14. 12. 2019  10:54 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ústav matematiky a fyziky (SjF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 15

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Beauties of error function
Velichová, Daniela
Beauties of error function. In Abstracts. Záhreb: Croatian Society for Geometry and Graphics, 2019, s. 27--28.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Best teaching practices in the first year of the pilot implementation of the project DrIVE-MATH
Pinto, Carla -- Nicola, Susana -- Mendonca, Jorge -- Velichová, Daniela
Best teaching practices in the first year of the pilot implementation of the project DrIVE-MATH. Teaching Mathematics and its Applications, 38. s. 3.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Convergent Evolution of Copy Number Alterations in Multi-Centric Hepatocellular Carcinoma
Lackner, Carolin -- Quagliata, Luca -- Cross, William -- Ribi, Sebastian -- Heinimann, Karl -- Paradiso, Viola -- Quintavalle, Cristina -- Kováčová, Monika -- Baumhoer, Daniel -- Piscuoglio, Salvatore -- Terracciano, Luigi -- Kováč, Michal
Convergent Evolution of Copy Number Alterations in Multi-Centric Hepatocellular Carcinoma. Scientific Reports, 9. s. 4611.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Do engineers use an international language construction drawing as a way of communication between engineers
Sroka-Bizon, Monika -- Tytkowski, Krzysztof -- Vansevicius, Antanas -- Velichová, Daniela -- Dobelis, Modris
Do engineers use an international language construction drawing as a way of communication between engineers. Journal for Geometry and Graphics, 23. s. 115--126.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Educational videos - products of DIAD-Tools project
Velichová, Daniela
Educational videos - products of DIAD-Tools project. In VELICHOVÁ, D. -- LÁVIČKA, M. -- SZARKOVÁ, D. Proceedings of the slovak-czech conference on geometry and graphics 2019. Bratislava: Vydavateľstvo SCHK, 2019, s. 183--190. ISBN 978-80-8208-024-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
EduScrum method in teaching mathematics for engineers
Velichová, Daniela -- Gabková, Jana
EduScrum method in teaching mathematics for engineers. In Proceedings of the 47th SEFI Annual Conference 2019. Brusel: SEFI, 2019, s. 1962--1971. ISBN 978-2-87352-018-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Interactive learning materials for teaching constructive geometry course
Velichová, Daniela -- Záhonová, Viera
Interactive learning materials for teaching constructive geometry course. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, s. 1302--1309. ISBN 978-80-227-4884-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Is the constructional drawing an international language for engineers?
Dobelis, Modris -- Polinceusz, Piotr -- Sroka-Bizon, Monika -- Tytkowski, Krzysztof -- Velichová, Daniela -- Vansevicius, Antanas
Is the constructional drawing an international language for engineers?. In ICGG 2018. Proceedings of the 18th international conference on Geometry and Graphics. Cham: Springer, 2019, s. 1542--1552. ISBN 978-3-319-95587-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Mathematical optimization of the pressing chamber geometry in terms of minimizing the energy demands for densification process
Matúš, Miloš -- Križan, Peter -- Kováčová, Monika -- Beniak, Juraj
Mathematical optimization of the pressing chamber geometry in terms of minimizing the energy demands for densification process. In ERIN 2019. Brno: VUT, 2019, s. 34. ISBN 978-80-214-5733-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Minkowski triples of curve segments
Velichová, Daniela
Minkowski triples of curve segments. In ICGG 2018. Proceedings of the 18th international conference on Geometry and Graphics. Cham: Springer, 2019, s. 437--444. ISBN 978-3-319-95587-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Project DrIVE-MATH - analyzing students´perceptions of the improvement of their social skills in active-learning courses
Pinto, Carla -- Nicola, Susana -- Mendonca, Jorge -- Velichová, Daniela
Project DrIVE-MATH - analyzing students´perceptions of the improvement of their social skills in active-learning courses. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, s. 942--947. ISBN 978-80-227-4884-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Special issue editorial: contributions from the SEFI Working Group on Mathematics Conference 2018
Velichová, Daniela
Special issue editorial: contributions from the SEFI Working Group on Mathematics Conference 2018. Teaching Mathematics and its Applications, 38. s. 3.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Teaching mathematics to engineering students challenge and adventure
Gabková, Jana -- Prášilová, Monika -- Velichová, Daniela
Teaching mathematics to engineering students challenge and adventure. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, s. 393--405. ISBN 978-80-227-4884-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Training and Assessment with Respect to Competencies - Forms
Richtáriková, Daniela
Training and Assessment with Respect to Competencies - Forms. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, s. 986--991. ISBN 978-80-227-4884-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Two related thienoquinolizidines and their crystal, molecular structure and electronic properties
Sivý, Július -- Marchalín, Štefan -- Šafař, Peter
Two related thienoquinolizidines and their crystal, molecular structure and electronic properties. Journal of Chemical Crystallography, 49. s. 174--180.
články v časopisoch2019Podrobnosti