21. 11. 2019  22:00 Elvíra
Akademický informačný systém

Ústav procesného inžinierstva (SjF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 37

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Agglomeration technologies in Slovakian industry
Fekete, Roman -- Peciar, Peter
Agglomeration technologies in Slovakian industry. In Mechanical engineering seminar. Edmonton: University of Alberta, 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Aglomerácia adsorbentu
Majka, Marek -- Peciar, Marián
Aglomerácia adsorbentu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza procesu jednoosového stláčania farmaceutických substancií
Guštafík, Adam -- Peciar, Peter
Analýza procesu jednoosového stláčania farmaceutických substancií. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Development of finite element model to predict the behavour of bilayer tablets during uniaxial tensile test
Krok, Alexander -- Peciar, Peter -- McGowan, Paddy -- Hebieshy, Joesry F.El -- Bryan, Keith -- Lenihan, Sandra
Development of finite element model to predict the behavour of bilayer tablets during uniaxial tensile test. In Proceedings of the Granulation Conference. Sheffield: University of Sheffield, 2019, s. 1--14.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Effect of polyacrylamide on drag reduction in turbulent flow of a liquid
Puškášová, Eva -- Dzianik, František -- Gužela, Štefan
Effect of polyacrylamide on drag reduction in turbulent flow of a liquid. In ERIN 2019. Brno: VUT, 2019, s. 45. ISBN 978-80-214-5733-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Elektrický kompostér na spracovanie bioodpadov a bioplastov
Peciar, Peter -- Fekete, Roman -- Peciar, Marián
Elektrický kompostér na spracovanie bioodpadov a bioplastov. In Zborník abstraktov z konferencie s medzinárodnou účasťou Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2019. Bratislava: CVTI SR, 2019, s. 48--49. ISBN 978-80-89965-28-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
GC-MS/MS analýza metyl esterov mastných kyselín v nafte
Galbavá, Paulína -- Gabrišová, Ľudmila -- Macho, Oliver -- Blaško, Jaroslav
GC-MS/MS analýza metyl esterov mastných kyselín v nafte. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 699--704. ISBN 978-80-223-4711-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Granulácia produktu FeSfix-Fe koncentrát: výskumná správa ZoD 32/2019 pre BiogasGT s.r.o.
Macho, Oliver -- Peciar, Peter -- Peciar, Marián
Granulácia produktu FeSfix-Fe koncentrát: výskumná správa ZoD 32/2019 pre BiogasGT s.r.o. Bratislava: SjF STU, 2019. 12 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Granulátor partikulárneho materiálu s matricou: zverejnená patentová prihláška č. 124-2017 z 2.7. 2019
Peciar, Peter -- Fekete, Roman -- Peciar, Marián -- Macho, Oliver
Granulátor partikulárneho materiálu s matricou: zverejnená patentová prihláška č. 124-2017 z 2.7. 2019. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 10 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
HVAC systems heat recovery with multi-layered oscillating heat pipes
Kabát, Juraj -- Gužela, Štefan -- Peciar, Peter
HVAC systems heat recovery with multi-layered oscillating heat pipes. Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering, 69. s. 51--60.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Hydroxyapatite based materials for fdc 3d printing filaments applicable in tissue scaffolds development
Janek, Marián -- Gabošová, Tatiana -- Fialka, Roman -- Hajdúchová, Zora -- Veteška, Peter -- Tomanová, Katarína -- Feranc, Jozef -- Plavec, Roderik -- Kovár, Vladimír -- Peciar, Peter -- Bača, Ľuboš -- Alexy, Pavel
Hydroxyapatite based materials for fdc 3d printing filaments applicable in tissue scaffolds development. In Preparation of Ceramic Materials. Košice,: Technická univerzita v Košiciach, 2019, s. 115--122. ISBN 978-80-553-3314-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Influence of the light parameters on the kinetics of algae growing
Fekete, Roman -- Peciar, Peter -- Peciar, Marián -- Žáková, Terézia
Influence of the light parameters on the kinetics of algae growing. In CARVALHO, M. Proceedings of the 27th European Biomass Conference. ETA-Florence Renewable Energies, 2019 Florencia: 2019, s. 249--254. ISBN 978-88-89407-19-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Katalyzačný parciálny kondenzátor: úžitkový vzor č. 8520
Kabát, Juraj -- Peciar, Peter -- Kabát, Roman
Katalyzačný parciálny kondenzátor: úžitkový vzor č. 8520. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 6 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Kondenzátor pár hexánu
Molnár, Endre -- Gužela, Štefan
Kondenzátor pár hexánu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mechanical testing of hydroxyapatite based filaments applicable in FDC 3D printing for tissue scaffolds development
Janek, Marián -- Gabošová, Tatiana -- Fialka, Roman -- Hajdúchová, Zora -- Veteška, Peter -- Tomanová, Katarína -- Feranc, Jozef -- Plavec, Roderik -- Kovár, Vladimír -- Peciar, Peter -- Bača, Ľuboš -- Alexy, Pavel
Mechanical testing of hydroxyapatite based filaments applicable in FDC 3D printing for tissue scaffolds development. In Fractography of Advanced Ceramics, FAC 2019, 8.-11.9.2019, Smolenice. Košice,: Institute of Materials Research SAS, 2019, s. 24. ISBN 978-80-89782-12-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Milling of materials on the base of cellulose
Peciar, Peter -- Fekete, Roman -- Peciar, Marián -- Jirout, Tomáš
Milling of materials on the base of cellulose. In CARVALHO, M. Proceedings of the 27th European Biomass Conference. ETA-Florence Renewable Energies, 2019 Florencia: 2019, s. 324--331. ISBN 978-88-89407-19-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Návrh granulátora priemyselných hnojív
Karľová, Mária -- Peciar, Peter
Návrh granulátora priemyselných hnojív. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh kontinuálneho granulátora liečiv
Hrbáň, Martin -- Macho, Oliver
Návrh kontinuálneho granulátora liečiv. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh varáku pre destiláciu zákvasu z ovocných štiav
Čierny, Matúš -- Fekete, Roman
Návrh varáku pre destiláciu zákvasu z ovocných štiav. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Optimalizácia chladiaceho zariadenia v študentskej formule
Likavčan, Adam -- Peciar, Peter
Optimalizácia chladiaceho zariadenia v študentskej formule. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Overenie granulácie práškového kolostra: výskumná správa ZoD 08/2019 pre Ingredia, s.r.o.
Peciar, Peter -- Peciar, Marián -- Macho, Oliver -- Kabát, Juraj -- Fekete, Roman
Overenie granulácie práškového kolostra: výskumná správa ZoD 08/2019 pre Ingredia, s.r.o. Bratislava: STU Strojnícka fakulta, 2019. 7 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Prípravok na mechanickú analýzu tabliet v ťahu: úžitkový vzor č. 8587
Peciar, Peter -- Peciar, Marián -- Fekete, Roman
Prípravok na mechanickú analýzu tabliet v ťahu: úžitkový vzor č. 8587. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 5 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Rektifikačná etáž s usmerneným tokom fáz a rektifikačná kolóna: zverejnená patentová prihláška č. 66-2017
Kabát, Juraj -- Gužela, Štefan -- Peciar, Peter -- Kotora, Peter -- Macho, Oliver
Rektifikačná etáž s usmerneným tokom fáz a rektifikačná kolóna: zverejnená patentová prihláška č. 66-2017. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 7 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Research of particle size distribution of material "GL vor Klärer Dregs": project no. ZoD 45/2019, Mondi AG
Peciar, Peter -- Fekete, Roman
Research of particle size distribution of material "GL vor Klärer Dregs": project no. ZoD 45/2019, Mondi AG. Bratislava: STU Faculty of Mechanical Engineering, 2019. 17 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Research of particle size distribution of material "Mixture of sodium sulfate and sodium carbonate": project no. ZoD 42/2019, Mondi AG
Fekete, Roman -- Peciar, Peter
Research of particle size distribution of material "Mixture of sodium sulfate and sodium carbonate": project no. ZoD 42/2019, Mondi AG. Bratislava: STU Faculty of Mechanical Engineering, 2019. 12 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Skúšky distribúcie častíc vo výrobku Formitox :
Fekete, Roman -- Peciar, Marián -- Peciar, Peter
Skúšky distribúcie častíc vo výrobku Formitox :. Bratislava: STU Strojnícka fakulta, 2019. 13 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Sorpčno-desorpčné charakteristiky granulovaných aktívnych materiálov pre VOC
Gabrišová, Ľudmila -- Peciar, Marián
Sorpčno-desorpčné charakteristiky granulovaných aktívnych materiálov pre VOC. Dizertačná práca. 2019. 160 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Spôsob zakoncentrovania prchavých organických zlúčenín adsorpciou a desorpciou a zariadenie na jeho vykonanie : /: úžitkový vzor č. 8574
Gabrišová, Ľudmila -- Peciar, Peter -- Kubinec, Róbert
Spôsob zakoncentrovania prchavých organických zlúčenín adsorpciou a desorpciou a zariadenie na jeho vykonanie : /: úžitkový vzor č. 8574. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 9 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Suitability assessment of two types of heat exchangers for high temperature, naturally circulating helium cooling loop
Dzianik, František -- Gužela, Štefan -- Puškášová, Eva
Suitability assessment of two types of heat exchangers for high temperature, naturally circulating helium cooling loop. Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering, 69. s. 39--50.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Sušenie organického materiálu
Šimko, Jozef -- Peciar, Marián
Sušenie organického materiálu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
The method of granulation of the particulate material, the granulator of the particulate material with the flat matrix: WO 2019/111236 A1
Peciar, Peter -- Fekete, Roman -- Peciar, Marián -- Macho, Oliver
The method of granulation of the particulate material, the granulator of the particulate material with the flat matrix: WO 2019/111236 A1. Ženeva: WIPO, 2019. 20 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Tlakové účinky partikulárneho materiálu na lopatku homogenizátora
Peciar, Peter -- Fekete, Roman -- Peciar, Marián
Tlakové účinky partikulárneho materiálu na lopatku homogenizátora. Bratislava: Spektrum, 2019. 140 s. ISBN 978-80-227-4905-3.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Určenie súčiniteľa prestupu tepla meraním parametrov pri vonkajšom obtekaní tepelných trubíc s oscilujúcim pracovným médiom
Kabát, Juraj -- Peťková, Viera -- Gužela, Štefan
Určenie súčiniteľa prestupu tepla meraním parametrov pri vonkajšom obtekaní tepelných trubíc s oscilujúcim pracovným médiom. Spravodaj ATD SR, 16. s. 13--18.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Výmena čerpadla P5304 v spoločnosti Slovnaft a.s.
Vozár, Lukáš -- Juriga, Martin
Výmena čerpadla P5304 v spoločnosti Slovnaft a.s. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výskum prípravy mixu dvojkomponentnej práškovej zmesi: výskumná správa č. 40/2019 pre Keydesign s.r.o.
Peciar, Marián -- Macho, Oliver -- Peciar, Peter -- Švec, Pavol
Výskum prípravy mixu dvojkomponentnej práškovej zmesi: výskumná správa č. 40/2019 pre Keydesign s.r.o. Bratislava: SjF STU, 2019. 17 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Výskum stlačiteľnosti materiálu Na3AsO4: výskumná správa č. 41/2019 pre CMK, s.r.o.
Peciar, Peter
Výskum stlačiteľnosti materiálu Na3AsO4: výskumná správa č. 41/2019 pre CMK, s.r.o. Bratislava: SjF STU, 2019. 8 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Vzduchový chladič
Vaľková, Veronika -- Gužela, Štefan
Vzduchový chladič. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti