Ústav energetických strojov a zariadení (FME) - list of publicationsHelp


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 39

PublicationsType of resultYearDetails
Alternative methods of heating in an industrial enterprise
Ambroz, Marek -- Ridzoň, František
Variantné spôsoby vykurovania v priemyselnom podniku. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Analysis of flow in a natural circulation helium loop
Világi, František -- Knížat, Branislav
Analýza prúdenia v samoťažnej héliovej slučke. Dissertation thesis. 2019. 150 p.
final thesis2019prohlížet
Analysis of numerical methods suitable for 1D simulation of thermosyphons
Vach, Matej -- Knížat, Branislav -- Mlynár, Peter
Analysis of numerical methods suitable for 1D simulation of thermosyphons. In 38th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics. Košice: Technická Univerzita, 2019, p. 1--4. ISBN 978-0-7354-1858-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
CFD analysis of flow in a single-blade impeller
Kurilla, Matej -- Knížat, Branislav -- Olšiak, Róbert -- Slovák, Pavol
CFD analysis of flow in a single-blade impeller. In 38th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics. Košice: Technická Univerzita, 2019, p. 1--4. ISBN 978-0-7354-1858-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Compact vacuum unit for medical purposes
Súkeník, Patrik -- Olšiak, Róbert
Kompaktná evakuačná stanica pre medicínske aplikácie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Comparison of fans in operation of cooling circuit
Mokrý, Jakub -- Tomlein, Peter
Porovnanie ventilátorov v prevádzke chladiaceho okruhu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Comparison of pressure losses of cooling circuit using different refrigerants
Moravčík, Nikodém -- Šustek, Jaroslav
Hodnotenie tlakových strát chladiaceho okruhu pri použití vybraných chladív. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Design and modeling of the hydraulic winch
Šiška, Matej -- Mlkvik, Marek
Návrh a modelovanie hydraulického systému navijáku. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Design of a storage facility for tobacco products
Selnekovičová, Diana -- Masaryk, Michal
Návrh skladovacieho zariadenia (humidora) pre tabakové výrobky. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Design of an experimental loop with a natural circulation of nitrogen
Dedinská, Kristína -- Knížat, Branislav
Návrh experimentálnej slučky s prirodzenou cirkuláciou dusíka. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Design of an industrial hall cooling system using adiabatic cooling
Obert, Peter -- Šustek, Jaroslav
Návrh systému chladenia priemyselnej haly pomocou adiabatického chladenia. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Design of a water hammer protection of the pumping station Lovce
Ižold, Michal -- Knížat, Branislav
Návrh protirázovej ochrany čerpacej stanice Lovce. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Design of Kaplan turbine parameters in relation to design point position in a turbine hill chart
Murgašová, Marta -- Olšiak, Róbert
Design of Kaplan turbine parameters in relation to design point position in a turbine hill chart. In 38th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics. Košice: Technická Univerzita, 2019, p. 1--5. ISBN 978-0-7354-1858-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Design of the heating system of a family house
Lukáč, Ľuboš -- Šustek, Jaroslav
Návrh vykurovacej sústavy rodinného domu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Digital simulation of the open hydraulic circuit
Hubková, Lucia -- Prikkel, Karol
Číslicová simulácia otvoreného hydraulického obvodu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Elimination of thermal load of production hall by air-ventilating system combinated with natural methods of cooling
Srogončík, Ján -- Masaryk, Michal
Eliminácia tepelných ziskov výrobnej haly vzduchotechnikou kombinovanou s prirodzenými metódami chladenia. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Evaluation of heat pumps in low-energy houses
Stančíková, Ivana -- Tomlein, Peter
Hodnotenie uplatnenia tepelných čerpadiel v nízkoenergetických domoch. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Evaluation of the use of a heat pump when rebuilding a family house
Macko, Ondrej -- Šustek, Jaroslav
Vyhodnotenie použitia tepelného čerpadla po prestavbe rodinného domu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Examining the application of linear characteristics of energy machinery and equipment to optimize heat source operation
Adamová, Anna -- Urban, František
Preverenie uplatnenia lineárnych charakteristík energetických strojov a zariadení na optimalizáciu prevádzky zdroja tepla. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Experimentálne metódy: návody na cvičenie / elektronický zdroj
Olšiak, Róbert -- Mlkvik, Marek
Experimentálne metódy: návody na cvičenie / elektronický zdroj. Bratislava: Spektrum STU, 2019. 86 p. ISBN 978-80-227-4945-9.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019prohlížet
Heat accumulation for thermosolar system
Mareček, Patrik -- Masaryk, Michal
Akumulácie tepla pre termosolárny systém. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Heat consumption analysis in the main building of the Faculty of Mechanical Engineering of the Slovak Technical University in Bratislava
Dúbravka, Martin -- Urban, František
Analýza spotreby tepla v hlavnom objekte Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
High speed micro turbine for small pressure
Smuhlyi, Vasyl -- Olšiak, Róbert
Rýchlobežná mikro turbína na malé spády. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Influence of helium loop cooling heat exchanger orientation on operating parameters
Betteš, Róbert -- Mlynár, Peter
Vplyv orientácie chladiča héliovej slučky na prevádzkové parametre. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Measurement of leakages in a helium loop
Világi, František -- Knížat, Branislav -- Mlkvik, Marek -- Urban, František -- Olšiak, Róbert -- Mlynár, Peter -- Ridzoň, František
Measurement of leakages in a helium loop. In 38th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics. Košice: Technická Univerzita, 2019, p. 1--4. ISBN 978-0-7354-1858-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Návrh čerpadla s jednolopatkovým obežným kolesom a špirálou
Šlachtič, Dušan -- Knížat, Branislav
Design of a single blade spiral casing pump. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Návrh ejektorového chladiaceho systému v kombinácii s Fresnelovými solárnymi kolektormi
Štrba, Dominik
Návrh ejektorového chladiaceho systému v kombinácii s Fresnelovými solárnymi kolektormi. TZB Haustechnik, 27. p. 36--37.
articles in magazines2019prohlížet
Non-stationary phenomena in pipeline for long-distance oil transport
Žmijáková, Martina -- Prikkel, Karol
Nestacionárne javy v potrubí pri doprave ropy na veľkú vzdialenosť. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Operation analysis of the control valve for oxygen supply in the hydrogen combustion system at VVER 440 NPP
Chovanec, Vladislav -- Urban, František
Analýza prevádzky regulačnej armatúry pre dodávku kyslíka v systéme spaľovania vodíka v JE VVER 440. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Optimized design of hydropower plant by application of model data
Murgašová, Marta -- Olšiak, Róbert
Optimalizovaný návrh vodnej elektrárne aplikáciou modelových dát. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Reduction of thermal load in machine laboratory production halls without the use of machine cooling
Chmelo, Lukáš -- Mlynár, Peter
Znižovania tepelnej záťaže výrobných hál ťažkých laboratórií bez strojného chladenia. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Reduction of thermal load of building by passive, naturalconvectional measures and by adiabatic air chilling
Papšo, Pavol -- Masaryk, Michal
Redukcia tepelnej záťaže budovy kombináciou pasívnych, voľnokonvektívnych a adiabatických vzduchotechnických opatrení. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Steam boiler conceptual design
Varga, Lukáš -- Mlynár, Peter
Koncepčný návrh parného kotla. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Technická diagnostika hydraulických systémov
Olšiak, Róbert
Technická diagnostika hydraulických systémov. Bratislava: Spektrum STU, 2019. 109 p. ISBN 978-80-227-4944-2.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019prohlížet
Tepelné zisky striech - problém alebo potenciál
Masaryk, Michal -- Mlynár, Peter
Tepelné zisky striech - problém alebo potenciál. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, p. 255--258. ISBN 978-80-89878-42-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Tepelné zisky střech - problém nebo potenciál ?
Masaryk, Michal -- Mlynár, Peter
Tepelné zisky střech - problém nebo potenciál ?. TZB Haustechnik, 13. p. 28--29.
articles in magazines2019prohlížet
The comparison of heating and preparation of hot service water in a flat house by selected devices
Hronec, Michal -- Ridzoň, František
Porovnanie vykurovania a prípravy teplej vody v bytovom dome vybranými zariadeniami. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
The identification of cavitation in Kaplan turbine runner
Olšiak, Róbert -- Murgašová, Marta -- Mlkvik, Marek -- Ridzoň, František
The identification of cavitation in Kaplan turbine runner. In 38th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics. Košice: Technická Univerzita, 2019, p. 1--4. ISBN 978-0-7354-1858-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
The proposal of the hydraulic pump for the hydraulic torque wrench
Krén, Martin -- Mlkvik, Marek
Návrh kompaktného zdroja pre hydraulické momentové uťahovačky. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet