21. 10. 2020  1:37 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 87

Publikácie
Druh výsledku
RokPodrobnosti
Additive manufacturing in the context of environmental protection
Beniak, Juraj -- Križan, Peter -- Matúš, Miloš -- Holdy, Michal -- Kátlovská, Daniela
Additive manufacturing in the context of environmental protection. In TOP 2020 - Engineering of environment protection. Bratislava: Spektrum STU, 2020, s. 6. ISBN 978-80-227-5043-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Analysis of briquetting pressing tool shape effect on the resulting quality of produced solid biofuels
Križan, Peter -- Matúš, Miloš -- Beniak, Juraj -- Bábics, Jozef
Analysis of briquetting pressing tool shape effect on the resulting quality of produced solid biofuels. In LISÝ, M. -- KRIŽAN, P. -- MATÚŠ, M. Lepotech 2020. Brno: Brno University of Technology, 2020, s. 35. ISBN 978-80-214-5871-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Analysis of failure causes and wear of biomass treatment machines tools
Križan, Peter -- Matúš, Miloš -- Beniak, Juraj
Analysis of failure causes and wear of biomass treatment machines tools. In LISÝ, M. -- KRIŽAN, P. -- MATÚŠ, M. Lepotech 2020. Brno: Brno University of Technology, 2020, s. 39. ISBN 978-80-214-5871-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Analýza možnosti zlepšenia materiálového toku obalov vo vybranom podniku
Sprušanský, Marek -- Pokusová, Marcela
Analýza možnosti zlepšenia materiálového toku obalov vo vybranom podniku. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Comparison of softwares suitable for 3D printing
Shivakumar, Shivashyleshwar Mavinahalli -- Beniak, Juraj
Comparison of softwares suitable for 3D printing. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Conceptual design of robotized workplace for production of energy machines parts by FDM technology
Pisarčík, Jozef -- Križan, Peter -- Bábics, Jozef
Conceptual design of robotized workplace for production of energy machines parts by FDM technology. In LISÝ, M. -- KRIŽAN, P. -- MATÚŠ, M. Lepotech 2020. Brno: Brno University of Technology, 2020, s. 65. ISBN 978-80-214-5871-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Design and development of an experimental pressing device for investigatin the effect of individual parameters on the biomass densification process
Bábics, Jozef -- Matúš, Miloš -- Križan, Peter -- Beniak, Juraj
Design and development of an experimental pressing device for investigatin the effect of individual parameters on the biomass densification process. In TOP 2020 - Engineering of environment protection. Bratislava: Spektrum STU, 2020, s. 1. ISBN 978-80-227-5043-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Design of abdominal retractor
Čambal, Marek -- Hučko, Branislav -- Zemanová, Mária -- Čekan, Michal -- Horvát, František -- Chlebo, Ondrej -- Bachratý, Michal -- Hrbatý, Boris -- Labaš, Peter
Design of abdominal retractor. Bratislava Medical Journal, 121. s. 370--372.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Design of parts for shape and material optimisation
Sadashivaiah, Abhilash Tumkur -- Beniak, Juraj
Design of parts for shape and material optimisation. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Development and engineering design of innovative principle of pelleting machine
Zelenka, Michal -- Križan, Peter
Development and engineering design of innovative principle of pelleting machine. In LISÝ, M. -- KRIŽAN, P. -- MATÚŠ, M. Lepotech 2020. Brno: Brno University of Technology, 2020, s. 67. ISBN 978-80-214-5871-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Development of an original construction for a compacting machine with inverted kinematics
Čačko, Viliam -- Onderová, Iveta -- Šooš, Ľubomír
Development of an original construction for a compacting machine with inverted kinematics. In LISÝ, M. -- KRIŽAN, P. -- MATÚŠ, M. Lepotech 2020. Brno: Brno University of Technology, 2020, s. 23. ISBN 978-80-214-5871-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Development of composite biofuels from agrowaste
Matúš, Miloš -- Križan, Peter -- Šooš, Ľubomír -- Beniak, Juraj
Development of composite biofuels from agrowaste. In LISÝ, M. -- KRIŽAN, P. -- MATÚŠ, M. Lepotech 2020. Brno: Brno University of Technology, 2020, s. 49. ISBN 978-80-214-5871-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Digestate pellets production for energy utilization
Matúš, Miloš -- Križan, Peter -- Bábics, Jozef
Digestate pellets production for energy utilization. In LISÝ, M. -- KRIŽAN, P. -- MATÚŠ, M. Lepotech 2020. Brno: Brno University of Technology, 2020, s. 51. ISBN 978-80-214-5871-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Dynamic positioning accuracy on laser cutting machines
Kolláth, Ľudovít -- Onderová, Iveta -- Čačko, Viliam -- Varga, Pavol
Dynamic positioning accuracy on laser cutting machines. In TOP 2020 - Engineering of environment protection. Bratislava: Spektrum STU, 2020, s. 22. ISBN 978-80-227-5043-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Economic analyze and energetic efficiency of smal hydro power plant
Golubovič, Dušan -- Kovač, Pavel -- Ješič, Dušan -- Šooš, Ľubomír -- Savkovič, Borislav -- Sarjanovič, Dražen
Economic analyze and energetic efficiency of smal hydro power plant. In TOP 2020 - Engineering of environment protection. Bratislava: Spektrum STU, 2020, s. 11. ISBN 978-80-227-5043-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Efektívnosť znižovania vlhkosti biomasy jej viacnásobným zhutňovaním
Adame, Andrej -- Šooš, Ľubomír
Efektívnosť znižovania vlhkosti biomasy jej viacnásobným zhutňovaním. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Evaluation of bearing operating efficiency by vibration
Chlebo, Ondrej -- Onderová, Iveta -- Čačko, Viliam -- Šooš, Ľubomír
Evaluation of bearing operating efficiency by vibration. In LISÝ, M. -- KRIŽAN, P. -- MATÚŠ, M. Lepotech 2020. Brno: Brno University of Technology, 2020, s. 29. ISBN 978-80-214-5871-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Experimental determination of mechanical properties of waste steel sheets
Čačko, Viliam -- Onderová, Iveta -- Šooš, Ľubomír -- Varga, Pavol -- Smelík, Andrej
Experimental determination of mechanical properties of waste steel sheets. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems VI. NTPDS VI. Zürich: Trans Tech Publications, 2020, s. 62--69. ISBN 978-3-0357-1726-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Experimental research on the application of recycled materials based on phytomass and HDPE waste in additive production
Križan, Peter -- Beniak, Juraj -- Matúš, Miloš
Experimental research on the application of recycled materials based on phytomass and HDPE waste in additive production. In TOP 2020 - Engineering of environment protection. Bratislava: Spektrum STU, 2020, s. 24. ISBN 978-80-227-5043-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
High frequency headstock design for high speed machining (HSC)
Selvaarasan, Cibirajan -- Šooš, Ľubomír
High frequency headstock design for high speed machining (HSC). Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Hluk z neznámych zdrojov v chránených priestoroch
Chlebo, Ondrej -- Žiaran, Stanislav
Hluk z neznámych zdrojov v chránených priestoroch. In JURKOVIČOVÁ, J. -- ŠTEFÁNIKOVÁ, Z. Životné podmienky a zdravie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 62--69. ISBN 978-80-223-4934-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Hodnotenie presnosti výpalkov CNC laserového stroja
Solčanská, Kristína -- Matúš, Miloš
Hodnotenie presnosti výpalkov CNC laserového stroja. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Characteristic Properties of Alternative Biomass Fuels
Lisý, Martin -- Lisá, Hana -- Jecha, David -- Baláš, Marek -- Križan, Peter
Characteristic Properties of Alternative Biomass Fuels. Energies [Open access], 13. s. 1448.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Impacts recycling materials on noise reduction of railway vehicles
Chlebo, Ondrej -- Žiaran, Stanislav -- Šooš, Ľubomír
Impacts recycling materials on noise reduction of railway vehicles. In TOP 2020 - Engineering of environment protection. Bratislava: Spektrum STU, 2020, s. 15. ISBN 978-80-227-5043-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Implementácia kontinuálneho tlakového uzáveru pary na princípe briketovania v procese plazmového splyňovania kalov z ČOV
Tomka, Milan -- Ondruška, Juraj
Implementácia kontinuálneho tlakového uzáveru pary na princípe briketovania v procese plazmového splyňovania kalov z ČOV. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Influence of briquetting method and type of briquetting machine on final quality of solid biofuels
Križan, Peter -- Matúš, Miloš
Influence of briquetting method and type of briquetting machine on final quality of solid biofuels. In LISÝ, M. -- KRIŽAN, P. -- MATÚŠ, M. Lepotech 2020. Brno: Brno University of Technology, 2020, s. 37. ISBN 978-80-214-5871-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Influence of raw material properties on parameters of injection press during the injection of composites based biomass and plastic waste
Križan, Peter -- Bábics, Jozef -- Beniak, Juraj -- Matúš, Miloš
Influence of raw material properties on parameters of injection press during the injection of composites based biomass and plastic waste. Materials Science Forum, 994. s. 152--161.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Influence of raw material properties on parameters of injection press during the injection of composites based biomass and plastic waste
Križan, Peter -- Bábics, Jozef -- Beniak, Juraj -- Matúš, Miloš
Influence of raw material properties on parameters of injection press during the injection of composites based biomass and plastic waste. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems VI. NTPDS VI. Zürich: Trans Tech Publications, 2020, s. 152--161. ISBN 978-3-0357-1726-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Influences on the maximum and economical use of sheets when cutting with CNC laser cutting machines
Čačko, Viliam -- Onderová, Iveta -- Šooš, Ľubomír -- Beniak, Juraj
Influences on the maximum and economical use of sheets when cutting with CNC laser cutting machines. In TOP 2020 - Engineering of environment protection. Bratislava: Spektrum STU, 2020, s. 10. ISBN 978-80-227-5043-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Investigation of the working process and load determination of pelleting press based on type of densified material
Baláš, Marek -- Matúš, Miloš -- Križan, Peter
Investigation of the working process and load determination of pelleting press based on type of densified material. In TOP 2020 - Engineering of environment protection. Bratislava: Spektrum STU, 2020, s. 4. ISBN 978-80-227-5043-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Jednorazový nápojový plastový obal zabezpečujúci jednoduchú trvalú minimalizáciu objemu: zverejnená patentová prihláška 112-2018 dňa 4.5. 2020
Šooš, Ľubomír -- Šooš, Marek -- Ferencz, Vojtech -- Beniak, Juraj
Jednorazový nápojový plastový obal zabezpečujúci jednoduchú trvalú minimalizáciu objemu: zverejnená patentová prihláška 112-2018 dňa 4.5. 2020. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 8 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Joining of 3D printed parts
Kandasamy, Vijay Yogeesh -- Beniak, Juraj
Joining of 3D printed parts. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Komplexný diagnostický systém štartových skokov a obrátok v plávaní: patentový spis č. 288741
Matúš, Ivan -- Zemková, Erika -- Šooš, Ľubomír -- Štefanka, Marek
Komplexný diagnostický systém štartových skokov a obrátok v plávaní: patentový spis č. 288741. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 10 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Konštrukčný návrh laboratórneho lisovacieho zariadenia
Zelenka, Michal -- Križan, Peter
Konštrukčný návrh laboratórneho lisovacieho zariadenia. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Kozubová ohnisková vložka na spaľovanie peliet: patentový spis 288778
Víchová, Kamila -- Šooš, Ľubomír -- Kovačková, Zuzana
Kozubová ohnisková vložka na spaľovanie peliet: patentový spis 288778. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SK, 2020. 17 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Kvalita v podmienkach Priemyslu 4.0
Cápová, Renata -- Pokusová, Marcela
Kvalita v podmienkach Priemyslu 4.0. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Matrix presentation of uncertainties propagation in the realization of ITS-90 temperature scale using standard platinum resistance thermometers
Palenčár, Rudolf -- Ďuriš, Stanislav -- Palenčár, Jakub -- Halaj, Martin -- Šooš, Ľubomír
Matrix presentation of uncertainties propagation in the realization of ITS-90 temperature scale using standard platinum resistance thermometers. Measurement Science Review [elektronický zdroj], 20. s. 73--79.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Mobilné aplikácie ako efektívne nástroje servisných technikov pri údržbe výrobných strojov
Olekšák, Martin -- Červeňan, Andrej
Mobilné aplikácie ako efektívne nástroje servisných technikov pri údržbe výrobných strojov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Modulárna stavba CNC laserových rezacích strojov
Sedlák, Matej -- Kolláth, Ľudovít
Modulárna stavba CNC laserových rezacích strojov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Možnosti zlepšenia výrobného procesu vo výrobnom podniku Kufferath, s.r.o.
Gajanová, Zuzana -- Součková, Ingrid
Možnosti zlepšenia výrobného procesu vo výrobnom podniku Kufferath, s.r.o. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Nápojová plechovka zabezpečujúca po použití jej obsahu jednoduchú minimalizáciu objemu: zverejnená patentová prihláška 111-2018 dňa 4.5. 2020
Šooš, Ľubomír -- Bábics, Jozef -- Šooš, Marek -- Marek, Tomáš -- Križan, Peter -- Matúš, Miloš
Nápojová plechovka zabezpečujúca po použití jej obsahu jednoduchú minimalizáciu objemu: zverejnená patentová prihláška 111-2018 dňa 4.5. 2020. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 4 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Nástroj na meranie súosovosti clinchovacích razníkov a razníc: úžitkový vzor č. 8878
Paštéka, Michael -- Králik, Marián
Nástroj na meranie súosovosti clinchovacích razníkov a razníc: úžitkový vzor č. 8878. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 5 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2020Podrobnosti
Nástroj na spevňovanie povrchových vrstiev tvarových rotačných plôch oceľových výrobkov: prihláška patentu č. 29-2019, dátum podania prihlášky: 23.03.2019, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia prihlášky: 02.10.2020, Vestník ÚPV SR č. 10/2020
Pokorný, Peter -- Bachratý, Michal -- Králik, Marián -- Peterka, Jozef -- Václav, Štefan
Nástroj na spevňovanie povrchových vrstiev tvarových rotačných plôch oceľových výrobkov: prihláška patentu č. 29-2019, dátum podania prihlášky: 23.03.2019, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia prihlášky: 02.10.2020, Vestník ÚPV SR č. 10/2020. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 5 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Nástroj na spevňovanie povrchových vrstiev tvarových rotačných plôch oceľových výrobkov: prihláška úžitkového vzoru č. 37-2019, dátum podania prihlášky: 23.03.2019, dátum zverejnenia prihlášky: 07.01.2020, Vestník ÚPV SR č. 01/2020, stav: zapísaný platný úžitkový vzor č. 8766, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 02.06.2020, Vestník ÚPV SR č. 06/2020
Pokorný, Peter -- Bachratý, Michal -- Králik, Marián -- Peterka, Jozef -- Václav, Štefan
Nástroj na spevňovanie povrchových vrstiev tvarových rotačných plôch oceľových výrobkov: prihláška úžitkového vzoru č. 37-2019, dátum podania prihlášky: 23.03.2019, dátum zverejnenia prihlášky: 07.01.2020, Vestník ÚPV SR č. 01/2020, stav: zapísaný platný úžitkový vzor č. 8766, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 02.06.2020, Vestník ÚPV SR č. 06/2020. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 6 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Návrh automatizovaného manipulačného systému
Pinček, Ondrej -- Onderová, Iveta
Návrh automatizovaného manipulačného systému. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh dispozičného usporiadania výrob a vizualizácia riešenia
Čambalová, Michaela -- Králik, Marián
Návrh dispozičného usporiadania výrob a vizualizácia riešenia. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh metódy vyhodnocovania kľúčového ukazovateľa výkonnosti (KPI) pre priameho dodávateľa plastových dielov s ohľadom na kvalitatívne požiadavky automobilových producentov (OEM) vo vývojovej fáze produktu
Mizerová, Mária -- Onderová, Iveta
Návrh metódy vyhodnocovania kľúčového ukazovateľa výkonnosti (KPI) pre priameho dodávateľa plastových dielov s ohľadom na kvalitatívne požiadavky automobilových producentov (OEM) vo vývojovej fáze produktu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh na zlepšenie výrobných procesov prostredníctvom digitálnej transformácie vo vybranom podniku
Bučka, Ľubomír -- Součková, Ingrid
Návrh na zlepšenie výrobných procesov prostredníctvom digitálnej transformácie vo vybranom podniku. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh prípravku pre správne nastavenie pozície zatváracieho čapu kufra auta
Stankovič, Filip -- Součková, Ingrid
Návrh prípravku pre správne nastavenie pozície zatváracieho čapu kufra auta. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh robotizovaného pracoviska na inšpekčnú kontrolu výrobkov
Hlavaj, Dávid -- Součková, Ingrid
Návrh robotizovaného pracoviska na inšpekčnú kontrolu výrobkov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh robotizovaného pracoviska pre pedagogické a výskumné účely
Pisarčík, Jozef -- Križan, Peter
Návrh robotizovaného pracoviska pre pedagogické a výskumné účely. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Optimalizácia logistických procesov vo firme Schaeffler Skalica, s.r.o. s využitím simulačných postupov
Klein, Pavel -- Jerz, Vladimír
Optimalizácia logistických procesov vo firme Schaeffler Skalica, s.r.o. s využitím simulačných postupov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Optimalizácia výroby prívesných vozíkov vo firme Pongratz s.r.o. s využitím simulačných metód
Graňák, Pavol -- Jerz, Vladimír
Optimalizácia výroby prívesných vozíkov vo firme Pongratz s.r.o. s využitím simulačných metód. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Optimization of the Machine and Device Layout Solution in a Specific Company Production
Králik, Marián -- Jerz, Vladimír -- Paštéka, Michael
Optimization of the Machine and Device Layout Solution in a Specific Company Production. In Proceedings of the International Symposium for Production Research 2019. Cham: Springer Nature Switzerland, 2020, s. 91--103. ISBN 978-3-030-31342-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Parameters of the electrolytic-plasma technology and their effect on the metal surface properties
Venkatesan, Anbarasan -- Morávek, Ivan
Parameters of the electrolytic-plasma technology and their effect on the metal surface properties. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Polymer based abdominal retractor according to existing design parameters
Hučko, Branislav -- Čekan, Michal -- Horvát, František -- Bachratý, Michal -- Čambal, Marek
Polymer based abdominal retractor according to existing design parameters. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems VI. NTPDS VI. Zürich: Trans Tech Publications, 2020, s. 312--320. ISBN 978-3-0357-1726-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Producing of part prototypes for special machine designing
Kátlovská, Daniela -- Beniak, Juraj -- Matúš, Miloš -- Holdy, Michal -- Križan, Peter
Producing of part prototypes for special machine designing. In TOP 2020 - Engineering of environment protection. Bratislava: Spektrum STU, 2020, s. 18. ISBN 978-80-227-5043-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Production optimization of energy machine parts by additive manufacturing
Matúš, Miloš -- Beniak, Juraj -- Križan, Peter
Production optimization of energy machine parts by additive manufacturing. In LISÝ, M. -- KRIŽAN, P. -- MATÚŠ, M. Lepotech 2020. Brno: Brno University of Technology, 2020, s. 55. ISBN 978-80-214-5871-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Progresívne konštrukčné uzly strojov pre extrémne rýchle delenie materiálov pevnolátkovými vláknovými lasermi
Smelík, Andrej -- Kolláth, Ľudovít
Progresívne konštrukčné uzly strojov pre extrémne rýchle delenie materiálov pevnolátkovými vláknovými lasermi. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Quality increasing of phytomass biofuels by adding papermaking sludge
Matúš, Miloš -- Križan, Peter
Quality increasing of phytomass biofuels by adding papermaking sludge. In LISÝ, M. -- KRIŽAN, P. -- MATÚŠ, M. Lepotech 2020. Brno: Brno University of Technology, 2020, s. 53. ISBN 978-80-214-5871-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Recyklácia vrstveného skla - analýza technických a technologických možností
Šooš, Ľubomír -- Matúš, Miloš -- Pokusová, Marcela -- Ondruška, Juraj -- Čačko, Viliam -- Bábics, Jozef
Recyklácia vrstveného skla - analýza technických a technologických možností. Bratislava: Spektrum STU, 2020. 38 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020Podrobnosti
Research municipal waste material recovery by briquetting technology
Križan, Peter -- Šooš, Ľubomír -- Kolláth, Ľudovít
Research municipal waste material recovery by briquetting technology. In TOP 2020 - Engineering of environment protection. Bratislava: Spektrum STU, 2020, s. 23. ISBN 978-80-227-5043-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Research of thermal processes in the process of reducing moisture of organic materials
Onderová, Iveta -- Čačko, Viliam -- Šooš, Ľubomír
Research of thermal processes in the process of reducing moisture of organic materials. In LISÝ, M. -- KRIŽAN, P. -- MATÚŠ, M. Lepotech 2020. Brno: Brno University of Technology, 2020, s. 63. ISBN 978-80-214-5871-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Research of waste based composite materials application and production
Umabathy, Kamalesh Kumar -- Križan, Peter
Research of waste based composite materials application and production. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Riešenie vybraných problémov manipulácie v robotizovanom pracovisku s využitím simulačného softvéru
Obrtáčová, Simona -- Králik, Marián
Riešenie vybraných problémov manipulácie v robotizovanom pracovisku s využitím simulačného softvéru. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Simulácia obrábacieho procesu a príprava experimentálnej verifikácie
Malík, Jakub -- Úradníček, Juraj
Simulácia obrábacieho procesu a príprava experimentálnej verifikácie. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Simulation and Optimization of the VTC200C Machining Center Production Plan
Králik, Marián -- Jerz, Vladimír
Simulation and Optimization of the VTC200C Machining Center Production Plan. TEM Journal [elektronický zdroj], 9. s. 1295--1306.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Skúmanie rôznych druhov spojov súčiastok vyrobených 3D tlačou
Schwarz, Roland -- Beniak, Juraj
Skúmanie rôznych druhov spojov súčiastok vyrobených 3D tlačou. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Skúšanie a kontrola obrábacích strojov
Magdolen, Marek -- Bachratý, Michal
Skúšanie a kontrola obrábacích strojov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
SmartOdpady - integrovaná informačná a inovačná platforma recyklačných technológií
Pokusová, Marcela -- Šooš, Ľubomír -- Úradníček, Juraj -- Matúš, Miloš -- Onderová, Iveta -- Beniak, Juraj
SmartOdpady - integrovaná informačná a inovačná platforma recyklačných technológií. Bratislava: Spektrum STU, 2020. 25 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Spôsob efektívneho zhodnocovania odpadových lepených skiel a modulová konštrukcia zariadenia: úžitkový vzor č. 8786
Šooš, Ľubomír -- Pokusová, Marcela -- Blecha, Petr -- Matúš, Miloš -- Ondruška, Juraj -- Čačko, Viliam -- Bábics, Jozef
Spôsob efektívneho zhodnocovania odpadových lepených skiel a modulová konštrukcia zariadenia: úžitkový vzor č. 8786. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 5 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Stav a vízie zhodnocovania odpadov z automobilového priemyslu SR
Šooš, Ľubomír
Stav a vízie zhodnocovania odpadov z automobilového priemyslu SR. Bratislava: Spektrum STU, 2020. 285 s. ISBN 978-80-227-5039-4.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Technológia elektrolytnej plazmy a jej vplyv na vybrané charakteristiky povrchu upravovaného kovového objektu
Filjač, Miloš -- Pokusová, Marcela
Technológia elektrolytnej plazmy a jej vplyv na vybrané charakteristiky povrchu upravovaného kovového objektu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
The primary noise control in the work environment by increasing the quality of bearings and effective mounting of machines
Žiaran, Stanislav -- Šooš, Ľubomír -- Chlebo, Ondrej
The primary noise control in the work environment by increasing the quality of bearings and effective mounting of machines. Archives of acoustics, 45. s. 253--262.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Tool design for briquetting and pelleting machines
Matúš, Miloš -- Križan, Peter
Tool design for briquetting and pelleting machines. In LISÝ, M. -- KRIŽAN, P. -- MATÚŠ, M. Lepotech 2020. Brno: Brno University of Technology, 2020, s. 47. ISBN 978-80-214-5871-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Tool for strengthening of the component surface layers
Králik, Marián -- Jerz, Vladimír -- Bachratý, Michal
Tool for strengthening of the component surface layers. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems VI. NTPDS VI. Zürich: Trans Tech Publications, 2020, s. 52--61. ISBN 978-3-0357-1726-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Uchopovač chirurgických hákov: úžitkový vzor č. 8679
Chlebo, Ondrej -- Horvát, František -- Čekan, Michal -- Hučko, Branislav -- Bachratý, Michal
Uchopovač chirurgických hákov: úžitkový vzor č. 8679. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 5 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Uplatnenie virtuálneho modelu priemyselného robota na báze digitálneho dvojčaťa pri prevádzke a údržbe
Kúdela, Dávid -- Červeňan, Andrej
Uplatnenie virtuálneho modelu priemyselného robota na báze digitálneho dvojčaťa pri prevádzke a údržbe. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Using of composite polymers in additive manufacturing
Beniak, Juraj -- Križan, Peter -- Matúš, Miloš -- Holdy, Michal -- Kátlovská, Daniela
Using of composite polymers in additive manufacturing. In TOP 2020 - Engineering of environment protection. Bratislava: Spektrum STU, 2020, s. 7. ISBN 978-80-227-5043-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Using of 3D printing as an auxiliary technology
Holdy, Michal -- Beniak, Juraj -- Matúš, Miloš -- Križan, Peter -- Kátlovská, Daniela
Using of 3D printing as an auxiliary technology. In TOP 2020 - Engineering of environment protection. Bratislava: Spektrum STU, 2020, s. 13. ISBN 978-80-227-5043-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Vákuová sortovacia hlava
Malý, Daniel -- Kolláth, Ľudovít
Vákuová sortovacia hlava. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Viacúčelový uchopovač chirurgických nástrojov: úžitkový vzor č. 8658
Horvát, František -- Chlebo, Ondrej -- Čekan, Michal -- Hučko, Branislav -- Bachratý, Michal
Viacúčelový uchopovač chirurgických nástrojov: úžitkový vzor č. 8658. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 7 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Víceúčelový uchopovač chirurgických nástrojů: užitný vzor č. 34 046
Hučko, Branislav -- Horváth, František -- Chlebo, Ondrej -- Čekan, Michal -- Bachratý, Michal
Víceúčelový uchopovač chirurgických nástrojů: užitný vzor č. 34 046. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví ČR, 2020. 4 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Zariadenie na meranie síl pri operačných zákrokoch : /: úžitkový vzor č. 8650
Hučko, Branislav -- Horvát, František -- Chlebo, Ondrej -- Čekan, Michal -- Bachratý, Michal
Zariadenie na meranie síl pri operačných zákrokoch : /: úžitkový vzor č. 8650. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 6 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Zariadenie pre testovanie 3D tlačených súčiastok
Poliak, Denis -- Beniak, Juraj
Zariadenie pre testovanie 3D tlačených súčiastok. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Zlepšovanie podnikových procesov v spoločnosti Kreisel Slovensko, s. r. o.
Šišoláková, Nikola -- Součková, Ingrid
Zlepšovanie podnikových procesov v spoločnosti Kreisel Slovensko, s. r. o. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
3D grafické spracovanie nástrojových súradnicových systémov
Strigáč, Stanislav -- Onderová, Iveta
3D grafické spracovanie nástrojových súradnicových systémov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti