20. 1. 2020  3:51 Dalibor
Akademický informační systém

Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF) - seznam publikací


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 96

PublikaceDruh výsledkuRokPodrobnosti
Aerodynamika športových vozidiel
Krišovský, Adrián -- Magdolen, Ľuboš
Aerodynamika športových vozidiel. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Alternatívne palivá pre spaľovacie motory
Žlnay, Martin -- Polóni, Marián
Alternatívne palivá pre spaľovacie motory. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Analýza aplikácie rôznych typov elektromotorov pre použitie v malých mestských vozidlách
Siekela, Patrik -- Milesich, Tomáš
Analýza aplikácie rôznych typov elektromotorov pre použitie v malých mestských vozidlách. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Analýza bezpečnostných požiadaviek na konštrukciu stroja novej generácie UDS 132
Chovančíková, Viktória -- Schmidtova, Carmen
Analýza bezpečnostných požiadaviek na konštrukciu stroja novej generácie UDS 132. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Analýza koncepcie kinematiky pracovného zariadenia multifunkčného mobilného pracovného stroja
Letko, Jakub -- Mazurkievič, Izidor
Analýza koncepcie kinematiky pracovného zariadenia multifunkčného mobilného pracovného stroja. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Analýza priebehu uvoľňovania tepla spaľovaním syntéznych plynov v spaľovacom motore
Dvoriak, Pavol -- Chríbik, Andrej
Analýza priebehu uvoľňovania tepla spaľovaním syntéznych plynov v spaľovacom motore. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Analýza vplyvu geometrie prstov puzdra plávajúceho strmeňa automobilových bŕzd
Koškovská, Jana -- Krahulec, Slavomír
Analýza vplyvu geometrie prstov puzdra plávajúceho strmeňa automobilových bŕzd. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Application of a digitization procedure used for a design of an old-timer component
Gulanová, Jana -- Dunaj, Štefan -- Grosinger, Patrik
Application of a digitization procedure used for a design of an old-timer component. In Proceedings of CAD´19 : CAD Conference and exhibition. [S.l.]: CAD Solutions, 2019, s. 293--297.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Balancing and blade-shaping of a single-blade impeller
Kurilla, Matej -- Knížat, Branislav -- Olšiak, Róbert -- Slovák, Pavol -- Hyriak, Maroš
Balancing and blade-shaping of a single-blade impeller. Mechanics & Industry, 20. s. 1--7.
články v časopisech2019Podrobnosti
CFD analysis of flow in a single-blade impeller
Kurilla, Matej -- Knížat, Branislav -- Olšiak, Róbert -- Slovák, Pavol
CFD analysis of flow in a single-blade impeller. In 38th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics. Košice: Technická Univerzita, 2019, s. 1--4. ISBN 978-0-7354-1858-5.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Comparison of PVD coating nACRo4 and TiAIN + DLC deposited on high contact ratio gearing interacting with conventional and ecological lubricants
Fürstenzeller, Adam -- Tóth, František -- Kadnár, Milan -- Rusnák, Juraj -- Bošanský, Miroslav
Comparison of PVD coating nACRo4 and TiAIN + DLC deposited on high contact ratio gearing interacting with conventional and ecological lubricants. Acta technologica agriculturae [elektronický zdroj], 22. s. 48--55.
články v časopisech2019Podrobnosti
Comparison of the mathematical and the FEM model of rubber mounts for vehicle electric powertrain
Danko, Ján -- Bucha, Jozef -- Milesich, Tomáš -- Miškovič, Žarko -- Mitrovič, Radivoje
Comparison of the mathematical and the FEM model of rubber mounts for vehicle electric powertrain. In CÚTTOVÁ, M. Výzbroj a technika ozbrojených síl 2019. 1. vyd. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2019, s. 49--57. ISBN 978-80-8040-585-4.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Connecting copper wire to thin metal layers
Paštéka, Michael -- Králik, Marián -- Hladiš, Peter
Connecting copper wire to thin metal layers. TEM Journal [elektronický zdroj], 8. s. 728--732.
články v časopisech2019Podrobnosti
Constructional modification of an extrusion die
Kolláth, Ľudovít -- Venger, Andrej -- Gondár, Ernest -- Bošanský, Miroslav
Constructional modification of an extrusion die. In MM Science Journal. 2019, s. 2800--2803.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Determination of the wing conveyor idlers´ axial loads using the finite element method
Miškovič, Zarko -- Mitrovič, Radivoje -- Tašič, Milan -- Tašič, Marko -- Danko, Ján
Determination of the wing conveyor idlers´ axial loads using the finite element method. In Experimental and numerical investigations in materials science and engineering. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2019, s. 174--192. ISBN 978-3-319-99619-6.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Experimentálno-výskumný jednovalcový spaľovací motor
Majkút, Andrej -- Chríbik, Andrej
Experimentálno-výskumný jednovalcový spaľovací motor. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Experimentálny preplňovaný zážihový motor s pohonom na plynné palivá
Győrik, Kornél -- Chríbik, Andrej
Experimentálny preplňovaný zážihový motor s pohonom na plynné palivá. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Generatívne navrhovanie prvkov automobilov
Grznár, Matúš -- Lešinský, Ján
Generatívne navrhovanie prvkov automobilov. Disertační práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
HCR ozubenie a možnosti jeho využitia v planétových mechanizmoch (2k+r) pre mobilné pracovné stroje a automobily
Romhányi, Milan -- Bošanský, Miroslav
HCR ozubenie a možnosti jeho využitia v planétových mechanizmoch (2k+r) pre mobilné pracovné stroje a automobily. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Hluk a tepelné čerpadlá
Dlhý, Dušan -- Petrák, Peter
Hluk a tepelné čerpadlá. Fyzikálne faktory prostredia, 10. s. 26--31.
články v časopisech2019Podrobnosti
Influence of Selected Synthesis Gas Component on Internal Parameters of Combustion Engine
Chríbik, Andrej -- Polóni, Marián -- Minárik, Matej
Influence of Selected Synthesis Gas Component on Internal Parameters of Combustion Engine. Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering, 69. s. 25--32.
články v časopisech2019Podrobnosti
Inteligentné dvojhmotové zotrvačníky pre automobily
Kister, Igor -- Magdolen, Ľuboš
Inteligentné dvojhmotové zotrvačníky pre automobily. Disertační práce. 2019. 134 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Kabína nakladača/mobilného pracovného stroja s čelnými vstupnými vysúvacími dverami: spisová značka PP 145-2019
Gulan, Ladislav -- Mazurkievič, Izidor -- Mikuš, Adam
Kabína nakladača/mobilného pracovného stroja s čelnými vstupnými vysúvacími dverami: spisová značka PP 145-2019. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace2019Podrobnosti
Karosérie
Gulanová, Jana -- Baláž, Martin -- Dunaj, Štefan
Karosérie. Bratislava: Spektrum STU, 2019. 192 s. ISBN 978-80-227-4969-5.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace2019Podrobnosti
Koncepčný návrh autobusu s alternatívnym pohonom
Viczena, Viktor -- Gulanová, Jana
Koncepčný návrh autobusu s alternatívnym pohonom. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Koncepčný návrh držiaka bicyklov pre mestské vozidlá
Škultéty, Kristián -- Gulanová, Jana
Koncepčný návrh držiaka bicyklov pre mestské vozidlá. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Koncepčný návrh elektrickej hnacej sústavy pre vozidlo E-up Boost
Koštial, Lukáš -- Danko, Ján
Koncepčný návrh elektrickej hnacej sústavy pre vozidlo E-up Boost. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Koncepčný návrh mestského vozidla prispôsobeného pre staršie osoby
Flaškár, Richard -- Gulanová, Jana
Koncepčný návrh mestského vozidla prispôsobeného pre staršie osoby. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Koncepčný návrh samozberného voza na balíky slamy-návrh nakladacieho zariadenia
Prívara, Ladislav -- Bošanský, Miroslav
Koncepčný návrh samozberného voza na balíky slamy-návrh nakladacieho zariadenia. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Koncepčný návrh samozberného voza na balíky slamy-návrh podvozku
Knotek, Dominik -- Bošanský, Miroslav
Koncepčný návrh samozberného voza na balíky slamy-návrh podvozku. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Koncepčný návrh snehovej radlice pre vozidlá kategórie L7
Mach, Marcel -- Gulanová, Jana
Koncepčný návrh snehovej radlice pre vozidlá kategórie L7. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Koncepčný návrh ťahača na pásovom podvozku s odpruženými pojazdovými kolesami výkonovej kategórie do 60 kW
Hečko, Jaroslav -- Gulan, Ladislav
Koncepčný návrh ťahača na pásovom podvozku s odpruženými pojazdovými kolesami výkonovej kategórie do 60 kW. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Konštrukčný návrh A-stĺpika s použitím trvalo udržateľných technológií
Ričalka, Matúš -- Gulanová, Jana
Konštrukčný návrh A-stĺpika s použitím trvalo udržateľných technológií. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Konštrukčný návrh kabíny nakladača LOCUST 904
Mikuš, Andrej -- Gulan, Ladislav
Konštrukčný návrh kabíny nakladača LOCUST 904. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Konštrukčný návrh klapiek obmedzujúcich prietok vzduchu cez prednú časť vozidla
Hlinka, Jakub -- Milesich, Tomáš
Konštrukčný návrh klapiek obmedzujúcich prietok vzduchu cez prednú časť vozidla. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Konštrukčný návrh melioračného pluhu na trojbodovom závese kolesového traktora výkonovej kategórie 180 kW
Hrmó, Dávid -- Slovák, Pavol
Konštrukčný návrh melioračného pluhu na trojbodovom závese kolesového traktora výkonovej kategórie 180 kW. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Konštrukčný návrh nadstavby stola s výsuvným mechanizmom
Fazekas, Daniel -- Milesich, Tomáš
Konštrukčný návrh nadstavby stola s výsuvným mechanizmom. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Konštrukčný návrh nosiča kolesa prednej nepoháňanej nápravy
Tomiček, Kristián -- Milesich, Tomáš
Konštrukčný návrh nosiča kolesa prednej nepoháňanej nápravy. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Konštrukčný návrh pedálu vozidla z kompozitného materiálu
Lipiansky, Mário -- Gulanová, Jana
Konštrukčný návrh pedálu vozidla z kompozitného materiálu. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Konštrukčný návrh podvozku ťahača na pásovom podvozku s odpruženými pojazdovými kolesami výkonovej kategórie do 60 kW
Pavličko, Tomáš -- Gulan, Ladislav
Konštrukčný návrh podvozku ťahača na pásovom podvozku s odpruženými pojazdovými kolesami výkonovej kategórie do 60 kW. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Konštrukčný návrh pohonu otáčania nadstavby UDS 132
Soóky, Gergely -- Slovák, Pavol
Konštrukčný návrh pohonu otáčania nadstavby UDS 132. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Konštrukčný návrh pracovného zariadenia pre nakladač LOCUST 904
Vincze, Adam -- Gulan, Ladislav
Konštrukčný návrh pracovného zariadenia pre nakladač LOCUST 904. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Konštrukčný návrh teleskopického výložníka so zadným pohonom natáčania a rýchloupínača pracovných nástrojov pre UDS 132
Nemček, Tomáš -- Gulan, Ladislav
Konštrukčný návrh teleskopického výložníka so zadným pohonom natáčania a rýchloupínača pracovných nástrojov pre UDS 132. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Konštrukčný návrh veka batožinového priestoru s využitím digitalizácie
Minčič, Mikuláš -- Gulanová, Jana
Konštrukčný návrh veka batožinového priestoru s využitím digitalizácie. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Mechanické preplňovanie minimotora
Husár, Michal -- Polóni, Marián
Mechanické preplňovanie minimotora. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Mechanizmus otáčania pracovného nástroja zemného stroja: úžitkový vzor č. 8437
Gulan, Ladislav -- Mazurkievič, Izidor -- Zaujec, Pavol -- Dunaj, Štefan
Mechanizmus otáčania pracovného nástroja zemného stroja: úžitkový vzor č. 8437. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 7 s.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace2019Podrobnosti
Meranie jazdnej dynamiky s využitím meracieho zariadenia Correvit S-350
Dančík, Dávid -- Milesich, Tomáš
Meranie jazdnej dynamiky s využitím meracieho zariadenia Correvit S-350. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Meranie vybraných fyzikálnych veličín spaľovacieho motora
Londák, Jaroslav -- Polóni, Marián
Meranie vybraných fyzikálnych veličín spaľovacieho motora. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Metodika stanovenia stavebného radu rýpadiel
Gulan, Ladislav -- Bukoveczky, Juraj -- Schmidtova, Carmen -- Zajacová, Ľudmila
Metodika stanovenia stavebného radu rýpadiel. In Mobilné energetické prostriedky - hydraulika - životné prostredie - ergonómia mobilných strojov. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2019, s. 79--83. ISBN 978-80-228-3168-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Mixture of methane and carbon monoxide as fuels for the cogeneration unit
Chríbik, Andrej -- Polóni, Marián -- Minárik, Matej
Mixture of methane and carbon monoxide as fuels for the cogeneration unit. In KOKA 2019. Brno: MENDELU, 2019, s. 102--109. ISBN 978-80-7509-668-5.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Modelling of synthesis gas engine for cogeneration unit
Minárik, Matej -- Chríbik, Andrej -- Polóni, Marián
Modelling of synthesis gas engine for cogeneration unit. In KOKA 2019. Brno: MENDELU, 2019, s. 124--134. ISBN 978-80-7509-668-5.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Modelové oko pro účely kalibrace bezkontaktních očních tonometrů
Rybář, Jan -- Sedlačko Peter, -- Ďuriš, Stanislav -- Pavlásek, Peter -- Grosinger, Patrik -- Dunaj, Štefan -- Chytil, Miroslav -- Hučko, Branislav -- Pluháček, František
Modelové oko pro účely kalibrace bezkontaktních očních tonometrů. Jemná mechanika a optika, 64. s. 164--168.
články v časopisech2019Podrobnosti
Návrh a modifikácia uloženia stáleho prevodu v rozvodovke pre zadný pohon
Cibula, Jozef -- Danko, Ján
Návrh a modifikácia uloženia stáleho prevodu v rozvodovke pre zadný pohon. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh bloku zážihového spaľovacieho motora so zdvihovým objemom 3.0 l
Chromý, Peter -- Petrák, Peter
Návrh bloku zážihového spaľovacieho motora so zdvihovým objemom 3.0 l. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh brzdového systému osobného automobilu
Hanko, Lukáš -- Magdolen, Ľuboš
Návrh brzdového systému osobného automobilu. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh elektrického pohonu hydrogenerátora pre hydrostatický pohon nadstavby
Nagy, Miroslav -- Mazurkievič, Izidor
Návrh elektrického pohonu hydrogenerátora pre hydrostatický pohon nadstavby. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh hlavy minimotora určeného na súťažné účely
Kovačovský, Silvester -- Chríbik, Andrej
Návrh hlavy minimotora určeného na súťažné účely. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh hlavy zážihového spaľovacieho motora so zdvihovým objemom 3.0 l
Néky, Ladislav -- Petrák, Peter
Návrh hlavy zážihového spaľovacieho motora so zdvihovým objemom 3.0 l. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh klznice s využitím aditívnej výroby
Bédy, Jakub -- Bucha, Jozef
Návrh klznice s využitím aditívnej výroby. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh kogeneračnej jednotky poháňanej spaľovacím motorom
Nocar, Lukáš -- Petrák, Peter
Návrh kogeneračnej jednotky poháňanej spaľovacím motorom. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh kompozitného monokoku pre monopost formula student s uložením pohonnej jednotky
Skatulla, Andrej -- Chríbik, Andrej
Návrh kompozitného monokoku pre monopost formula student s uložením pohonnej jednotky. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh mechanických častí pre systém bezdrôtového nabíjania elektromobilov
Heitlinger, René -- Magdolen, Ľuboš
Návrh mechanických častí pre systém bezdrôtového nabíjania elektromobilov. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh mechanizmu nastavenia modulu predného svetlometu
Javor, Pavol Márius -- Danko, Ján
Návrh mechanizmu nastavenia modulu predného svetlometu. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh metodiky overenia systémov spaľovacieho motora na výstupnej kontrole
Thomka, Daniel -- Chríbik, Andrej
Návrh metodiky overenia systémov spaľovacieho motora na výstupnej kontrole. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh nárazovej zóny pre vozidlo Formula student
Baranka, Michal -- Magdolen, Ľuboš
Návrh nárazovej zóny pre vozidlo Formula student. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh odpruženia osobného automobilu
Zula, Peter -- Magdolen, Ľuboš
Návrh odpruženia osobného automobilu. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh portálu pre meranie dynamických charakteristík gumokovových dielov s využitím elektrodynamického budiča
Čík, Peter -- Danko, Ján
Návrh portálu pre meranie dynamických charakteristík gumokovových dielov s využitím elektrodynamického budiča. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh prototypového zariadenia na ohýbanie a vypaľovanie nylonového potrubia palivového systému
Dunaj, Kamil -- Slovák, Pavol
Návrh prototypového zariadenia na ohýbanie a vypaľovanie nylonového potrubia palivového systému. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh spúšťacieho mechanizmu spaľovacieho motora určeného na súťažné účely
Malúch, Dávid -- Chríbik, Andrej
Návrh spúšťacieho mechanizmu spaľovacieho motora určeného na súťažné účely. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh testovacieho zariadenia pre dvojhmotové zotrvačníky
Švolík, Filip -- Magdolen, Ľuboš
Návrh testovacieho zariadenia pre dvojhmotové zotrvačníky. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh uchytenia tlmičov vo vozidle Formula Student Electric
Kurčák, Peter -- Magdolen, Ľuboš
Návrh uchytenia tlmičov vo vozidle Formula Student Electric. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh variabilného kompresného pomeru spaľovacieho motora
Januschke, Tomáš -- Chríbik, Andrej
Návrh variabilného kompresného pomeru spaľovacieho motora. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh variabilného sacieho systému zážihového spaľovacieho motora so zdvihovým objemom 3.0 l
Čuvala, Erik -- Petrák, Peter
Návrh variabilného sacieho systému zážihového spaľovacieho motora so zdvihovým objemom 3.0 l. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh zadnej nápravy malého mestského vozidla s uložením pre elektromotor
Kameništiak, Tomáš -- Milesich, Tomáš
Návrh zadnej nápravy malého mestského vozidla s uložením pre elektromotor. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh zariadenia nanášajúceho vrstvu oleja na príruby prevodoviek
Janák, Martin -- Slovák, Pavol
Návrh zariadenia nanášajúceho vrstvu oleja na príruby prevodoviek. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Optimalizácia výkonových parametrov spaľovacieho motora určeného na súťažné účely
Rýs, Andrej -- Chríbik, Andrej
Optimalizácia výkonových parametrov spaľovacieho motora určeného na súťažné účely. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Overenie výstupných údajov programu Sax Ware Clutch Design pomocou štatistických metód za účelom návrhu spojky
Drahoš, Marek -- Magdolen, Ľuboš
Overenie výstupných údajov programu Sax Ware Clutch Design pomocou štatistických metód za účelom návrhu spojky. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Precision and strength comparison of various AM technologies in view of their applicability in the automotive industry
Gulanová, Jana -- Kister, Igor -- Káčer, Norbert -- Gulan, Ladislav
Precision and strength comparison of various AM technologies in view of their applicability in the automotive industry. In Proceedings of CAD´19 : CAD Conference and exhibition. [S.l.]: CAD Solutions, 2019, s. 426--430.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Program na výpočet vlastností syntéznych plynov určených na pohon spaľovacieho motora
Abrhan, Filip -- Chríbik, Andrej
Program na výpočet vlastností syntéznych plynov určených na pohon spaľovacieho motora. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Reprofilace kol tramvají v podmínkách společnosti dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s.
Rybář, Jan -- Vašek, Pavol -- Grosinger, Patrik -- Dunaj, Štefan -- Ďuriš, Stanislav
Reprofilace kol tramvají v podmínkách společnosti dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. In ECKERT, M. Transfer 2019: conference proceedings / elektronický zdroj. 1. vyd. Trenčín: Faculty of Special Technology, Alexander Dubcek University of Trencin, 2019, s. 172--180. ISBN 978-80-8075-889-9.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Řešené projekty k zabezpečení metrologické návaznosti měření nitroočního tlaku na SjF STU Bratislava
Rybář, Jan -- Ďuriš, Stanislav -- Pavlásek, Peter -- Hučko, Branislav -- Dunaj, Štefan -- Javorská, Alexandra -- Grosinger, Patrik -- Chytil, Miroslav
Řešené projekty k zabezpečení metrologické návaznosti měření nitroočního tlaku na SjF STU Bratislava. Metrológia a skúšobníctvo, 24. s. 21--24.
články v časopisech2019Podrobnosti
Simulácia pracovného cyklu mobilného pracovného stroja
Slovák, Pavol -- Gulan, Ladislav
Simulácia pracovného cyklu mobilného pracovného stroja. In Sborník příspěvků z 45. mezinárodní vědecké konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Plzeň: Západočeská univerzita, 2019, s. 174--177. ISBN 978-80-261-0884-9.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Spaľovací motor s pohonom na pyrolýzne plyny
Javorský, Richard -- Polóni, Marián
Spaľovací motor s pohonom na pyrolýzne plyny. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Technológia výroby SMD antény - prístupy k vývoju a realizácii
Paštéka, Michael -- Králik, Marián -- Hladiš, Peter
Technológia výroby SMD antény - prístupy k vývoju a realizácii. Strojárstvo - Strojírenství, 23. s. 81--83.
články v časopisech2019Podrobnosti
The effect of carbon dioxide and nitrogen in mixture with natural gas on the parameters of the combustion engine
Chríbik, Andrej -- Polóni, Marián -- Minárik, Matej -- Mitrovič, Radivoje -- Miškovič, Žarko
The effect of carbon dioxide and nitrogen in mixture with natural gas on the parameters of the combustion engine. In CNN TECH 2019. Belehrad: Innovation Center of Faculty of Mechanical Engineering, 2019, s. 28. ISBN 978-86-6060-009-9.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
The virtual model of dual mass flywheel in multi body simulation enviroment
Bucha, Jozef -- Danko, Ján -- Milesich, Tomáš
The virtual model of dual mass flywheel in multi body simulation enviroment. In CÚTTOVÁ, M. Výzbroj a technika ozbrojených síl 2019. 1. vyd. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2019, s. 39--44. ISBN 978-80-8040-585-4.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Two stage ejector as a pre-stage of the water ring vacuum pump
Olšiak, Róbert -- Mlkvik, Marek -- Ridzoň, František -- Slovák, Pavol
Two stage ejector as a pre-stage of the water ring vacuum pump. Mechanics & Industry, 20. s. 1--11.
články v časopisech2019Podrobnosti
Určenie základných technických parametrov mobilných pracovných strojov modulárnej konštrukcie
Gulan, Ladislav -- Schmidtova, Carmen
Určenie základných technických parametrov mobilných pracovných strojov modulárnej konštrukcie. Buildustry, 3. s. 43--45.
články v časopisech2019Podrobnosti
Virtuálny model malého mestského vozidla použiteľný pre dynamické analýzy v prostredí MSC Adams/Car
Furka, Daniel -- Milesich, Tomáš
Virtuálny model malého mestského vozidla použiteľný pre dynamické analýzy v prostredí MSC Adams/Car. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Vplyv elektronických systémov na brzdenie vozidla - ABS
Budinský, Boris -- Magdolen, Ľuboš
Vplyv elektronických systémov na brzdenie vozidla - ABS. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Vplyv variability časovania ventilov a geometrie potrubia na parametre motora
Ondejková, Tímea -- Minárik, Matej
Vplyv variability časovania ventilov a geometrie potrubia na parametre motora. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Vplyv zmeny tlaku v brzdovom systéme na modálne vlastnosti sústavy
Lenhart, Stanislav -- Magdolen, Ľuboš
Vplyv zmeny tlaku v brzdovom systéme na modálne vlastnosti sústavy. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Výroba automobilov v krajinách V4 v rokoch 2010 - 2017 s výhľadom do roku 2020
Pokrivčák, Martin -- Lešinský, Ján
Výroba automobilov v krajinách V4 v rokoch 2010 - 2017 s výhľadom do roku 2020. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Znižovanie škodlivých emisií vo výfukovom systéme motocyklov
Gallo, Martin Pavol -- Petrák, Peter
Znižovanie škodlivých emisií vo výfukovom systéme motocyklov. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Zvýšenie výkonu vznetového spaľovacieho motora
Bilický, Milan -- Petrák, Peter
Zvýšenie výkonu vznetového spaľovacieho motora. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Zvýšenie výkonu zážihového spaľovacieho motora
Boňko, Dušan -- Petrák, Peter
Zvýšenie výkonu zážihového spaľovacieho motora. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti