Institute of transport technology and designing (FME) - list of publicationsHelp


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 84

PublicationsType of resultYearDetails
A proposal of variable suction system for 3l petrol engine
Čuvala, Erik -- Petrák, Peter
Návrh variabilného sacieho systému zážihového spaľovacieho motora so zdvihovým objemom 3.0 l. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Aerodynamics of sports cars
Krišovský, Adrián -- Magdolen, Ľuboš
Aerodynamika športových vozidiel. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Alternative fuels and combustion engine
Žlnay, Martin -- Polóni, Marián
Alternatívne palivá pre spaľovacie motory. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Analysis of application various types of electric motors for use in small urban vehicles
Siekela, Patrik -- Milesich, Tomáš
Analýza aplikácie rôznych typov elektromotorov pre použitie v malých mestských vozidlách. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Analysis of combustion engine heat release by synthesis gases combustion
Dvoriak, Pavol -- Chríbik, Andrej
Analýza priebehu uvoľňovania tepla spaľovaním syntéznych plynov v spaľovacom motore. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Analysis of kinematics concept of multifunctional mobile machine working equipment
Letko, Jakub -- Mazurkievič, Izidor
Analýza koncepcie kinematiky pracovného zariadenia multifunkčného mobilného pracovného stroja. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Analysis of safety requirements for new UDS 132 generation machine construction
Chovančíková, Viktória -- Schmidtova, Carmen
Analýza bezpečnostných požiadaviek na konštrukciu stroja novej generácie UDS 132. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Analysis of the influence of housing finger geometry in floating automotive brakes
Koškovská, Jana -- Krahulec, Slavomír
Analýza vplyvu geometrie prstov puzdra plávajúceho strmeňa automobilových bŕzd. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Application of a digitization procedure used for a design of an old-timer component
Gulanová, Jana -- Dunaj, Štefan -- Grosinger, Patrik
Application of a digitization procedure used for a design of an old-timer component. In Proceedings of CAD´19 : CAD Conference and exhibition. [S.l.]: CAD Solutions, 2019, p. 293--297.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Car production in V4 countries in the years 2010 - 2017 with a view to 2020
Pokrivčák, Martin -- Lešinský, Ján
Výroba automobilov v krajinách V4 v rokoch 2010 - 2017 s výhľadom do roku 2020. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
CFD analysis of flow in a single-blade impeller
Kurilla, Matej -- Knížat, Branislav -- Olšiak, Róbert -- Slovák, Pavol
CFD analysis of flow in a single-blade impeller. In 38th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics. Košice: Technická Univerzita, 2019, p. 1--4. ISBN 978-0-7354-1858-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Conceptual design of a bicycle carrier for urban vehicles
Škultéty, Kristián -- Gulanová, Jana
Koncepčný návrh držiaka bicyklov pre mestské vozidlá. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Conceptual design of a bus using alternative powertrain
Viczena, Viktor -- Gulanová, Jana
Koncepčný návrh autobusu s alternatívnym pohonom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Conceptual design of a city vehicle for elderly people
Flaškár, Richard -- Gulanová, Jana
Koncepčný návrh mestského vozidla prispôsobeného pre staršie osoby. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Conceptual design of a self-loading wagon for round bale straw- design of chassis unit
Knotek, Dominik -- Bošanský, Miroslav
Koncepčný návrh samozberného voza na balíky slamy-návrh podvozku. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Conceptual design of a self-loading wagon for round bale straw- design of loading system
Prívara, Ladislav -- Bošanský, Miroslav
Koncepčný návrh samozberného voza na balíky slamy-návrh nakladacieho zariadenia. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Conceptual design of electric powertrain for E-up Boost vehicle
Koštial, Lukáš -- Danko, Ján
Koncepčný návrh elektrickej hnacej sústavy pre vozidlo E-up Boost. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Conceptual design of snowplow for category L7
Mach, Marcel -- Gulanová, Jana
Koncepčný návrh snehovej radlice pre vozidlá kategórie L7. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Connecting copper wire to thin metal layers
Paštéka, Michael -- Králik, Marián -- Hladiš, Peter
Connecting copper wire to thin metal layers. TEM Journal [elektronický zdroj], 8. p. 728--732.
articles in magazines2019prohlížet
Construction design of a tractor on a tracked chassis with sprung wheels of the power category up to 60 kW
Hečko, Jaroslav -- Gulan, Ladislav
Koncepčný návrh ťahača na pásovom podvozku s odpruženými pojazdovými kolesami výkonovej kategórie do 60 kW. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Constructional design of a tractor chassis on a crawler with sprung travel wheels up to 60 kW
Pavličko, Tomáš -- Gulan, Ladislav
Konštrukčný návrh podvozku ťahača na pásovom podvozku s odpruženými pojazdovými kolesami výkonovej kategórie do 60 kW. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Constructional design of work attachment for LOCUST 904 loader
Vincze, Adam -- Gulan, Ladislav
Konštrukčný návrh pracovného zariadenia pre nakladač LOCUST 904. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Constructional modification of an extrusion die
Kolláth, Ľudovít -- Venger, Andrej -- Gondár, Ernest -- Bošanský, Miroslav
Constructional modification of an extrusion die. In MM Science Journal. 2019, p. 2800--2803.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Design and modification of bevel gear bearings of the rear axle drive
Cibula, Jozef -- Danko, Ján
Návrh a modifikácia uloženia stáleho prevodu v rozvodovke pre zadný pohon. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Design of a melioration plow on a three-point hitch of a 180 kW power tractor
Hrmó, Dávid -- Slovák, Pavol
Konštrukčný návrh melioračného pluhu na trojbodovom závese kolesového traktora výkonovej kategórie 180 kW. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Design of a cogeneration unit powered by an internal combustion engine
Nocar, Lukáš -- Petrák, Peter
Návrh kogeneračnej jednotky poháňanej spaľovacím motorom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Design of a composite monocoque for formula student monopost with drive unit bedding
Skatulla, Andrej -- Chríbik, Andrej
Návrh kompozitného monokoku pre monopost formula student s uložením pohonnej jednotky. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Design of active grill shutters used in the front of the vehicle
Hlinka, Jakub -- Milesich, Tomáš
Konštrukčný návrh klapiek obmedzujúcich prietok vzduchu cez prednú časť vozidla. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Design of adjustment mechanism for headlight module
Javor, Pavol Márius -- Danko, Ján
Návrh mechanizmu nastavenia modulu predného svetlometu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Design of a minimotor head for competition purposes
Kovačovský, Silvester -- Chríbik, Andrej
Návrh hlavy minimotora určeného na súťažné účely. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Design of attachment of shock absorbers for Formula Student Electric
Kurčák, Peter -- Magdolen, Ľuboš
Návrh uchytenia tlmičov vo vozidle Formula Student Electric. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Design of block for a spark-ignition engine with a 3.0 l displacement
Chromý, Peter -- Petrák, Peter
Návrh bloku zážihového spaľovacieho motora so zdvihovým objemom 3.0 l. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Design of cylinder head for a spark-ignition engine with a 3.0 l displacement
Néky, Ladislav -- Petrák, Peter
Návrh hlavy zážihového spaľovacieho motora so zdvihovým objemom 3.0 l. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Design of electric drive of hydropower for hydrostatic drive of superstructure
Nagy, Miroslav -- Mazurkievič, Izidor
Návrh elektrického pohonu hydrogenerátora pre hydrostatický pohon nadstavby. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Design of mechanical elements for electric vehicle wireless charging system
Heitlinger, René -- Magdolen, Ľuboš
Návrh mechanických častí pre systém bezdrôtového nabíjania elektromobilov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Design of portal for measuring dynamic characteristics of rubber-metal elements using an electrodynamic shaker
Čík, Peter -- Danko, Ján
Návrh portálu pre meranie dynamických charakteristík gumokovových dielov s využitím elektrodynamického budiča. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Design of prototype device for temperature bending of nylon fuel pipe
Dunaj, Kamil -- Slovák, Pavol
Návrh prototypového zariadenia na ohýbanie a vypaľovanie nylonového potrubia palivového systému. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Design of slider using aditive manufacturing
Bédy, Jakub -- Bucha, Jozef
Návrh klznice s využitím aditívnej výroby. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Design of starter for a combustion engine for competitons purposes
Malúch, Dávid -- Chríbik, Andrej
Návrh spúšťacieho mechanizmu spaľovacieho motora určeného na súťažné účely. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Design of table extension with sliding mechanism
Fazekas, Daniel -- Milesich, Tomáš
Konštrukčný návrh nadstavby stola s výsuvným mechanizmom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Design of the rear axle of a small city vehicle with an electric motor
Kameništiak, Tomáš -- Milesich, Tomáš
Návrh zadnej nápravy malého mestského vozidla s uložením pre elektromotor. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Design of variable compression ratio of combustion engine
Januschke, Tomáš -- Chríbik, Andrej
Návrh variabilného kompresného pomeru spaľovacieho motora. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Design of wheel carrier front non-driven axle
Tomiček, Kristián -- Milesich, Tomáš
Konštrukčný návrh nosiča kolesa prednej nepoháňanej nápravy. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Detailed design of an A-pillar using sustainable technologies
Ričalka, Matúš -- Gulanová, Jana
Konštrukčný návrh A-stĺpika s použitím trvalo udržateľných technológií. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Detailed design of a vehicle pedal made of composite material
Lipiansky, Mário -- Gulanová, Jana
Konštrukčný návrh pedálu vozidla z kompozitného materiálu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Driving dynamics measurement using the Correvit S-350
Dančík, Dávid -- Milesich, Tomáš
Meranie jazdnej dynamiky s využitím meracieho zariadenia Correvit S-350. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Dual mass flywheels test rig design
Švolík, Filip -- Magdolen, Ľuboš
Návrh testovacieho zariadenia pre dvojhmotové zotrvačníky. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Effect of variability of valve timing and intake manifold geometry on engine parameters
Ondejková, Tímea -- Minárik, Matej
Vplyv variability časovania ventilov a geometrie potrubia na parametre motora. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Electronic vehicle brake systems influence - ABS
Budinský, Boris -- Magdolen, Ľuboš
Vplyv elektronických systémov na brzdenie vozidla - ABS. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Experimental single-cylinder combustion engine for research
Majkút, Andrej -- Chríbik, Andrej
Experimentálno-výskumný jednovalcový spaľovací motor. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Experimental turbocharged spark-ignition engine powered by gaseous fuels
Győrik, Kornél -- Chríbik, Andrej
Experimentálny preplňovaný zážihový motor s pohonom na plynné palivá. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Formula student vehicle Impact zone design
Baranka, Michal -- Magdolen, Ľuboš
Návrh nárazovej zóny pre vozidlo Formula student. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Generative Design of Vehicle Parts
Grznár, Matúš -- Lešinský, Ján
Generatívne navrhovanie prvkov automobilov. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
HCR gearing and the possibilities of its use in planetary gear trains (2K-H) for heavy equipment and cars
Romhányi, Milan -- Bošanský, Miroslav
HCR ozubenie a možnosti jeho využitia v planétových mechanizmoch (2k+r) pre mobilné pracovné stroje a automobily. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Increasing power of spark ignition engine
Boňko, Dušan -- Petrák, Peter
Zvýšenie výkonu zážihového spaľovacieho motora. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Increasing the power of a compression ignition engine
Bilický, Milan -- Petrák, Peter
Zvýšenie výkonu vznetového spaľovacieho motora. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Influence of brake pressure changes on modal system properties
Lenhart, Stanislav -- Magdolen, Ľuboš
Vplyv zmeny tlaku v brzdovom systéme na modálne vlastnosti sústavy. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Inteligentné dvojhmotové zotrvačníky pre automobily
Kister, Igor -- Magdolen, Ľuboš
Inteligentné dvojhmotové zotrvačníky pre automobily. Dissertation thesis. 2019. 134 p.
final thesis2019prohlížet
Measurement of selected physical quantities of combustion engine
Londák, Jaroslav -- Polóni, Marián
Meranie vybraných fyzikálnych veličín spaľovacieho motora. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Mechanical supercharging of minimotor
Husár, Michal -- Polóni, Marián
Mechanické preplňovanie minimotora. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Metodika stanovenia stavebného radu rýpadiel
Gulan, Ladislav -- Bukoveczky, Juraj -- Schmidtova, Carmen -- Zajacová, Ľudmila
Metodika stanovenia stavebného radu rýpadiel. In Mobilné energetické prostriedky - hydraulika - životné prostredie - ergonómia mobilných strojov. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2019, p. 79--83. ISBN 978-80-228-3168-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Mixture of methane and carbon monoxide as fuels for the cogeneration unit
Chríbik, Andrej -- Polóni, Marián -- Minárik, Matej
Mixture of methane and carbon monoxide as fuels for the cogeneration unit. In KOKA 2019. Brno: MENDELU, 2019, p. 102--109. ISBN 978-80-7509-668-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Modelling of synthesis gas engine for cogeneration unit
Minárik, Matej -- Chríbik, Andrej -- Polóni, Marián
Modelling of synthesis gas engine for cogeneration unit. In KOKA 2019. Brno: MENDELU, 2019, p. 124--134. ISBN 978-80-7509-668-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Modelové oko pro účely kalibrace bezkontaktních očních tonometrů
Rybář, Jan -- Sedlačko Peter, -- Ďuriš, Stanislav -- Pavlásek, Peter -- Grosinger, Patrik -- Dunaj, Štefan -- Chytil, Miroslav -- Hučko, Branislav -- Pluháček, František
Modelové oko pro účely kalibrace bezkontaktních očních tonometrů. Jemná mechanika a optika, 64. p. 164--168.
articles in magazines2019prohlížet
Passenger car braking system design
Hanko, Lukáš -- Magdolen, Ľuboš
Návrh brzdového systému osobného automobilu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Performance parameters optimization of internal combustion engine for competitive purposes
Rýs, Andrej -- Chríbik, Andrej
Optimalizácia výkonových parametrov spaľovacieho motora určeného na súťažné účely. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Personal car suspension design
Zula, Peter -- Magdolen, Ľuboš
Návrh odpruženia osobného automobilu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Precision and strength comparison of various AM technologies in view of their applicability in the automotive industry
Gulanová, Jana -- Kister, Igor -- Káčer, Norbert -- Gulan, Ladislav
Precision and strength comparison of various AM technologies in view of their applicability in the automotive industry. In Proceedings of CAD´19 : CAD Conference and exhibition. [S.l.]: CAD Solutions, 2019, p. 426--430.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Proposal of a machine designed to spread an oil layer on the gearbox flanges
Janák, Martin -- Slovák, Pavol
Návrh zariadenia nanášajúceho vrstvu oleja na príruby prevodoviek. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Pyrolysis gas powered internal combustion engine
Javorský, Richard -- Polóni, Marián
Spaľovací motor s pohonom na pyrolýzne plyny. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Reduction of harmful emissions in the exhaust system of motorcycles
Gallo, Martin Pavol -- Petrák, Peter
Znižovanie škodlivých emisií vo výfukovom systéme motocyklov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Řešené projekty k zabezpečení metrologické návaznosti měření nitroočního tlaku na SjF STU Bratislava
Rybář, Jan -- Ďuriš, Stanislav -- Pavlásek, Peter -- Hučko, Branislav -- Dunaj, Štefan -- Javorská, Alexandra -- Grosinger, Patrik -- Chytil, Miroslav
Řešené projekty k zabezpečení metrologické návaznosti měření nitroočního tlaku na SjF STU Bratislava. Metrológia a skúšobníctvo, 24. p. 21--24.
articles in magazines2019prohlížet
Simulácia pracovného cyklu mobilného pracovného stroja
Slovák, Pavol -- Gulan, Ladislav
Simulácia pracovného cyklu mobilného pracovného stroja. In Sborník příspěvků z 45. mezinárodní vědecké konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Plzeň: Západočeská univerzita, 2019, p. 174--177. ISBN 978-80-261-0884-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Software for synthesis gases properties calculation of internal combustion engine
Abrhan, Filip -- Chríbik, Andrej
Program na výpočet vlastností syntéznych plynov určených na pohon spaľovacieho motora. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Structural design of boot bonnet using digitalization
Minčič, Mikuláš -- Gulanová, Jana
Konštrukčný návrh veka batožinového priestoru s využitím digitalizácie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Structural design of UDS 132 rotation drive
Soóky, Gergely -- Slovák, Pavol
Konštrukčný návrh pohonu otáčania nadstavby UDS 132. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Technológia výroby SMD antény - prístupy k vývoju a realizácii
Paštéka, Michael -- Králik, Marián -- Hladiš, Peter
Technológia výroby SMD antény - prístupy k vývoju a realizácii. Strojárstvo - Strojírenství, 23. p. 81--83.
articles in magazines2019prohlížet
Telescopic boom design with rear swivel drive and work tool quick release for UDS 132
Nemček, Tomáš -- Gulan, Ladislav
Konštrukčný návrh teleskopického výložníka so zadným pohonom natáčania a rýchloupínača pracovných nástrojov pre UDS 132. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
The constructional design of cab for skid steer loader LOCUST 904
Mikuš, Andrej -- Gulan, Ladislav
Konštrukčný návrh kabíny nakladača LOCUST 904. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
The effect of carbon dioxide and nitrogen in mixture with natural gas on the parameters of the combustion engine
Chríbik, Andrej -- Polóni, Marián -- Minárik, Matej -- Mitrovič, Radivoje -- Miškovič, Žarko
The effect of carbon dioxide and nitrogen in mixture with natural gas on the parameters of the combustion engine. In CNN TECH 2019. Belehrad: Innovation Center of Faculty of Mechanical Engineering, 2019, p. 28. ISBN 978-86-6060-009-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
The rotary mechanism of the earth moving machine tool
Gulan, Ladislav -- Mazurkievič, Izidor -- Zaujec, Pavol -- Dunaj, Štefan
Mechanizmus otáčania pracovného nástroja zemného stroja: úžitkový vzor č. 8437. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 7 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019prohlížet
Validating Sax Ware Clutch Design output data with statistical methods for clutch design
Drahoš, Marek -- Magdolen, Ľuboš
Overenie výstupných údajov programu Sax Ware Clutch Design pomocou štatistických metód za účelom návrhu spojky. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Verification methods design for combustion engine systems at final inspection
Thomka, Daniel -- Chríbik, Andrej
Návrh metodiky overenia systémov spaľovacieho motora na výstupnej kontrole. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Virtual model of a small urban vehicle usable for dynamic analysis in MSC Adams / Car
Furka, Daniel -- Milesich, Tomáš
Virtuálny model malého mestského vozidla použiteľný pre dynamické analýzy v prostredí MSC Adams/Car. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet