -- Blecha, Petr -- Matúš, Miloš -- Ondruška, Juraj -- Čačko, Viliam -- Bábics, Jozef
Spôsob efektívneho zhodnocovania odpadových lepených skiel a modulová konštrukcia zariadenia: úžitkový vzor č. 8786. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 5 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020
Details
Testing and inspection of machine tools
Magdolen, Marek -- Bachratý, Michal
Skúšanie a kontrola obrábacích strojov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Tool design for briquetting and pelleting machines
Matúš, Miloš -- Križan, Peter
Tool design for briquetting and pelleting machines. In LISÝ, M. -- KRIŽAN, P. -- MATÚŠ, M. Lepotech 2020. Brno: Brno University of Technology, 2020, p. 47. ISBN 978-80-214-5871-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020
Details
Tool for strengthening of the component surface layers
Králik, Marián -- Jerz, Vladimír -- Bachratý, Michal
Tool for strengthening of the component surface layers. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems VI. NTPDS VI. Zürich: Trans Tech Publications, 2020, p. 52--61. ISBN 978-3-0357-1726-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Uchopovač chirurgických hákov: úžitkový vzor č. 8679
Chlebo, Ondrej -- Horvát, František -- Čekan, Michal -- Hučko, Branislav -- Bachratý, Michal
Uchopovač chirurgických hákov: úžitkový vzor č. 8679. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 5 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020
Details
Vacuum sorting head
Malý, Daniel -- Kolláth, Ľudovít
Vákuová sortovacia hlava. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Viacúčelový uchopovač chirurgických nástrojov: úžitkový vzor č. 8658
Horvát, František -- Chlebo, Ondrej -- Čekan, Michal -- Hučko, Branislav -- Bachratý, Michal
Viacúčelový uchopovač chirurgických nástrojov: úžitkový vzor č. 8658. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 7 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020
Details
Víceúčelový uchopovač chirurgických nástrojů: užitný vzor č. 34 046
Hučko, Branislav -- Horváth, František -- Chlebo, Ondrej -- Čekan, Michal -- Bachratý, Michal
Víceúčelový uchopovač chirurgických nástrojů: užitný vzor č. 34 046. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví ČR, 2020. 4 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020Details
Výskum aplikácie a možnosti výroby kompozitov na báze odpadov
Umabathy, Kamalesh Kumar -- Križan, Peter
Research of waste based composite materials application and production. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Vysokofrekvenčný dizajn vreteníka pre vysokorýchlostné obrábanie
Selvaarasan, Cibirajan -- Šooš, Ľubomír
High frequency headstock design for high speed machining (HSC). Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Zariadenie na meranie síl pri operačných zákrokoch : /: úžitkový vzor č. 8650
Hučko, Branislav -- Horvát, František -- Chlebo, Ondrej -- Čekan, Michal -- Bachratý, Michal
Zariadenie na meranie síl pri operačných zákrokoch : /: úžitkový vzor č. 8650. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 6 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020Details
3D graphic processing of tool coordinate systems
Strigáč, Stanislav -- Onderová, Iveta
3D grafické spracovanie nástrojových súradnicových systémov. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details