19. 11. 2019  11:13 Alžbeta
Akademický informačný systém

Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 79

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Advanced cast irons of ADI/CADI type for service life enhancement of biomass compacting tools
Pokusová, Marcela -- Šooš, Ľubomír -- Križan, Peter
Advanced cast irons of ADI/CADI type for service life enhancement of biomass compacting tools. In HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019, s. 28. ISBN 978-80-227-4913-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
An algorithm in the process of planning of safety pathway a collision-free pathway of a robot
Daneshjo, Naqib -- Olexová, Cecília -- Králik, Marián -- Danishjoo, Enayat
An algorithm in the process of planning of safety pathway a collision-free pathway of a robot. Advances in Science and Technology Research Journal, 13. s. 16--23.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Analýza a optimalizácia tlačovej hlavy 3D tlačiarne
Šuhaj, Dávid -- Beniak, Juraj
Analýza a optimalizácia tlačovej hlavy 3D tlačiarne. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza triediacich systémov v automatizovanej prevádzke
Horváth, Erik -- Onderová, Iveta
Analýza triediacich systémov v automatizovanej prevádzke. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza zariadení na sušenie poľnohospodárskych zrnín na relevantnom trhu
Čačko, Viliam -- Onderová, Iveta -- Kolláth, Ľudovít -- Šooš, Ľubomír -- Ondruška, Juraj
Analýza zariadení na sušenie poľnohospodárskych zrnín na relevantnom trhu. In HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019, s. 3. ISBN 978-80-227-4913-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Application of vibrodiagnostics for evaluation of industrial robot behavior
Allimuthu, Shyamsunder -- Červeňan, Andrej
Application of vibrodiagnostics for evaluation of industrial robot behavior. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Connecting copper wire to thin metal layers
Paštéka, Michael -- Králik, Marián -- Hladiš, Peter
Connecting copper wire to thin metal layers. TEM Journal [elektronický zdroj], 8. s. 728--732.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Constructional modification of an extrusion die
Kolláth, Ľudovít -- Venger, Andrej -- Gondár, Ernest -- Bošanský, Miroslav
Constructional modification of an extrusion die. In MM Science Journal. 2019, s. 2800--2803.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Cupola Furnace Slag: Its Origin, Properties and Utilization
Pribulová, Alena -- Baricová, Dana -- Futáš, Peter -- Eperješi, Štefan -- Pokusová, Marcela
Cupola Furnace Slag: Its Origin, Properties and Utilization. International Journal of Metalcasting, 13. s. 627--640.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Daily efficiency of solar modules according ambient temperature
Divnič, Darko -- Mirjanič, Dragoljub -- Kovač, Pavel -- Ješič, Dušan -- Savkovič, Borislav -- Šooš, Ľubomír -- Sarjanovič, Dražen
Daily efficiency of solar modules according ambient temperature. In HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019, s. 5. ISBN 978-80-227-4913-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Deep drawability of tailor welded blank of dual phase steel DP 600 affected by laser weld
Brusilová, Alena -- Schrek, Alexander -- Pokusová, Marcela
Deep drawability of tailor welded blank of dual phase steel DP 600 affected by laser weld. Hutnik- Wiadomości Hutnicze, 86. s. 238--244.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Design and testing functional model compacting machine for produce new shape biofuels
Šooš, Ľubomír -- Bábics, Jozef -- Beniak, Juraj -- Križan, Peter -- Kováč, Pavel -- Matúš, Miloš
Design and testing functional model compacting machine for produce new shape biofuels. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019, s. 012008.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Design of car seat mechanism for disabled
Paštéka, Michael -- Králik, Marián
Design of car seat mechanism for disabled. In Proceedings of the international symposium for production research 2018. Cham: Springer, 2019, s. 379--390. ISBN 978-3-319-92266-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Design of the gripper mechanismus for electrolyte-plasma polishing
Rajkumar, Pratheep Kumar Singh -- Morávek, Ivan
Design of the gripper mechanismus for electrolyte-plasma polishing. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Determination of raw material particles distribution impact on final biofuel´s particle density
Križan, Peter -- Matúš, Miloš -- Beniak, Juraj -- Bábics, Jozef
Determination of raw material particles distribution impact on final biofuel´s particle density. In ERIN 2019. Brno: VUT, 2019, s. 24. ISBN 978-80-214-5733-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Development of device for detecting the influence of parameters during the compaction of particulate matter
Matúš, Miloš -- Križan, Peter -- Beniak, Juraj
Development of device for detecting the influence of parameters during the compaction of particulate matter. In ERIN 2019. Brno: VUT, 2019, s. 33. ISBN 978-80-214-5733-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Development of various composite biofuels in agrosector
Matúš, Miloš -- Križan, Peter -- Bábics, Jozef
Development of various composite biofuels in agrosector. In HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019, s. 22. ISBN 978-80-227-4913-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Efektívne znižovanie vlhkosti organických surovín ich viacnásobným lisovaním
Šooš, Ľubomír -- Čačko, Viliam -- Kolláth, Ľudovít -- Kováč, Pavel -- Onderová, Iveta -- Ondruška, Juraj
Efektívne znižovanie vlhkosti organických surovín ich viacnásobným lisovaním. In HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019, s. 35. ISBN 978-80-227-4913-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Effect of composite pellets based wood and phytomass on densification process and final physical properties of pellets
Križan, Peter -- Matúš, Miloš -- Bábics, Jozef -- Beniak, Juraj
Effect of composite pellets based wood and phytomass on densification process and final physical properties of pellets. In HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019, s. 16. ISBN 978-80-227-4913-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Effect of input material composition on operating parameters of injection press during injection of straw-plastic composites
Križan, Peter -- Bábics, Jozef -- Beniak, Juraj -- Matúš, Miloš
Effect of input material composition on operating parameters of injection press during injection of straw-plastic composites. In ERIN 2019. Brno: VUT, 2019, s. 25. ISBN 978-80-214-5733-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Eigen Value Analysis on simplified disc brake model using Finite Element Approach
Patel, Vatsal Bipinchandra -- Úradníček, Juraj
Eigen Value Analysis on simplified disc brake model using Finite Element Approach. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Electrolyte-plasma polishing of stainless steel
Kuppusamy, Harish -- Pokusová, Marcela
Electrolyte-plasma polishing of stainless steel. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Electromagnetic Method to Control the Solidification of Al99.99
Pokusová, Marcela -- Murgašová, Marta -- Berta, Igor -- Murgaš, Marián -- Pribulová, Alena
Electromagnetic Method to Control the Solidification of Al99.99. Journal of Materials Engineering and Performance, 28. s. 3929--3934.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Environmental policy as a competitive advantage in the global environment
Tekulová, Zuzana -- Chodasová, Zuzana -- Králik, Marián
Environmental policy as a competitive advantage in the global environment. In CAGÁŇOVÁ, D. -- BALOG, M. -- KNAPČÍKOVÁ, L. -- SOVIAR, J. -- MEZARCIÖZ, S. Smart technology trends in industrial and business management. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2019, s. 249--261. ISBN 978-3-319-76998-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Experimental Eigen Value Analysis on simplified disc brake model
Somasundaram, Logesh -- Úradníček, Juraj
Experimental Eigen Value Analysis on simplified disc brake model. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Factors influencing the quality of pellets production measures for improving the pellets production plan
Kováč, Pavel -- Savkovič, Borislav -- Jesič, Dušan -- Golubovič, D. -- Sarjanovič, Dražen -- Šooš, Ľubomír
Factors influencing the quality of pellets production measures for improving the pellets production plan. In EXPRES 2019. Subotica: Inženjersko-tehničko udruženje vojvodanskih Madara, 2019, s. 53--59. ISBN 978-86-919769-4-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Failure analysis of irreversible changes in the construction of car tyres
Fedorko, Gabriel -- Molnár, Vieroslav -- Dovica, Miroslav -- Tóth, Teodor -- Šooš, Ľubomír -- Fabianová, Jana -- Pinosová, Miriama
Failure analysis of irreversible changes in the construction of car tyres. Engineering Failure Analysis, 104. s. 399--408.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Hliníková nápojová plechovka zabezpečujúca po použití jej obsahu jednoduchú minimalizáciu objemu: úžitkový vzor č. 8564
Šooš, Ľubomír -- Bábics, Jozef -- Šooš, Marek -- Tomáš, Marek -- Križan, Peter -- Matúš, Miloš
Hliníková nápojová plechovka zabezpečujúca po použití jej obsahu jednoduchú minimalizáciu objemu: úžitkový vzor č. 8564. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 6 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Hliníková nápojová plechovka zabezpečujúca po použití jej obsahu jednoduchú minimalizáciu objemu: úžitkový vzor č. 8564
Šooš, Ľubomír -- Bábics, Jozef -- Šooš, Marek -- Tomáš, Marek -- Križan, Peter -- Matúš, Miloš
Hliníková nápojová plechovka zabezpečujúca po použití jej obsahu jednoduchú minimalizáciu objemu: úžitkový vzor č. 8564. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 6 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Impact of vibro-isolation of technical equipment on structure-borne noise in living areas
Žiaran, Stanislav -- Hučko, Branislav -- Chlebo, Ondrej -- Tůma, Jiří
Impact of vibro-isolation of technical equipment on structure-borne noise in living areas. In Proceedings of the 26th International Congress on Sound and Vibration, ICSV 26: Montreal, Canada, 7.7. -11.7. 2019. 1. vyd. Montreal: Canadian Acoustical Association, 2019, s. 1--8. ISBN 978-199918100-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Indicators of profitability in the building enterprise
Chodasová, Zuzana -- Králik, Marián
Indicators of profitability in the building enterprise. In AL ALI, M. -- PLATKO, P. Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. London: CRC Press Taylor&Francis Group, 2019, s. 381--386. ISBN 978-0-367-07509-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Indicators of profitability in the building enterprise.
Chodasová, Zuzana -- Králik, Marián
Indicators of profitability in the building enterprise. In AL ALI, M. -- PLATKO, P. Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. London: CRC PressTaylor & Francis Group, 2019, s. 381--386. ISBN 978-0-367-07509-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Inovácie a inteligentné aplikácie v údržbe
Součková, Ingrid
Inovácie a inteligentné aplikácie v údržbe. Strojárstvo - Strojírenství, 23. s. 58--59.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Inverted kinematics compacting machine
Šooš, Ľubomír -- Beniak, Juraj -- Križan, Peter -- Kováč, Pavel -- Onderová, Iveta -- Matúš, Miloš
Inverted kinematics compacting machine. In Energy reliability. REMOO 2019. Erlangen: Get it published Verlag e.K., 2019, s. 1. ISBN 978-3-9820758-1-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Investigation of Wood Sawdust Effect on Production and Final Quality of Composite Pellets Based on Sunflower Husks
Matúš, Miloš -- Križan, Peter -- Beniak, Juraj -- Šooš, Ľubomír
Investigation of Wood Sawdust Effect on Production and Final Quality of Composite Pellets Based on Sunflower Husks. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019, s. 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Jednorazový nápojový plastový obal zabezpečujúci jednoduchú trvalú minimalizáciu objemu: úžitkový vzor č. 8561
Šooš, Ľubomír -- Šooš, Marek -- Ferencz, Vojtech -- Beniak, Juraj
Jednorazový nápojový plastový obal zabezpečujúci jednoduchú trvalú minimalizáciu objemu: úžitkový vzor č. 8561. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 8 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Koncepčný návrh výukového robotizovaného pracoviska
Baláž, Martin -- Križan, Peter
Koncepčný návrh výukového robotizovaného pracoviska. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Konstrukce CNC obráběcích strojů: verze DMG MORI
Marek, Jiří -- Blecha, Petr -- Dvořák, Roman -- Hermanský, Dominik -- Holubčík, Michal -- Kolíbal, Zdeněk -- Tomáš, Marek -- Novotný, Lubomír Walter -- Svoboda, Jan -- Šooš, Ľubomír -- Vetiška, Jan
Konstrukce CNC obráběcích strojů: verze DMG MORI. Praha: MM publishing, 2019. 385 s. ISBN 978-80-907452-0-9.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Konštrukčný návrh a optimalizácia chladiacich komponentov na monoposte elektrickej študentskej formule
Pokorný, Ján -- Králik, Marián
Konštrukčný návrh a optimalizácia chladiacich komponentov na monoposte elektrickej študentskej formule. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Konštrukčný návrh štvorrotorového drviaceho stroja
Kasala, Jakub -- Križan, Peter
Konštrukčný návrh štvorrotorového drviaceho stroja. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Material recovery of used engine oils - feasibility study
Venkatachalam, Sriram -- Križan, Peter
Material recovery of used engine oils - feasibility study. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mathematical modelling of densification process in order to predict the final quality of solid biofuels
Križan, Peter -- Svátek, Michal -- Matúš, Miloš -- Šooš, Ľubomír -- Beniak, Juraj
Mathematical modelling of densification process in order to predict the final quality of solid biofuels. In Energy reliability. REMOO 2019. Erlangen: Get it published Verlag e.K., 2019, s. 04. ISBN 978-3-9820758-1-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Mathematical optimization of the pressing chamber geometry in terms of minimizing the energy demands for densification process
Matúš, Miloš -- Križan, Peter -- Kováčová, Monika -- Beniak, Juraj
Mathematical optimization of the pressing chamber geometry in terms of minimizing the energy demands for densification process. In ERIN 2019. Brno: VUT, 2019, s. 34. ISBN 978-80-214-5733-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Measurement and impact of operating parameters in the biomass compaction process by the ZBL-2010 screw press
Ondruška, Juraj -- Bábics, Jozef -- Čačko, Viliam -- Onderová, Iveta -- Šooš, Ľubomír -- Chojnacki, Jerzy
Measurement and impact of operating parameters in the biomass compaction process by the ZBL-2010 screw press. In HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019, s. 26. ISBN 978-80-227-4913-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Meranie technologických parametrov a dopadu na kvalitu brikiet závitovkového briketovacieho lisu ZBL-2010
Makeš, Patrik -- Ondruška, Juraj
Meranie technologických parametrov a dopadu na kvalitu brikiet závitovkového briketovacieho lisu ZBL-2010. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modulárny multifunkčný technologický komplex na úpravu kovových skeletov najmä zo starých vozidiel: patentový spis č. 288672
Šooš, Ľubomír -- Ondruška, Juraj -- Onderová, Iveta -- Ferencz, Vojtech -- Štefanka, Marek
Modulárny multifunkčný technologický komplex na úpravu kovových skeletov najmä zo starých vozidiel: patentový spis č. 288672. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 12 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Návrh meracieho systému pre audit montážnej podskupiny radiacej páky AUDI Q 7
Kálmán, Viktor -- Bachratý, Michal
Návrh meracieho systému pre audit montážnej podskupiny radiacej páky AUDI Q 7. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh opatrení na zníženie spotreby stlačeného vzduchu v karosárni Porsche v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s.
Senková, Mariana -- Součková, Ingrid
Návrh opatrení na zníženie spotreby stlačeného vzduchu v karosárni Porsche v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh skúšobného zariadenia pre stanovenie súčiniteľa trenia pre materiálovú dvojicu nástroj - obrobok
Peller, Krisztián -- Bachratý, Michal
Návrh skúšobného zariadenia pre stanovenie súčiniteľa trenia pre materiálovú dvojicu nástroj - obrobok. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Nízkofrekvenčný hluk a jeho vplyv na psychiku človeka
Žiaran, Stanislav -- Chlebo, Ondrej
Nízkofrekvenčný hluk a jeho vplyv na psychiku človeka. In JURKOVIČOVÁ, J. -- ŠTEFÁNIKOVÁ, Z. Životné podmienky a zdravie. Bratislava,: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 46--52. ISBN 978-80-223-4742-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Performance of using waste hot water as an innovative energy source
Sarjanovič, Dražen -- Kováč, Pavel -- Jesič, Dušan -- Savkovič, Borislav -- Šooš, Ľubomír
Performance of using waste hot water as an innovative energy source. MM Science Journal, s. 2883--2886.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Possibilities of metallurgical treatment of secondary aluminium alloys originating from automotive industry
Balakrishnan, Gowtham -- Pokusová, Marcela
Possibilities of metallurgical treatment of secondary aluminium alloys originating from automotive industry. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava vhodných vzoriek pre experiment sušenia poľnohospodárskych zrnín
Onderová, Iveta -- Čačko, Viliam -- Kolláth, Ľudovít -- Šooš, Ľubomír -- Ondruška, Juraj
Príprava vhodných vzoriek pre experiment sušenia poľnohospodárskych zrnín. In HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019, s. 25. ISBN 978-80-227-4913-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Process for producing diamond-like carbide coatings on hard alloys
Shmatov, Alexander -- Šooš, Ľubomír -- Krajný, Zdenko
Process for producing diamond-like carbide coatings on hard alloys. MM Science Journal, s. 2887--2890.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Properties of special material for FDM 3D printing
Chandrasekaran, Vivek -- Beniak, Juraj
Properties of special material for FDM 3D printing. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Realita terciárneho vzdelávania verzus potreby praxe
Šooš, Ľubomír
Realita terciárneho vzdelávania verzus potreby praxe. In Národné fórum údržby 2019. Žilina: EDIS, 2019, s. 112--116. ISBN 978-80-554-1562-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Relationship between raw material composition and pellets physical properties
Križan, Peter -- Matúš, Miloš -- Bábics, Jozef -- Šooš, Ľubomír -- Beniak, Juraj
Relationship between raw material composition and pellets physical properties. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019, s. 1--8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Research of properties of composite pellets from sunflower husks for energy utilization
Matúš, Miloš -- Bábics, Jozef -- Križan, Peter
Research of properties of composite pellets from sunflower husks for energy utilization. Waste Forum [elektronický zdroj], s. 136--143.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Research on parameters optimization for the Additive Manufacturing process
Beniak, Juraj -- Holdy, Michal -- Križan, Peter -- Matúš, Miloš
Research on parameters optimization for the Additive Manufacturing process. In TRANSCOM 2019. Elsevier, 2019 Amsterdam: 2019, s. 144--149.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Research on Shape and Dimensional Accuracy of FDM Produced Parts
Beniak, Juraj -- Križan, Peter -- Šooš, Ľubomír -- Matúš, Miloš
Research on Shape and Dimensional Accuracy of FDM Produced Parts. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019, s. 012030.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Robotizované odoberanie voľne uložených dielov (Bin-picking) vo Volkswagen Slovakia, a.s.
Plocháňová, Katarína -- Součková, Ingrid
Robotizované odoberanie voľne uložených dielov (Bin-picking) vo Volkswagen Slovakia, a.s. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Silové pomery pri lisovaní biomasy a ich vplyv na konštrukciu nástrojov
Matúš, Miloš
Silové pomery pri lisovaní biomasy a ich vplyv na konštrukciu nástrojov. Habilitačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Skúmanie parametrov drviaceho zariadenia
Holodňak, Štefan -- Beniak, Juraj
Skúmanie parametrov drviaceho zariadenia. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Solving selected problems with ultrasonic surface strengthening of metal components
Králik, Marián -- Jerz, Vladimír
Solving selected problems with ultrasonic surface strengthening of metal components. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 22--28. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Solving selected problems with ultrasonic surface strengthening of metal components
Králik, Marián -- Jerz, Vladimír
Solving selected problems with ultrasonic surface strengthening of metal components. In Materials Science Forum. 2019, s. 22--28.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Technológia výroby SMD antény - prístupy k vývoju a realizácii
Paštéka, Michael -- Králik, Marián -- Hladiš, Peter
Technológia výroby SMD antény - prístupy k vývoju a realizácii. Strojárstvo - Strojírenství, 23. s. 81--83.
články v časopisoch2019Podrobnosti
The relationship between raw material practicle size, quality of briquettes and acting forces in pressing chamber during biomass densification
Križan, Peter -- Matúš, Miloš -- Bábics, Jozef
The relationship between raw material practicle size, quality of briquettes and acting forces in pressing chamber during biomass densification. In HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019, s. 17. ISBN 978-80-227-4913-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
The training and body strenghtening equipment for trunk muscles for people with lower back pain
Šooš, Ľubomír -- Cepková, Alena -- Uvaček, Marián
The training and body strenghtening equipment for trunk muscles for people with lower back pain. In International Journal of Trend in Research and Development. IJTRD, 2019: 2019, s. 56--59.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Tvorba programu pre roboty ABB v prostredí RobotStudio
Surgáč, Michal -- Králik, Marián
Tvorba programu pre roboty ABB v prostredí RobotStudio. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Uplatnenie brúsnych kotúčov s orientovaným brusivom pri výrobe ložiskových krúžkov
Štetina, Filip -- Červeňan, Andrej
Uplatnenie brúsnych kotúčov s orientovaným brusivom pri výrobe ložiskových krúžkov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Úspora času na pracoviskách zavedením nových technológií, zariadení
Méry, David -- Součková, Ingrid
Úspora času na pracoviskách zavedením nových technológií, zariadení. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Variable diagnostic and/or strengthening training equipment for the upper-body muscles
Šooš, Ľubomír -- Cepková, Alena
Variable diagnostic and/or strengthening training equipment for the upper-body muscles. In Human Systems Engineering and Design. Cham: Springer Nature Switzerland, 2019, s. 891--897. ISBN 978-3-030-02052-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Viacdielny tréningový posilňovací systém trupu pre športovcov a netrénovaných jedincov s funkčnými bolesťami chrbta
Cepková, Alena -- Šooš, Ľubomír -- Uvaček, Marián
Viacdielny tréningový posilňovací systém trupu pre športovcov a netrénovaných jedincov s funkčnými bolesťami chrbta. In CEPKOVÁ, A. -- HORVÁT, M. Od výskumu k praxi, 22. ročník medzinárodnej konferencie, 16.5. Bratislava. Bratislava: Spektrum STU, 2019, s. 22--26. ISBN 978-80-227-4910-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Vplyv materiálových parametrov kompozitov na báze odpadov na technológiu vstrekovania
Bilčík, Dávid -- Križan, Peter
Vplyv materiálových parametrov kompozitov na báze odpadov na technológiu vstrekovania. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výskum možností obrábania zliatin so zvýšeným obsahom chrómu
Macák, Martin -- Križan, Peter
Výskum možností obrábania zliatin so zvýšeným obsahom chrómu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vývoj a realizácia výrobnej technológie SMD antény.
Paštéka, Michael -- Králik, Marián
Vývoj a realizácia výrobnej technológie SMD antény. Dizertačná práca. 2019. 92 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zhodnotenie vlastností modelov vyrobených 3D tlačou
Németh, Martin -- Beniak, Juraj
Zhodnotenie vlastností modelov vyrobených 3D tlačou. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zhutňovací stroj s rotujúcim bubnom a nehybným tŕňom: patentový spis č. 288712
Šooš, Ľubomír -- Štefanka, Marek -- Ondruška, Juraj -- Križan, Peter -- Matúš, Miloš
Zhutňovací stroj s rotujúcim bubnom a nehybným tŕňom: patentový spis č. 288712. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 9 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
12746
Cepková, Alena -- Šooš, Ľubomír -- Uvaček, Marián
12746. Športový edukátor, 12. s. 51--56.
články v časopisoch2019Podrobnosti