Institute of Process Engineering (FME) - list of publicationsHelp


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 37

PublicationsType of resultYearDetails
Agglomeration of the adsorbent
Majka, Marek -- Peciar, Marián
Aglomerácia adsorbentu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Agglomeration technologies in Slovakian industry
Fekete, Roman -- Peciar, Peter
Agglomeration technologies in Slovakian industry. In Mechanical engineering seminar. Edmonton: University of Alberta, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Air cooler
Vaľková, Veronika -- Gužela, Štefan
Vzduchový chladič. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Analysis of the process of uniaxial compression of pharmaceutical substances
Guštafík, Adam -- Peciar, Peter
Analýza procesu jednoosového stláčania farmaceutických substancií. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Design of boiling pot for distillation of fruit juices
Čierny, Matúš -- Fekete, Roman
Návrh varáku pre destiláciu zákvasu z ovocných štiav. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Design of continuous drugs granulator
Hrbáň, Martin -- Macho, Oliver
Návrh kontinuálneho granulátora liečiv. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Design of granulator for industrial fertilizers
Karľová, Mária -- Peciar, Peter
Návrh granulátora priemyselných hnojív. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Development of finite element model to predict the behavour of bilayer tablets during uniaxial tensile test
Krok, Alexander -- Peciar, Peter -- McGowan, Paddy -- Hebieshy, Joesry F.El -- Bryan, Keith -- Lenihan, Sandra
Development of finite element model to predict the behavour of bilayer tablets during uniaxial tensile test. In Proceedings of the Granulation Conference. Sheffield: University of Sheffield, 2019, p. 1--14.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Distillation try and column with counterflow of phases
Kabát, Juraj -- Gužela, Štefan -- Peciar, Peter -- Kotora, Peter -- Macho, Oliver
Rektifikačná etáž s usmerneným tokom fáz a rektifikačná kolóna: zverejnená patentová prihláška č. 66-2017. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 7 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019prohlížet
Drying of organic material
Šimko, Jozef -- Peciar, Marián
Sušenie organického materiálu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Effect of polyacrylamide on drag reduction in turbulent flow of a liquid
Puškášová, Eva -- Dzianik, František -- Gužela, Štefan
Effect of polyacrylamide on drag reduction in turbulent flow of a liquid. In ERIN 2019. Brno: VUT, 2019, p. 45. ISBN 978-80-214-5733-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Electric composter for processing of biowaste and bioplastics
Peciar, Peter -- Fekete, Roman -- Peciar, Marián
Elektrický kompostér na spracovanie bioodpadov a bioplastov. In Zborník abstraktov z konferencie s medzinárodnou účasťou Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2019. Bratislava: CVTI SR, 2019, p. 48--49. ISBN 978-80-89965-28-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
GC-MS/MS analýza metyl esterov mastných kyselín v nafte
Galbavá, Paulína -- Gabrišová, Ľudmila -- Macho, Oliver -- Blaško, Jaroslav
GC-MS/MS analýza metyl esterov mastných kyselín v nafte. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, p. 699--704. ISBN 978-80-223-4711-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Granulácia produktu FeSfix-Fe koncentrát: výskumná správa ZoD 32/2019 pre BiogasGT s.r.o.
Macho, Oliver -- Peciar, Peter -- Peciar, Marián
Granulácia produktu FeSfix-Fe koncentrát: výskumná správa ZoD 32/2019 pre BiogasGT s.r.o. Bratislava: SjF STU, 2019. 12 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019prohlížet
Granulátor partikulárneho materiálu s matricou: zverejnená patentová prihláška č. 124-2017 z 2.7. 2019
Peciar, Peter -- Fekete, Roman -- Peciar, Marián -- Macho, Oliver
Granulátor partikulárneho materiálu s matricou: zverejnená patentová prihláška č. 124-2017 z 2.7. 2019. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 10 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019prohlížet
Hexane vapor condenser
Molnár, Endre -- Gužela, Štefan
Kondenzátor pár hexánu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
HVAC systems heat recovery with multi-layered oscillating heat pipes
Kabát, Juraj -- Gužela, Štefan -- Peciar, Peter
HVAC systems heat recovery with multi-layered oscillating heat pipes. Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering, 69. p. 51--60.
articles in magazines2019prohlížet
Hydroxyapatite based materials for fdc 3d printing filaments applicable in tissue scaffolds development
Janek, Marián -- Gabošová, Tatiana -- Fialka, Roman -- Hajdúchová, Zora -- Veteška, Peter -- Tomanová, Katarína -- Feranc, Jozef -- Plavec, Roderik -- Kovár, Vladimír -- Peciar, Peter -- Bača, Ľuboš -- Alexy, Pavel
Hydroxyapatite based materials for fdc 3d printing filaments applicable in tissue scaffolds development. In Preparation of Ceramic Materials. Košice,: Technická univerzita v Košiciach, 2019, p. 115--122. ISBN 978-80-553-3314-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Influence of the light parameters on the kinetics of algae growing
Fekete, Roman -- Peciar, Peter -- Peciar, Marián -- Žáková, Terézia
Influence of the light parameters on the kinetics of algae growing. In CARVALHO, M. Proceedings of the 27th European Biomass Conference. ETA-Florence Renewable Energies, 2019 Florencia: 2019, p. 249--254. ISBN 978-88-89407-19-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Katalyzačný parciálny kondenzátor: úžitkový vzor č. 8520
Kabát, Juraj -- Peciar, Peter -- Kabát, Roman
Katalyzačný parciálny kondenzátor: úžitkový vzor č. 8520. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 6 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019prohlížet
Mechanical testing of hydroxyapatite based filaments applicable in FDC 3D printing for tissue scaffolds development
Janek, Marián -- Gabošová, Tatiana -- Fialka, Roman -- Hajdúchová, Zora -- Veteška, Peter -- Tomanová, Katarína -- Feranc, Jozef -- Plavec, Roderik -- Kovár, Vladimír -- Peciar, Peter -- Bača, Ľuboš -- Alexy, Pavel
Mechanical testing of hydroxyapatite based filaments applicable in FDC 3D printing for tissue scaffolds development. In Fractography of Advanced Ceramics, FAC 2019, 8.-11.9.2019, Smolenice. Košice,: Institute of Materials Research SAS, 2019, p. 24. ISBN 978-80-89782-12-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Milling of materials on the base of cellulose
Peciar, Peter -- Fekete, Roman -- Peciar, Marián -- Jirout, Tomáš
Milling of materials on the base of cellulose. In CARVALHO, M. Proceedings of the 27th European Biomass Conference. ETA-Florence Renewable Energies, 2019 Florencia: 2019, p. 324--331. ISBN 978-88-89407-19-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Optimization of the cooling unit in student formula car
Likavčan, Adam -- Peciar, Peter
Optimalizácia chladiaceho zariadenia v študentskej formule. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Overenie granulácie práškového kolostra: výskumná správa ZoD 08/2019 pre Ingredia, s.r.o.
Peciar, Peter -- Peciar, Marián -- Macho, Oliver -- Kabát, Juraj -- Fekete, Roman
Overenie granulácie práškového kolostra: výskumná správa ZoD 08/2019 pre Ingredia, s.r.o. Bratislava: STU Strojnícka fakulta, 2019. 7 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019prohlížet
Prípravok na mechanickú analýzu tabliet v ťahu: úžitkový vzor č. 8587
Peciar, Peter -- Peciar, Marián -- Fekete, Roman
Prípravok na mechanickú analýzu tabliet v ťahu: úžitkový vzor č. 8587. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 5 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019prohlížet
Replacement of Pump P5304 in Slovnaft a.s.
Vozár, Lukáš -- Juriga, Martin
Výmena čerpadla P5304 v spoločnosti Slovnaft a.s. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Research of particle size distribution of material "GL vor Klärer Dregs": project no. ZoD 45/2019, Mondi AG
Peciar, Peter -- Fekete, Roman
Research of particle size distribution of material "GL vor Klärer Dregs": project no. ZoD 45/2019, Mondi AG. Bratislava: STU Faculty of Mechanical Engineering, 2019. 17 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019prohlížet
Research of particle size distribution of material "Mixture of sodium sulfate and sodium carbonate": project no. ZoD 42/2019, Mondi AG
Fekete, Roman -- Peciar, Peter
Research of particle size distribution of material "Mixture of sodium sulfate and sodium carbonate": project no. ZoD 42/2019, Mondi AG. Bratislava: STU Faculty of Mechanical Engineering, 2019. 12 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019prohlížet
Skúšky distribúcie častíc vo výrobku Formitox :
Fekete, Roman -- Peciar, Marián -- Peciar, Peter
Skúšky distribúcie častíc vo výrobku Formitox :. Bratislava: STU Strojnícka fakulta, 2019. 13 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019prohlížet
Sorption-desorption characteristics of granulated activated materials for VOC
Gabrišová, Ľudmila -- Peciar, Marián
Sorpčno-desorpčné charakteristiky granulovaných aktívnych materiálov pre VOC. Dissertation thesis. 2019. 160 p.
final thesis2019prohlížet
Spôsob zakoncentrovania prchavých organických zlúčenín adsorpciou a desorpciou a zariadenie na jeho vykonanie : /: úžitkový vzor č. 8574
Gabrišová, Ľudmila -- Peciar, Peter -- Kubinec, Róbert
Spôsob zakoncentrovania prchavých organických zlúčenín adsorpciou a desorpciou a zariadenie na jeho vykonanie : /: úžitkový vzor č. 8574. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 9 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019prohlížet
Suitability assessment of two types of heat exchangers for high temperature, naturally circulating helium cooling loop
Dzianik, František -- Gužela, Štefan -- Puškášová, Eva
Suitability assessment of two types of heat exchangers for high temperature, naturally circulating helium cooling loop. Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering, 69. p. 39--50.
articles in magazines2019prohlížet
The method of granulation of the particulate material, the granulator of the particulate material with the flat matrix: WO 2019/111236 A1
Peciar, Peter -- Fekete, Roman -- Peciar, Marián -- Macho, Oliver
The method of granulation of the particulate material, the granulator of the particulate material with the flat matrix: WO 2019/111236 A1. Ženeva: WIPO, 2019. 20 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019prohlížet
Tlakové účinky partikulárneho materiálu na lopatku homogenizátora
Peciar, Peter -- Fekete, Roman -- Peciar, Marián
Tlakové účinky partikulárneho materiálu na lopatku homogenizátora. Bratislava: Spektrum, 2019. 140 p. ISBN 978-80-227-4905-3.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019prohlížet
Určenie súčiniteľa prestupu tepla meraním parametrov pri vonkajšom obtekaní tepelných trubíc s oscilujúcim pracovným médiom
Kabát, Juraj -- Peťková, Viera -- Gužela, Štefan
Určenie súčiniteľa prestupu tepla meraním parametrov pri vonkajšom obtekaní tepelných trubíc s oscilujúcim pracovným médiom. Spravodaj ATD SR, 16. p. 13--18.
articles in magazines2019prohlížet
Výskum prípravy mixu dvojkomponentnej práškovej zmesi: výskumná správa č. 40/2019 pre Keydesign s.r.o.
Peciar, Marián -- Macho, Oliver -- Peciar, Peter -- Švec, Pavol
Výskum prípravy mixu dvojkomponentnej práškovej zmesi: výskumná správa č. 40/2019 pre Keydesign s.r.o. Bratislava: SjF STU, 2019. 17 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019prohlížet
Výskum stlačiteľnosti materiálu Na3AsO4: výskumná správa č. 41/2019 pre CMK, s.r.o.
Peciar, Peter
Výskum stlačiteľnosti materiálu Na3AsO4: výskumná správa č. 41/2019 pre CMK, s.r.o. Bratislava: SjF STU, 2019. 8 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019prohlížet