Centre of innovations (FME) - list of publicationsHelp


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 10

PublicationsType of resultYearDetails
Design of the gripper mechanism for electrolyte-Plasma Polishing
Rajkumar, Pratheep Kumar Singh -- Morávek, Ivan
Design of the gripper mechanismus for electrolyte-plasma polishing. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019prohlížet
Developments in non-contact eye tonometer calibration
Pavlásek, Peter -- Rybář, Jan -- Ďuriš, Stanislav -- Hučko, Branislav -- Palenčár, Jakub -- Chytil, Miroslav
Developments in non-contact eye tonometer calibration. In Proceedings of the 2019 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference. Piscataway: IEEE, 2019, p. 1281--1285. ISBN 978-1-5386-3460-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Etalonové zařízení na kalibraci bezkontaktních očních tonometrů
Rybář, Jan -- Sedlačko Peter, -- Ďuriš, Stanislav -- Hučko, Branislav -- Pavlásek, Peter
Etalonové zařízení na kalibraci bezkontaktních očních tonometrů. In 27. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP. Ústí nad Labem: BOS.org, 2019, p. 65--66. ISBN 978-80-87562-95-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
European project on developing research capabilities for traceable intraocular pressure measurements
Pavlásek, Peter -- Rybář, Jan -- Chytil, Miroslav -- Ďuriš, Stanislav -- Palenčár, Jozef -- Hučko, Branislav
European project on developing research capabilities for traceable intraocular pressure measurements. Zdravotníctvo a sociálna práca, 14. p. 30--36.
articles in magazines2019prohlížet
Glaucoma vs. biomechanical properties of cornea
Hučko, Branislav -- Ferková, Sylvia Lea -- Ďuriš, Stanislav -- Rybář, Jan -- Pavlásek, Peter
Glaucoma vs. biomechanical properties of cornea. Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering, 69. p. 111--116.
articles in magazines2019prohlížet
Modelové oko pro účely kalibrace bezkontaktních očních tonometrů
Rybář, Jan -- Sedlačko Peter, -- Ďuriš, Stanislav -- Pavlásek, Peter -- Grosinger, Patrik -- Dunaj, Štefan -- Chytil, Miroslav -- Hučko, Branislav -- Pluháček, František
Modelové oko pro účely kalibrace bezkontaktních očních tonometrů. Jemná mechanika a optika, 64. p. 164--168.
articles in magazines2019prohlížet
Procedure for an Investigation of Drift Behavior of Noble Metal Thermocouples at High Temperature
Pavlásek, Peter -- Strnad, R. -- Blahut, A. -- Jelínek, M. -- Failleau, G. -- Sadli, M. -- Arifovic, N. -- Diril, A. -- Langley, M.
Procedure for an Investigation of Drift Behavior of Noble Metal Thermocouples at High Temperature. International Journal of Thermophysics, 40. p. 1--18.
articles in magazines2019prohlížet
Přístupy ke kontrole bezkontaktních očních tonometrů
Rybář, Jan -- Suchý, Vítězslav -- Pavlásek, Peter -- Ďuriš, Stanislav -- Chytil, Miroslav
Přístupy ke kontrole bezkontaktních očních tonometrů. In Manufacturing Technology - Pilsen 2019. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2019, p. 1--9. ISBN 978-80-261-0829-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet
Řešené projekty k zabezpečení metrologické návaznosti měření nitroočního tlaku na SjF STU Bratislava
Rybář, Jan -- Ďuriš, Stanislav -- Pavlásek, Peter -- Hučko, Branislav -- Dunaj, Štefan -- Javorská, Alexandra -- Grosinger, Patrik -- Chytil, Miroslav
Řešené projekty k zabezpečení metrologické návaznosti měření nitroočního tlaku na SjF STU Bratislava. Metrológia a skúšobníctvo, 24. p. 21--24.
articles in magazines2019prohlížet
Teorie vyjadřování nejistoty měření v meteorologii
Palenčár, Jakub -- Pavlásek, Peter -- Rybář, Jan -- Fiťka, Ivan -- Javorská, Alexandra
Teorie vyjadřování nejistoty měření v meteorologii. In LIPINA, P. Šumava 2019. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, p. 80--82. ISBN 978-80-87577-87-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019prohlížet