10. 8. 2020  20:22 Vavrinec
Akademický informačný systém

Ústav procesného inžinierstva (SjF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 26

Publikácie
Druh výsledku
RokPodrobnosti
Analysis of Static Angle of Repose with Respect to Powder Material Properties
Macho, Oliver -- Demková, Karin -- Gabrišová, Ľudmila -- Čierny, Matúš -- Mužíková, Jitka -- Galbavá, Paulína -- Nižnanská, Žofia -- Blaško, Jaroslav -- Peciar, Peter -- Fekete, Roman -- Peciar, Marián
Analysis of Static Angle of Repose with Respect to Powder Material Properties. Acta Polytechnica, 60. s. 73--80.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Dimensionless criteria as a tool for creation of a model for predicting the size of granules in high-shear granulation
Macho, Oliver -- Kabát, Juraj -- Gabrišová, Ľudmila -- Peciar, Peter -- Juriga, Martin -- Fekete, Roman -- Galbavá, Paulína -- Blaško, Jaroslav -- Peciar, Marián
Dimensionless criteria as a tool for creation of a model for predicting the size of granules in high-shear granulation. Particulate Science and Technology, 38. s. 381--390.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Dvojzávitkový kontinuálny granulátor partikulárneho materiálu :/: úžitkový vzor č. 8684
Macho, Oliver -- Hrbáň, Martin -- Peciar, Marián
Dvojzávitkový kontinuálny granulátor partikulárneho materiálu :/: úžitkový vzor č. 8684. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 7 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Elektrický kompostér na bioodpady a/alebo bioplasty: úžitkový vzor č. 8685
Fekete, Roman -- Peciar, Marián -- Peciar, Peter
Elektrický kompostér na bioodpady a/alebo bioplasty: úžitkový vzor č. 8685. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 8 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Fluidný granulátor práškových materiálov
Kortišová, Jana -- Macho, Oliver
Fluidný granulátor práškových materiálov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Homogenizácia partikulárnych materiálov
Benčúrik, Matúš -- Peciar, Peter
Homogenizácia partikulárnych materiálov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Inovácia adsorpčno-desorpčného zariadenia pre VOC
Janečková, Lucia -- Gabrišová, Ľudmila
Inovácia adsorpčno-desorpčného zariadenia pre VOC. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Kompaktovanie práškov s rôznymi tokovými vlastnosťami
Vykoukal, Marcel -- Fekete, Roman
Kompaktovanie práškov s rôznymi tokovými vlastnosťami. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Kondenzátor pár oleja
Kostelka, Rastislav -- Gužela, Štefan
Kondenzátor pár oleja. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Kónický mlyn partikulárnych látok
Čabák, Matúš -- Macho, Oliver
Kónický mlyn partikulárnych látok. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Laboratórny vysokošmykový granulátor
Pinčeková, Michaela -- Macho, Oliver
Laboratórny vysokošmykový granulátor. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Metódy hodnotenia bezpečnosti technológie a riziko výbuchu výrobného uzla
Kiš, Martin -- Fekete, Roman
Metódy hodnotenia bezpečnosti technológie a riziko výbuchu výrobného uzla. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Návrh kondenzátora E109
Botka, Kristián -- Juriga, Martin
Návrh kondenzátora E109. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Návrh nádoby pre fermentáciu ovocných štiav
Fintová, Sabína -- Fekete, Roman
Návrh nádoby pre fermentáciu ovocných štiav. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh potrubia na prevádzke Čpavok 4
Kohútová, Michaela -- Juriga, Martin
Návrh potrubia na prevádzke Čpavok 4. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh rektifikačnej kolóny alkoholov
Lacenová, Tatiana -- Juriga, Martin
Návrh rektifikačnej kolóny alkoholov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh zariadenia na triedenie partikulárnych materiálov
Jezsó, Kristian -- Peciar, Peter
Návrh zariadenia na triedenie partikulárnych materiálov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh zariadenia na varenie piva
Štofan, Jaroslav -- Peciar, Peter
Návrh zariadenia na varenie piva. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Pevnostná analýza granulátu priemyselných hnojív
Kalatová, Martina -- Peciar, Peter
Pevnostná analýza granulátu priemyselných hnojív. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Quasi-static confined uniaxial compaction of granular alumina and boron carbide observing the particle size effects
Nicewicz, Piotr -- Peciar, Peter -- Macho, Oliver -- Sano, Tomoko -- Hogan, James D
Quasi-static confined uniaxial compaction of granular alumina and boron carbide observing the particle size effects. Journal of the American Ceramic Society, 103. s. 2193--2209.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Reboiler rektifikačnej kolóny
Hrubša, Juraj -- Gužela, Štefan
Reboiler rektifikačnej kolóny. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Sušenie papiera mikrovlnným ohrevom
Mračko, Marek -- Fekete, Roman
Sušenie papiera mikrovlnným ohrevom. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Výmenník tepla s koaxiálnymi skrutkovito stočenými rúrami: ARRAY(0x3bd9fe8)
Dzianik, František -- Gužela, Štefan
Výmenník tepla s koaxiálnymi skrutkovito stočenými rúrami: ARRAY(0x3bd9fe8). Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 13 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Výmenník tepla typu HCA
Zaťko, Slavomír -- Gužela, Štefan
Výmenník tepla typu HCA. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Zariadenie na hydraulické miešanie kremelinovej suspenzie
Čelko, Tibor -- Dzianik, František
Zariadenie na hydraulické miešanie kremelinovej suspenzie. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Zariadenie na zakoncentrovanie prchavých organických zlúčenín adsorpciou a desorpciou a spôsob zakoncentrovania prchavých organických zlúčenín adsorpciou: zverejnená patentová prihláška č. 50055-2018
Gabrišová, Ľudmila -- Peciar, Peter -- Kubinec, Róbert
Zariadenie na zakoncentrovanie prchavých organických zlúčenín adsorpciou a desorpciou a spôsob zakoncentrovania prchavých organických zlúčenín adsorpciou: zverejnená patentová prihláška č. 50055-2018. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 9 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti