Mar 26, 2019   6:58 a.m. Emanuel
Academic information system

Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 243

PublicationsType of resultYearDetails
A comparison of some hierarchical methods for cluster analysis
Trajcsík, Silvester -- Nánásiová, Oľga
Porovnanie niektorých hierarchických metód zhlukovej analýzy. Bachelor thesis. 2018. 33 p.
final thesis2018Details
A Cryptosystem Based on Formal Language Theory
Gažová, Michaela -- Hromada, Viliam
Kryptosystém založený na teórii formálnych jazykov. Diploma thesis. 2018. 50 p.
final thesis2018Details
A reaction attack on LEDApkc
Fabšič, Tomáš
A reaction attack on LEDApkc. In CBC 2018. Florida: Atlantic University, 2018.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Acceleration of calculations in fingerprint identification system
Kopál, Richard -- Marák, Pavol
Akcelerácia výpočtov v daktyloskopickom systéme. Bachelor thesis. 2018. 43 p.
final thesis2018Details
Access control system using a smartphone
Gálik, Ondrej -- Antal, Eugen
Systém na kontrolu prístupu do objektov pomocou smartfónu. Diploma thesis. 2018. 52 p.
final thesis2018Details
Access management system using RFID cards
Kytka, Miroslav -- Antal, Eugen
Systém na otváranie dverí pomocou čipových kariet. Diploma thesis. 2018. 41 p.
final thesis2018Details
Acoustic attack on RSA
Kimlička, Kamil -- Fabšič, Tomáš
Akustický útok na RSA. Diploma thesis. 2018. 64 p.
final thesis2018Details
Acquisition and visualization of information from open data sources
Kuraňko, Marek -- Kossaczký, Igor
Získavanie a vizualizácia informacií z otvorených dátových zdrojov. Bachelor thesis. 2018. 32 p.
final thesis2018Details
Action recognition by 3D convolutional network
Brezovský, Matúš -- Sopiak, Dominik -- Oravec, Miloš
Action recognition by 3D convolutional network. In GRGIĆ, M. -- MUŠTRA, M. -- VITAS DIJANA, -- ZOVKO-CIHLAR, B. Proceedings ELMAR-2018. Zagreb: University of Zagreb, 2018, p. 71--74. ISBN 978-953-184-244-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Admin Interface Development for a dynamic system of educational game creation
Kvačkaj, Michal -- Stuchlíková, Ľubica
Vývoj administrátorského rozhrania pre systém dynamického vytvárania edukačných hier. Diploma thesis. 2018. 66 p.
final thesis2018Details
Advanced obstacle detection and navigation methods of unmanned vehicles
Hrdlík, Martin -- Ťapák, Peter
Pokročilé metódy rozpoznávania prekážok a navigácie autonómnych bezpilotných systémov. Diploma thesis. 2018. 66 p.
final thesis2018Details
An Application for Education Support of Linked List Programming
Sokolík, Matej -- Novák, Vladislav
Aplikácia pre podporu výučby programovania algoritmov nad zreťazenými zoznamami. Bachelor thesis. 2018. 36 p.
final thesis2018Details
An Information System for a Student Science Conference
Bezák, Timotej -- Novák, Vladislav
Informačný systém pre ŠVOČ. Bachelor thesis. 2018. 56 p.
final thesis2018Details
An optimal control problem for a viscoelastic plate in a dynamic contact with an obstacle
Bock, Igor -- Kečkemétyová, Mária
An optimal control problem for a viscoelastic plate in a dynamic contact with an obstacle. Tatra Mountains Mathematical Publications, 71. p. 27--37.
articles in magazines2018Details
Analysis and data quality assurance in the data migration process
Kranec, Martin -- Grošek, Otokar
Analýza dát a zabezpečenie kvality dát v procese dátovej migrácie. Bachelor thesis. 2018. 61 p.
final thesis2018Details
Analysis and modification of structured and unstructured data
Slaminka, Erich -- Mojžiš, Ján
Analýza a úprava štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát. Bachelor thesis. 2018. 41 p.
final thesis2018Details
Analysis and monitoring of executable file properties
Smolár, Martin -- Balogh, Štefan
Analýza a sledovanie vlastností spustiteľných súborov. Diploma thesis. 2018. 49 p.
final thesis2018Details
Analysis and visualisation of financial data
Hivko, Šimon -- Drozda, Martin
Analýza a vizualizácia finančných dát. Bachelor thesis. 2018. 26 p.
final thesis2018Details
Analysis of location data from mobile devices
Kubala, Dušan -- Čavojský, Maroš
Analýza lokačných údajov z mobilných zariadení. Bachelor thesis. 2018. 48 p.
final thesis2018Details
Analysis of social engineering techniques
Mikuš, František -- Balogh, Štefan
Analýza techník socialneho inžinierstva. Diploma thesis. 2018. 45 p.
final thesis2018Details
Analysis of Wi-Fi data and their game usage
Prieboj, Tomáš -- Drozda, Martin
Analýza wifi dát a ich herné využitie. Diploma thesis. 2018. 54 p.
final thesis2018Details
Analysis of workflow processes based on logs of workflow management system
Potfaj, Michal -- Juhás, Gabriel
Analýza workflow procesov na základe záznamov workflow manažment systému. Bachelor thesis. 2018. 49 p.
final thesis2018Details
Android application for data display of mechatronic vehicle driver
Uzsák, Richard -- Fuchs, Peter
Aplikácia pre zobrazovanie údajov vodiča mechatronického vozidla na platforme Android. Diploma thesis. 2018. 51 p.
final thesis2018Details
Android application for displaying mechatronic vehicle parameters transmitted via micro USB
Šebeň, Andrej -- Fuchs, Peter
Aplikácia na platforme Android pre zobrazovanie parametrov mechatronického vozidla prenášaných pomocou rozhrania mikro USB. Diploma thesis. 2018. 35 p.
final thesis2018Details
Android application for showing the route of a small mechatronic vehicle
Smiešny, Róbert -- Fuchs, Peter
Aplikácia na zobrazovanie údajov trasy malého mechatronického vozidla na platforme Android. Diploma thesis. 2018. 54 p.
final thesis2018Details
Aplication of EHR in Clinical Practice
Maták, Timotej -- Hambalík, Alexander
Využitie EHR v klinickej praxi. Diploma thesis. 2018. 58 p.
final thesis2018Details
Application for expenditure management using OCR for Android mobile platform
Köplinger, Michal -- Sýs, Marek
Aplikácia pre správu výdavkov s použitím OCR pre mobilnú platformu Android. Bachelor thesis. 2018. 48 p.
final thesis2018Details
Application for remote experiment execution designed for iOS mobile platform
Anušjak, Milan -- Gula, Miroslav
Aplikácia pre vykonávanie vzdialených experimentov pre mobilnú platformu iOS. Bachelor thesis. 2018. 31 p.
final thesis2018Details
Application of multicriterial and multivariant decision analysis
Kolárik, Kamil -- Haffner, Oto
Aplikácia multikriteriálneho a multivariantného rozhodovania. Diploma thesis. 2018. 66 p.
final thesis2018Details
Application of optional information retrieval for internet broadcasting radio streams
Slivka, Lukáš -- Mojžiš, Ján
Aplikácia na získanie doplnkových informácií k audio dátam z rádiového vysielania na internete. Bachelor thesis. 2018. 35 p.
final thesis2018Details
Application of the semantic web technologies in machine learning
Galko, Tibor -- Kossaczký, Igor
Využitie technológií sémantického webu v oblasti strojového učenia. Bachelor thesis. 2018. 25 p.
final thesis2018Details
Artificial Life Evolution
Ondovčík, Peter -- Sekaj, Ivan
Evolúcia umelého života. Diploma thesis. 2018. 60 p.
final thesis2018Details
Attacks on the GMR-2 Cipher
Pšenák, Martin -- Vojvoda, Milan
Útoky na šifru GMR-2. Diploma thesis. 2018. 53 p.
final thesis2018Details
Authorization server 'mYstable' for Medusa project
Kirka, Juraj -- Jókay, Matúš
Autorizačný server mYstable pre projekt Medusa. Diploma thesis. 2018. 36 p.
final thesis2018Details
Automation of bank software testing system
Priganc, Martin -- Bisták, Pavol
Automatizácia testovacieho systému programového vybavenia bánk. Diploma thesis. 2018. 57 p.
final thesis2018Details
Autonomous take off, hovering and landing of UAV
Lipták, Timotej -- Ťapák, Peter
Autonómny štart, vznášanie sa a pristávanie UAV. Diploma thesis. 2018. 59 p.
final thesis2018Details
Biometric person recognition based on face and ear biometrics
Sopiak, Dominik -- Oravec, Miloš
Biometrické rozpoznávanie osôb na základe biometrík tvár a ucho: dátum obhajoby 17.1.2019, č. ved. odboru 9-2-9. Dissertation thesis. Bratislava : 2018. 130 p.
final thesis2018Details
Blind signatures
Dický, Martin -- Zajac, Pavol
Zaslepené podpisy. Diploma thesis. 2018. 55 p.
final thesis2018Details
Blood donation social network for Android
Bachratý, Martin -- Rábek, Matej
Sociálna sieť darcov krvi na platforme Android. Bachelor thesis. 2018. 45 p.
final thesis2018Details
Bright lesions detection on retinal images by convolutional neural network
Pavlovičová, Jarmila -- Kajan, Slavomír -- Marko, Martin -- Oravec, Miloš -- Kurilová, Veronika
Bright lesions detection on retinal images by convolutional neural network. In GRGIĆ, M. -- MUŠTRA, M. -- VITAS DIJANA, -- ZOVKO-CIHLAR, B. Proceedings ELMAR-2018. Zagreb: University of Zagreb, 2018, p. 79--82. ISBN 978-953-184-244-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
CECC 2018: Central European conference on cryptology. Smolenice, Slovakia. June 6-8, 2018
Nemoga, Karol -- Zajac, Pavol -- Špaček, Peter
CECC 2018: Central European conference on cryptology. Smolenice, Slovakia. June 6-8, 2018. Bratislava : Slovak Academy of Sciences, 2018. ISBN 978-80-968374-5-8.
conference proceedings2018Details
Client-server augmented reality system analysis
Duda, Kristián -- Drozda, Martin
Analýza klient-server systému pre rozšírenú realitu. Diploma thesis. 2018. 46 p.
final thesis2018Details
Collaborative learning supported with MediaWiki platform in technical university environment
Mojžiš, Ján -- Balogh, Štefan -- Ásványi, Michal -- Budinská, Ivana
Collaborative learning supported with MediaWiki platform in technical university environment. In Teaching and Learning in a Digital World. Cham: Springer, 2018, p. 660--665. ISBN 978-3-319-73209-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Comparative study of local binary pattern derivatives for low size feature vector representation in face recognition
Loderer, Marek -- Pavlovičová, Jarmila -- Oravec, Miloš
Comparative study of local binary pattern derivatives for low size feature vector representation in face recognition. Acta Polytechnica Hungarica, 15. p. 199--216.
articles in magazines2018Details
Comparison of libraries for face detecion under Andoid OS
Martiška, Martin -- Drozda, Martin
Porovnanie knižníc pre detekciu tváre pre OS Android. Bachelor thesis. 2018. 35 p.
final thesis2018Details
Computing multiplicative inverses in finite fields by long division
Grošek, Otokar -- Fabšič, Tomáš
Computing multiplicative inverses in finite fields by long division. Journal of Electrical Engineering, 69. p. 400--402.
articles in magazines2018Details
Consensus clustering
Šníder, Lukáš -- Nánásiová, Oľga
Konsenzuálne zhlukovanie. Bachelor thesis. 2018. 43 p.
final thesis2018Details
Continual improvement process in scientific publishing
Juhás, Gabriel -- Molnár, Ľudovít -- Juhásová, Ana -- Ondrišová, Miriam -- Mladoniczky, Milan -- Mažári, Juraj
Continual improvement process in scientific publishing. In ICETA 2018. Danvers: IEEE, 2018, p. 245--250. ISBN 978-1-5386-7912-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Contribution to workplace ergonomics evaluation
Leskovský, Roman -- Kučera, Erik
Príspevok v oblasti vyhodnocovania ergonómie pracoviska. Diploma thesis. 2018. 76 p.
final thesis2018Details
Control and optimization of workflow process management
Martiš, Pavol -- Juhás, Gabriel
Spracovanie workflow procesov na účely ich kontroly a optimalizácie. Diploma thesis. 2018. 59 p.
final thesis2018Details
Convolutional Codes
Kacvinský, Denis -- Čipková, Karla
Konvolučné kódy. Bachelor thesis. 2018. 40 p.
final thesis2018Details
Creating Private Cloud based on OpenSource Technologies
Rimovský, Ondrej -- Repka, Marek
Vytvorenie vlastného cloudu na OpenSource technológiách. Bachelor thesis. 2018. 32 p.
final thesis2018Details
Creating 3D visualizations based on custom graphical framework
Jenikovský, Michal -- Kučera, Erik
Tvorba 3D vizualizácie založenej na vlastnom grafickom frameworku. Diploma thesis. 2018. 38 p.
final thesis2018Details
Creation of Hardware and Software for Intelligent Mirror
Zlatohlávek, Ľuboš -- Bisták, Pavol
Tvorba hardvérového a softvérového vybavenia pre inteligentné zrkadlo. Diploma thesis. 2018. 50 p.
final thesis2018Details
Creation of the multimodal biometric dataset
Jenčík, Matúš -- Sopiak, Dominik
Tvorba multimodálnej biometrickej databázy. Bachelor thesis. 2018. 34 p.
final thesis2018Details
Creation of web tool for access to multimodal biometric datasets
Škopek, Radoslav -- Sopiak, Dominik
Tvorba online nástroja pre prístup k referenčným biometrickým databázam. Bachelor thesis. 2018. 36 p.
final thesis2018Details
Cryptanalysis of Playfair cipher
Minár, Adam -- Grošek, Otokar
Kryptoanalýza šifry PlayFair. Bachelor thesis. 2018. 39 p.
final thesis2018Details
Cryptanalysis of the columnar transposition using meta-heuristics
Antal, Eugen -- Javorka, Peter -- Hliboký, Tomáš
Cryptanalysis of the columnar transposition using meta-heuristics. In NEMOGA, K. -- ZAJAC, P. -- ŠPAČEK, P. CECC 2018: Central European conference on cryptology. Smolenice, Slovakia. June 6-8, 2018. Bratislava : Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 24--26. ISBN 978-80-968374-5-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Dactyloscopic network system DBOX-client
Taraj, Miroslav -- Hambalík, Alexander
Daktyloskopický sieťový systém DBOX-klient. Diploma thesis. 2018. 49 p.
final thesis2018Details
Dactyloscopic system with GPU acceleration support
Toman, Marek -- Hambalík, Alexander
Daktyloskopický systém s podporou GPU akcelerácie. Diploma thesis. 2018. 60 p.
final thesis2018Details
Data collection and evaluation with optimization of driving on a mechatronic vehicle
Sokolík, Jakub -- Fuchs, Peter
Zber a vyhodnocovanie dát s optimalizáciou jazdy na mechatronickom vozidle. Diploma thesis. 2018. 67 p.
final thesis2018Details
Data processing using cluster analysis
Lenárt, Štefan -- Nánásiová, Oľga
Spracovanie dát pomocou klastrovej analýzy. Bachelor thesis. 2018. 43 p.
final thesis2018Details
Data type for resource scheduling
Petrovič, Ľuboš -- Juhás, Gabriel
Dátový typ pre rozvrhovanie zdrojov. Bachelor thesis. 2018. 31 p.
final thesis2018Details
DBOX-server: a network fingerprint recognition system
Kádek, László -- Hambalík, Alexander
Daktyloskopický sieťový systém DBOX-server. Diploma thesis. 2018. 84 p.
final thesis2018Details
Decomposition of a square matrix in a product of Toeplitz matrices
Petrík, Daniel -- Čerňanová, Viera
Rozklad štvorcovej matice na súčin Toeplitzových matíc. Bachelor thesis. 2018. 33 p.
final thesis2018Details
Demonstrational implementation of educational OS Nachos
Kosár, Andrej -- Jókay, Matúš
Ukážková implementácia výukového OS Nachos. Diploma thesis. 2018. 53 p.
final thesis2018Details
Design and implementation of a logging information system
Kováčik, Martin -- Juhás, Gabriel
Návrh a implementácia logovacieho informačného systému. Diploma thesis. 2018. 72 p.
final thesis2018Details
Design and implementation of an information system for customer support
Demeterová, Anna -- Juhás, Gabriel
Návrh a implementácia informačného systému na podporu zákazníkom. Diploma thesis. 2018. 65 p.
final thesis2018Details
Design and implementation of a ticketing information system
Odziomková, Kristína -- Juhás, Gabriel
Návrh a implementácia tiketovacieho informačného systému. Diploma thesis. 2018. 50 p.
final thesis2018Details
Design of a honeypot with elements of intelligence
Malík, Michal -- Balogh, Štefan
Návrh honeypotu s prvkami inteligencie. Bachelor thesis. 2018. 54 p.
final thesis2018Details
Design of a motion system algorithm by the methods of artificial intelligence
Habán, Máté -- Bucz, Štefan
Návrh algoritmu riadenia pohybového systému prostriedkami umelej inteligencie. Bachelor thesis. 2018. 55 p.
final thesis2018Details
Design of client-side system for remote monitoring of bee hives
Šoltýs, Ondrej -- Gallo, Ondrej
Návrh klientskej časti systému pre diaľkové monitorovanie včelích úľov. Bachelor thesis. 2018. 50 p.
final thesis2018Details
Design of quarter car model interactive animation
Boldiš, Marcel -- Žáková, Katarína
Tvorba interaktívnej animácie štvrtinového modelu automobilu. Bachelor thesis. 2018. 44 p.
final thesis2018Details
Design of server-side system for remote monitoring of bee hives
Bubelíny, Matúš -- Gallo, Ondrej
Návrh serverovej časti systému pre diaľkové monitorovanie včelích úľov. Bachelor thesis. 2018. 54 p.
final thesis2018Details
Detection of exploits and network attacks
Dobrovič, Boris -- Balogh, Štefan
Detekcia exploitov a sieťových útokov. Bachelor thesis. 2018. 31 p.
final thesis2018Details
Development of Virtual Education Game about Solar Cells
Kováč, Ján -- Stuchlíková, Ľubica
Vývoj virtuálnej edukačnej hry o solárnych článkoch. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Development of Virtual Education Game about Unipolar Transistors
Pudiš, Tomáš -- Stuchlíková, Ľubica
Vývoj virtuálnej edukačnej hry o unipolárnych tranzistoroch. Bachelor thesis. 2018. 42 p.
final thesis2018Details
Didactic application for solving a system of m equations with n (n>m) variables
Bögi, Gabriel -- Kečkemétyová, Mária
Didaktická aplikácia pre riešenie systému m lineárnych rovníc s n (n>m) neznámymi. Bachelor thesis. 2018. 27 p.
final thesis2018Details
Didactic application for solving problems related to determinants
Bögi, Oskár -- Zajac, Michal
Didaktická aplikácia pre riešenie úloh súvisiacich s determinantmi. Bachelor thesis. 2018. 42 p.
final thesis2018Details
Distributed firewall based on OS Linux
Židovský, Peter -- Klučik, Stanislav
Distribuovaný firewall na báze OS Linux. Diploma thesis. 2018. 49 p.
final thesis2018Details
Dynamic contact of a thermoelastic Mindlin-Timoshenko beam with a rigid obstacle
Bock, Igor
Dynamic contact of a thermoelastic Mindlin-Timoshenko beam with a rigid obstacle. Mathematics and Mechanics of Solids, 23. p. 411--419.
articles in magazines2018Details
Dynamic image processing for hydraulic system monitoring and control
Jurina, Marek -- Bisták, Pavol
Spracovanie dynamického obrazu pre monitorovanie a riadenie hydraulického systému. Diploma thesis. 2018. 45 p.
final thesis2018Details
Eigenvalues of a matrix and Gershgorin circles
Jozeková, Ivana -- Čerňanová, Viera
Vlastné čísla matíc a Gershgorinove kruhy. Bachelor thesis. 2018. 30 p.
final thesis2018Details
Electric vehicle telemetry
Pašek, Ľubomír -- Kocúr, Michal
Telemetria elektrického vozidla. Bachelor thesis. 2018. 39 p.
final thesis2018Details
Enhancing faces with creative graphical elements in real time
Lovász, Matej -- Drozda, Martin
Pridávanie kreatívnych grafických elementov v reálnom čase na zobrazenie tváre. Bachelor thesis. 2018. 32 p.
final thesis2018Details
Enterprise Architecture
Kincel, Cyril -- Repka, Marek
Architektúra Podniku. Bachelor thesis. 2018. 39 p.
final thesis2018Details
Entropy of random number generators used in practice
Zlacký, Radoslav -- Sýs, Marek
Entropia náhodných generátorov používaných v praxi. Diploma thesis. 2018. 40 p.
final thesis2018Details
Experience from creating a powerful software system for use in dactyloscopy and biometrics in school conditions
Hambalík, Alexander -- Marák, Pavol
Skúsenosti z tvorby výkonného softvérového systému na využitie v daktyloskopii a biometrii v školských podmienkach. In Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, p. 66. ISBN 978-80-244-5318-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Experimental Comparision of Randomly Generated MQ-equations with Public Keys of MQ-cryptosystems
Malo, Peter -- Hromada, Viliam
Experimentálne porovnanie náhodne generovaných MQ-rovníc s rovnicami MQ-kryptosystémov. Bachelor thesis. 2018. 59 p.
final thesis2018Details
Exploration Robot Controlled Remotely by Web Application
Vindiš, Jozef -- Bisták, Pavol
Prieskumný robot ovládaný diaľkovo prostredníctvom webovej aplikácie. Bachelor thesis. 2018. 40 p.
final thesis2018Details
Extension of StegoDisk library for FUSE support
Vismek, Marián -- Jókay, Matúš
Rozšírenie knižnice StegoDisk o podporu FUSE. Diploma thesis. 2018. 32 p.
final thesis2018Details
Extraction of ontology from relational database
Makas, Samuel -- Kossaczký, Igor
Extrakcia ontológií z relačných databáz. Bachelor thesis. 2018. 41 p.
final thesis2018Details
Face classification with CNN on Android OS
Polaček, Ján -- Sopiak, Dominik
Klasifikácia tvárí pomocou konvolučných sietí pre Android OS. Diploma thesis. 2018. 54 p.
final thesis2018Details
Face detection using convolutional neural network on Nvidia TX1
Huňady, Jakub -- Sopiak, Dominik
Detekcia tvárí pomocou hlbokých konvolučných sietí na zariadení Nvidia TX1. Diploma thesis. 2018. 53 p.
final thesis2018Details
Foreign keys and communication between instances of processes
Kovář, Jakub -- Juhás, Gabriel
Cudzie kľúče a komunikácia medzi inštanciami procesov. Bachelor thesis. 2018. 40 p.
final thesis2018Details
Getting knowledge from process logs using process mining data mining technology
Kolibaš, Maroš -- Pancza, Dávid
Získavanie poznatkov z procesných logov cez process mining a použitím data mining technológií. Diploma thesis. 2018. 70 p.
final thesis2018Details
Grafical user interface for electromobile
Ševčík, Jaroslav -- Fuchs, Peter
Grafické užívateľské rozhranie pre elektromobil. Bachelor thesis. 2018. 37 p.
final thesis2018Details
GUI implementation for FEI schedule IS
Bednár, Dávid -- Jókay, Matúš
Tvorba užívateľského rozhrania k rozvrhovému systému pre FEI. Diploma thesis. 2018. 47 p.
final thesis2018Details
Hand gestures UAV control
Molnár, Martin -- Ťapák, Peter
Ovládanie UAV gestami ruky. Diploma thesis. 2018. 48 p.
final thesis2018Details
Heuristic solution of MRHS equations
Jahodka, Daniel -- Zajac, Pavol
Heuristické riešenie MRHS rovníc. Bachelor thesis. 2018. 32 p.
final thesis2018Details
Homofónne vlastnosti vybraných šifier
Chernikov, Kyrylo -- Grošek, Otokar
Homophone properties of selected ciphers. Bachelor thesis. 2018. 59 p.
final thesis2018Details
Honey encryption
Šidová, Viera -- Vojvoda, Milan
Dešifrovanie s nepravým kľúčom vedúce ku korektne vyzerajúcej správe. Diploma thesis. 2018. 43 p.
final thesis2018Details
Identificators and user authentication security
Kramár, Matúš -- Grošek, Otokar
Bezpečnosť identifikátorov a autentifikácie používateľov. Diploma thesis. 2018. 52 p.
final thesis2018Details
Implementation of Tool for Simplification of the CNN Settings
Gajdoš, Martin -- Sopiak, Dominik
Tvorba nástroja pre zjednodušenie nastavení konvolučných sietí. Bachelor thesis. 2018. 35 p.
final thesis2018Details
Inaccuracies in commonly used methods of fingerprint software preprocessing
Suja, Peter -- Hambalík, Alexander
Nepresnosti v bežne používaných metódach softvérového predspracovania odtlačkov prstov. Bachelor thesis. 2018. 55 p.
final thesis2018Details
Incremental import of ontology into no-sql database
Maják, Martin -- Kossaczký, Igor
Inkrementálny import ontológií do nosql databáz. Bachelor thesis. 2018. 42 p.
final thesis2018Details
Indoor data computation of inertial navigation system
Hosťanský, Andrej -- Marček, Stanislav
Spracovanie údajov inerciálnej navigačnej sústavy v interiéri. Diploma thesis. 2018. 49 p.
final thesis2018Details
Innovative methods of product presentation in the e commerce environment
Červenka, Martin -- Haffner, Oto
Inovatívne metódy prezentácie produktov v ecommerce prostredí. Diploma thesis. 2018. 54 p.
final thesis2018Details
Integration of automatic and timed activities into workflow management system
Krasoň, Tomáš -- Juhás, Gabriel
Integrácia automatických a časovaných aktivít do workflow manažment systému. Bachelor thesis. 2018. 46 p.
final thesis2018Details
Integration of data from barcodes including QR codes
Franko, František -- Juhás, Gabriel
Integrácia dát z čiarových kódov vrátane QR kódov. Bachelor thesis. 2018. 44 p.
final thesis2018Details
Integration of external data into workflow management system
Komorný, Martin -- Juhás, Gabriel
Integrácia externých dát do workflow manažment systému. Bachelor thesis. 2018. 31 p.
final thesis2018Details
Integration of functions as data objects into workflow management systems
Salamon, Peter -- Juhás, Gabriel
Integrácia funkcií ako dátových objektov do workflow manažment systému. Bachelor thesis. 2018. 47 p.
final thesis2018Details
Interactive animation of Zener diode based on object-oriented programming
Sečkár, Kamil -- Stuchlíková, Ľubica
Interaktívna animácia stabilizačnej diódy na báze objektovo orientovaného programovania. Bachelor thesis. 2018. 26 p.
final thesis2018Details
Interactive education application in 3D engine for object oriented programming
Jahič, Jakub -- Kučera, Erik
Interaktívna vzdelávacia aplikácia v 3D engine pre objektovo orientované programovanie. Diploma thesis. 2018. 48 p.
final thesis2018Details
Interactive education game “Set up your personal computer!”
Jančík, Filip -- Stuchlíková, Ľubica
Interaktívna edukačná hra “Zostav si svoj počítač!”. Bachelor thesis. 2018. 38 p.
final thesis2018Details
Interactive web and mobile application access point system
Pätoprstý, Michal -- Žáková, Katarína
Systém prístupových bodov pre interaktívne web a mobilné aplikácie. Diploma thesis. 2018. 50 p.
final thesis2018Details
Interactive WebGL model of "towercopter"
Karcol, Lukáš -- Žáková, Katarína
Interaktívny WebGL model "towercoptera". Bachelor thesis. 2018. 32 p.
final thesis2018Details
Interactive WebGL model of hydraulic system
Bláha, Marek -- Žáková, Katarína
Interaktívny WebGL model hydraulického systému. Bachelor thesis. 2018. 45 p.
final thesis2018Details
Internet based design of block diagrams
Führich, Richard -- Žáková, Katarína
Internetom podporovaná tvorba blokových schém. Diploma thesis. 2018. 56 p.
final thesis2018Details
Inter-process synchronization of instances in Petriflow language
Mladoniczky, Milan -- Juhás, Gabriel -- Mažári, Juraj
Inter-process synchronization of instances in Petriflow language. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´18. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2018, ISBN 978-80-227-4794-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Invertibility of matrices with circulant blocks
Furičková, Nikoleta -- Fabšič, Tomáš
Invertovateľnosť blokovo cyklických matíc. Bachelor thesis. 2018. 33 p.
final thesis2018Details
IPC control in LSM Medusa
Mihálik, Viliam -- Jókay, Matúš
Implementácia kontroly IPC do systému Medusa. Diploma thesis. 2018. 36 p.
final thesis2018Details
ITIL Management Tool - Deployment Analysis and Integration Proposal for an IT Support Department
Štrba, Tomáš -- Kossaczký, Igor
Analýza nasadenia ITIL manažmentového nástroja pre IT servisné pracovisko a návrh integrácie. Diploma thesis. 2018. 66 p.
final thesis2018Details
JPEG compatibility steganalysis
Gulášová, Michala -- Jókay, Matúš
JPEG compatibility steganalysis. In NEMOGA, K. -- ZAJAC, P. -- ŠPAČEK, P. CECC 2018: Central European conference on cryptology. Smolenice, Slovakia. June 6-8, 2018. Bratislava : Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 53--55. ISBN 978-80-968374-5-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Konkurencia v LSM Medusa
Ploszek, Roderik -- Jókay, Matúš
Concurrency in LSM Medusa. Diploma thesis. 2018. 42 p.
final thesis2018Details
Lanchester model of war
Gono, Tomáš -- Marko, Ľubomír
Lanchesterov model bojovej činnosti. Bachelor thesis. 2018. 37 p.
final thesis2018Details
Libraries working with multivariate polynomials
Lukáč, Peter -- Hromada, Viliam
Knižnice pre prácu s polynómami viacerých premenných. Bachelor thesis. 2018. 38 p.
final thesis2018Details
Library of interactive SVG objects
Sestrienka, Libor -- Juhás, Gabriel
Knižnica interaktívnych SVG objektov. Bachelor thesis. 2018. 31 p.
final thesis2018Details
Linux security modules overview
Ploszek, Roderik
Linux security modules overview. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´18. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2018, ISBN 978-80-227-4794-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Localization of sport activity on video sequence with CNN
Brezovský, Matúš -- Sopiak, Dominik
Lokalizácia športových aktivít z video sekvencie pomocou CNN. Diploma thesis. 2018. 38 p.
final thesis2018Details
Logic circuits locking
Greguš, Ján -- Vojvoda, Milan
Ochrana logických obvodov. Diploma thesis. 2018. 58 p.
final thesis2018Details
Malware detection among Android apps
Varga, Juraj -- Zajac, Pavol
Odhaľovanie malvéru v OS Android: dát. obhajoby 18.1.2019, č. ved. odboru 9-2-9. Dissertation thesis. Bratislava : 2018. 145 p.
final thesis2018Details
Managed web front-end for mobile application
Krist, Karol -- Drozda, Martin
Manažérsky web front-end pre mobilnú aplikáciu. Bachelor thesis. 2018. 36 p.
final thesis2018Details
Management of virtual experiments
Matišák, Jakub -- Žáková, Katarína
Správa virtuálnych experimentov. Diploma thesis. 2018. 53 p.
final thesis2018Details
ManuLab system demonstration
Antal, Eugen -- Zajac, Pavol
ManuLab system demonstration. In HistoCrypt 2018. Linköping: University Electronic Press, 2018, p. 125--128. ISBN 978-91-7685-252-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Matroids and their Applications
Baksa, Milan -- Čipková, Karla
Matroidy a ich aplikácia. Bachelor thesis. 2018. 40 p.
final thesis2018Details
Medical data security
Ivánek, Tomáš -- Nemoga, Karol
Ochrana zdravotných údajov. Diploma thesis. 2018. 46 p.
final thesis2018Details
Menu as a Service
Balko, Filip -- Repka, Marek
Menu ako Servis. Bachelor thesis. 2018. 57 p.
final thesis2018Details
Meta-heuristics and text evaluation in cryptanalysis of the columnar transposition
Hliboký, Tomáš -- Antal, Eugen
Meta-heuristiky a ohodnocovanie textu pri lúštení transpozičných šifier. In Mikulášská kryptobesídka 2018. Bílovice nad Svitavou: Trusted Network Solutions, 2018, p. 29--30.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Mobile application design for remote monitoring of bee hives
Čarnogurská, Nikola -- Gallo, Ondrej
Návrh mobilnej aplikácie pre systém diaľkového monitorovania včelích úľov. Bachelor thesis. 2018. 51 p.
final thesis2018Details
Mobile Device Application in Medical Practice
Rybecký, Viktor -- Hambalík, Alexander
Využitie mobilných zariadení v medicínskej praxi. Diploma thesis. 2018. 49 p.
final thesis2018Details
Mobile Web Application for Efficient Data Exchange when Searching for Job Positions
Vyskoč, Jakub -- Bisták, Pavol
Mobilná webová aplikácia pre efektívnu výmenu údajov pri hľadaní pracovných pozícií. Diploma thesis. 2018. 68 p.
final thesis2018Details
Modeling and control of dynamic MIMO systems using fuzzy logic
Korčičiak, Lukáš -- Cigánek, Ján
Modelovanie a riadenie dynamických MIMO systémov pomocou fuzzy logiky. Bachelor thesis. 2018. 34 p.
final thesis2018Details
Modeling of electrical activation of the heart muscle
Jagnešák, Jozef -- Cocherová, Elena
Modelovanie elektrickej aktivácie srdcového svalu. Bachelor thesis. 2018. 39 p.
final thesis2018Details
Modelling of sound using Fourier series
Tvrdý, Jozef -- Čerňanová, Viera
Modelovanie zvuku pomocou Fourierových radov. Bachelor thesis. 2018. 31 p.
final thesis2018Details
Monitoring and file system management
Grupač, Richard -- Balogh, Štefan
Monitorovanie a manažment súborového systému. Diploma thesis. 2018. 36 p.
final thesis2018Details
MQ problem
Bednáriková, Alena -- Zajac, Pavol
Riešenie MQ problému. Bachelor thesis. 2018. 44 p.
final thesis2018Details
MQ schemes in NIST PostQuantum competition
Špaček, Peter -- Zajac, Pavol
MQ schemes in NIST PostQuantum competition. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´18. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2018, ISBN 978-80-227-4794-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
MQ-based Signature Schemes with Smaller Public Key
Jamrichová, Romana -- Hromada, Viliam
MQ-podpisy s menším verejným kľúčom. Diploma thesis. 2018. 43 p.
final thesis2018Details
MRHS representation of the SAT problem
Kabashi, Fikrim -- Zajac, Pavol
Aplikácia MRHS rovníc na riešenie SAT problému. Bachelor thesis. 2018. 42 p.
final thesis2018Details
MRHS solver based on linear algebra and exhaustive search
Raddum, Havard -- Zajac, Pavol
MRHS solver based on linear algebra and exhaustive search. Journal of Mathematical Cryptology, 12. p. 143--157.
articles in magazines2018Details
Multiplatform application for data acquisition about sites with barrier-free access
Štěpánek, Martin -- Kučera, Erik
Multiplatformová aplikácia pre získavanie dát o lokalitách s bezbariérovým prístupom. Diploma thesis. 2018. 42 p.
final thesis2018Details
New network technologies
Majer, Richard -- Hambalík, Alexander
Nové sieťové technológie. Bachelor thesis. 2018. 55 p.
final thesis2018Details
No-arbitrage pricing of financial derivatives
Sokolová, Kristína -- Zákopčan, Michal
Bezarbitrážne oceňovanie finančných derivátov. Bachelor thesis. 2018. 49 p.
final thesis2018Details
Numerical determination of voltage potential inside two dimensional nonhomogeneous media using variational methods
Brilla, Igor -- Janíček, František
Numerical determination of voltage potential inside two dimensional nonhomogeneous media using variational methods. In JANÍČEK, F. -- ELESCHOVÁ, Ž. Power engineering 2018. Energy-Ecology-Economy 2018. Bratislava: Slovak University of Technology, 2018, p. 166--170. ISBN 978-80-89402-98-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Numerical determination of voltage potential inside 3D anisotropic media using variational methods
Brilla, Igor -- Janíček, František
Numerical determination of voltage potential inside 3D anisotropic media using variational methods. In Compendio de ciencia aplicada 2018: IV Congreso Multidisciplinario de Ciencias Aplicadas en Latinoamérica. Yucatán, Mexico. Noviembre 20-23 de 2018. Coyoacán : Ciudad Universitaria, 2018, p. 34--41. ISBN 978-607-30-1322-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Oauth 2 for mobile wallet
Weinzettl, Adam -- Repka, Marek
Oauth 2 pre mobilnú peňaženku. Diploma thesis. 2018. 76 p.
final thesis2018Details
Object detection and trakcing in video frames
Slezák, Dávid -- Sopiak, Dominik
Detekcia a sledovanie objektov v obraze. Diploma thesis. 2018. 64 p.
final thesis2018Details
On generating invertible circulant binary matrices with a prescribed number of ones
Fabšič, Tomáš -- Grošek, Otokar -- Nemoga, Karol -- Zajac, Pavol
On generating invertible circulant binary matrices with a prescribed number of ones. Cryptography and Communications :, 10. p. 159--175.
articles in magazines2018Details
On the history of Russian ciphers from Saints Cyril and Methodius up to WW2
Grošek, Otokar
O histórii ruských šifier od Cyrila a Metoda po 2. sv. v. In Mikulášská kryptobesídka 2018. Bílovice nad Svitavou: Trusted Network Solutions, 2018, p. 27--28.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
On-Board Computer in the Form of Mobile Application
Košút, Matej -- Bisták, Pavol
Palubný počítač formou mobilnej aplikácie. Diploma thesis. 2018. 63 p.
final thesis2018Details
Online access to 3D LED cube experimentation
Melo, Daniel -- Žáková, Katarína
Online prístup k experimentovaniu s 3D LED kockou. Bachelor thesis. 2018. 36 p.
final thesis2018Details
Online control of termo-opto-mechanical plant
Stroka, Kristián -- Žáková, Katarína
Online riadenie termo-opticko-mechanickej sústavy. Diploma thesis. 2018. 57 p.
final thesis2018Details
On-line edukačná hra vo virtuálnej realite
Pružinský, Dominik -- Rozinaj, Gregor
Virtual Reality Game Based On-line Education. Bachelor thesis. 2018. 34 p.
final thesis2018Details
OpenStack Penetration Testing
Plaskúr, Daniel -- Repka, Marek
Penetračné testovanie v OpenStack. Bachelor thesis. 2018. 54 p.
final thesis2018Details
Optimize voice biometry by tuning voice verification parameters
Úroda, Jozef -- Hambalík, Alexander
Optimalizácia hlasovej biometrie ladením parametrov verifikácie hlasových vzoriek. Diploma thesis. 2018. 86 p.
final thesis2018Details
Outdoor data computation of inertial navigation system
Kačinetz, Kristián -- Marček, Stanislav
Spracovanie údajov inerciálnej navigačnej sústavy v exteriéri. Diploma thesis. 2018. 63 p.
final thesis2018Details
Permutation polynomials over GF(5^2) and their use in cryptanalysis of choosen ciphers
Ješko, Matúš -- Grošek, Otokar
Permutačné polynómy nad poľom GF(5^2) a ich využitie pri kryptoanalýze vybraných klasických šifier. Diploma thesis. 2018. 50 p.
final thesis2018Details
Petri net model of student choices in a LMS moodle e-course
Kuchárik, Michal -- Balogh, Zoltán -- Drozda, Martin
Petri net model of student choices in a LMS moodle e-course. In DIVAI 2018. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, p. 303--311. ISBN 978-80-7598-059-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Petriflow + Netgrif = Petri net driven application development
Mažári, Juraj -- Mladoniczky, Milan -- Juhás, Gabriel -- Gažo, Tomáš -- Makáň, Martin
Petriflow + Netgrif = Petri net driven application development. Petri Net Newsletter, 86. p. 3--16.
articles in magazines2018Details
Petriflow in actions: Events call actions call events
Mažári, Juraj -- Juhás, Gabriel -- Mladoniczky, Milan
Petriflow in actions: Events call actions call events. In Algorithms and Tools for Petri nets. Augsburg: Universität Augsburg, 2018, p. 21--26.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Pharmacokinetics
Dashkin, Denys -- Marko, Ľubomír
Farmakokinetika. Bachelor thesis. 2018. 33 p.
final thesis2018Details
Phase-shift fault analysis of Grain v1
Hromada, Viliam -- Pethő, Tibor
Phase-shift fault analysis of Grain v1. International Journal of Electronics and Telecommunications, 64. p. 131--136.
articles in magazines2018Details
Porovnanie vybraných mechanizmov distribuovaného konsenzu z hľadiska IT bezpečnosti
Karásek, Juraj -- Grošek, Otokar
Comparison of selected distributed consensus mechanisms from IT security perspective. Bachelor thesis. 2018. 45 p.
final thesis2018Details
Post-quantum cryptography
Bezák, Radovan -- Zajac, Pavol
Post-kvantová kryptografia. Diploma thesis. 2018. 28 p.
final thesis2018Details
Post-quantum cryptography
Zajac, Pavol
Post-kvantová kryptografia. In 50. konferencia slovenských matematikov. Žilina: EDIS, 2018, p. 51. ISBN 978-80-554-1500-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Potential for backdoors in BIKE key generation
Zajac, Pavol
Potential for backdoors in BIKE key generation. In NEMOGA, K. -- ZAJAC, P. -- ŠPAČEK, P. CECC 2018: Central European conference on cryptology. Smolenice, Slovakia. June 6-8, 2018. Bratislava : Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 58--59. ISBN 978-80-968374-5-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Pravdepodobnostné miery a projekcie na kvantových logikách
Nánásiová, Oľga -- Valášková, Ľubica -- Čerňanová, Viera
Probability measures and projections on quantum logics. In Contemporary Computational Science. Kraków: AGH University of Science and Technology Press, 2018, p. 78. ISBN 978-83-66016-22-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Presence checker
Bernát, Ondrej -- Jókay, Matúš
Elektronický systém prezenčky. Diploma thesis. 2018. 53 p.
final thesis2018Details
Process communication in petriflow: A case study
Mladoniczky, Milan -- Juhás, Gabriel -- Mažári, Juraj
Process communication in petriflow: A case study. In Algorithms and Tools for Petri nets. Augsburg: Universität Augsburg, 2018, p. 27--32.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Process mining: From event sourcing to event structures
Mažári, Juraj -- Juhás, Gabriel -- Mladoniczky, Milan
Process mining: From event sourcing to event structures. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´18. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2018, ISBN 978-80-227-4794-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Processing and visualization of medical images using machine learning and virtual reality
Mucha, Vladimír -- Cigánek, Ján
Spracovanie a vizualizácia medicínskych snímok s využitím strojového učenia a virtuálnej reality. Diploma thesis. 2018. 62 p.
final thesis2018Details
Pseudo 3D grafický engine
Takáč, Lukáš -- Zajac, Pavol
Pseudo 3D graphical engine. Bachelor thesis. 2018. 51 p.
final thesis2018Details
Reaction attacks on cryptosystems using QC-LDPC codes
Fabšič, Tomáš -- Hromada, Viliam -- Zajac, Pavol
Reaction attacks on cryptosystems using QC-LDPC codes. In NEMOGA, K. -- ZAJAC, P. -- ŠPAČEK, P. CECC 2018: Central European conference on cryptology. Smolenice, Slovakia. June 6-8, 2018. Bratislava : Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 62--63. ISBN 978-80-968374-5-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Reflexive sets of operators
Bračič, Janko -- Diogo, Cristina -- Zajac, Michal
Reflexive sets of operators. Banach Journal of Mathematical Analysis, 12. p. 751--771.
articles in magazines2018Details
Rekonštrukcia kľúčov monoalfabetickej substitúcie z lokálnych extrémov
Spevak, Jan -- Antal, Eugen
The reconstruction of keys of monoalphabetic substitution ciphers from local optimas. Bachelor thesis. 2018. 27 p.
final thesis2018Details
SAT solver
Lupták, Martin -- Vojvoda, Milan
Riešenie SAT problému. Bachelor thesis. 2018. 42 p.
final thesis2018Details
Scalable client-server system for augmented reality
Drahovský, Michal -- Drozda, Martin
Škálovateľný klient-server systém pre rozšírenú realitu. Diploma thesis. 2018. 52 p.
final thesis2018Details
Scaling and structuring of digital literacy
Molnár, Ľudovít -- Juhás, Gabriel -- Ondrišová, Miriam -- Juhásová, Ana -- Mažári, Juraj -- Mladoniczky, Milan
Scaling and structuring of digital literacy. In ICETA 2018. Danvers: IEEE, 2018, p. 389--394. ISBN 978-1-5386-7912-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Searchable Symmetric Encryption
Smoleň, Matej -- Vojvoda, Milan
Symetrické šifrovanie s umožnením vyhľadávania. Diploma thesis. 2018. 39 p.
final thesis2018Details
Secure two and multiparty computation
Rehák, Pavol -- Nemoga, Karol
Bezpečné dvoj a viacúčastnícke výpočty. Diploma thesis. 2018. 75 p.
final thesis2018Details
Security of database systems
Sýkorová, Lenka -- Grošek, Otokar
Bezpečnosť databázových systémov. Diploma thesis. 2018. 64 p.
final thesis2018Details
Security of Information systems in the form of interactive digital game
Kadlčík, Patrik -- Grošek, Otokar
Bezpečnosť informačných systémov vo forme interaktívnej digitálnej hry. Bachelor thesis. 2018. 32 p.
final thesis2018Details
Security of medical data
Boráros, Lóránt -- Nemoga, Karol
Ochrana zdravotných údajov. Bachelor thesis. 2018. 40 p.
final thesis2018Details
Selected encrypted messages found in Slovak and Czech archives
Antal, Eugen -- Mírka, Jakub
Selected encrypted messages found in Slovak and Czech archives. In HistoCrypt 2018. Linköping: University Electronic Press, 2018, ISBN 978-91-7685-252-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Sensor network simulations
Šefčík, Ján -- Marček, Stanislav
Simulácia senzorovej siete. Bachelor thesis. 2018. 33 p.
final thesis2018Details
Simple Matrix Scheme for Encryption
Radvan, Peter -- Hromada, Viliam
ABC kryptosystém. Bachelor thesis. 2018. 39 p.
final thesis2018Details
Single purpose passwords
Kubica, Daniel -- Jókay, Matúš
Jednoúčelové heslá. Diploma thesis. 2018. 35 p.
final thesis2018Details
Solving a bigram substitution
Sovič, Tomáš -- Antal, Eugen
Lúštenie bigramovej substitúcie. Diploma thesis. 2018. 58 p.
final thesis2018Details
Solving classical ciphers with evolutionary programming
Soják, Peter -- Antal, Eugen
Evolučné programovanie a jeho využitie pri lúštení klasických šifier. Diploma thesis. 2018. 35 p.
final thesis2018Details
Solving classical ciphers with meta-heuristic methods
Javorka, Peter -- Antal, Eugen
Lúštenie transpozičných šifier pomocou meta-heuristík. Diploma thesis. 2018. 45 p.
final thesis2018Details
Solving decoding problem
Bečárová, Andrea -- Zajac, Pavol
Riešenie dekódovacieho problému. Diploma thesis. 2018. 50 p.
final thesis2018Details
Solving Selected Historical Ciphers
Machovec, Jakub -- Antal, Eugen
Lúštenie konkrétnych historických šifier. Bachelor thesis. 2018. 61 p.
final thesis2018Details
Some properties of central Delannoy numbers
Qi, Feng -- Čerňanová, Viera -- Shi, Xiao-Ting -- Guo, Bai-Ni
Some properties of central Delannoy numbers. Journal of Computational and Applied Mathematics, 328. p. 101--115.
articles in magazines2018Details
Sport activity detection from sequences of video frames
Hrebík, Marek -- Sopiak, Dominik
Detekcia športových aktivít z video sekvencie. Diploma thesis. 2018. 40 p.
final thesis2018Details
SSL, DROWN attacks
Janás, Marek -- Vitázek, Klement
SSL, DROWN útoky. Bachelor thesis. 2018. 36 p.
final thesis2018Details
Statistical analysis of historical documents
Golian, Peter -- Gulášová, Michala
Štatistická analýza historických dokumentov. Bachelor thesis. 2018. 29 p.
final thesis2018Details
Steganografia v audio súboroch
Knaperek, Štefan -- Jókay, Matúš
Steganography in audio file formats. Diploma thesis. 2018. 67 p.
final thesis2018Details
StegoDisk library innovation
Sýs, Peter -- Jókay, Matúš
Aktualizácia steganografickej knižnice StegoDisk. Diploma thesis. 2018. 37 p.
final thesis2018Details
Stream ciphers in homomorphic cryptosystems
Slaninka, Tomáš -- Hromada, Viliam
Prúdové šifry v homomorfných kryptosystémoch. Diploma thesis. 2018. 40 p.
final thesis2018Details
Substitution cipher solver
Ohradzanský, Matej -- Zajac, Pavol
Lúštenie substitučných šifier. Bachelor thesis. 2018. 30 p.
final thesis2018Details
Support tool for digital electronics development
Starý, Ján -- Kohútka, Lukáš
Podporný nástroj pre vývoj číslicovej elektroniky. Bachelor thesis. 2018. 83 p.
final thesis2018Details
Supporting information system for selected processes in a small brewery
Hók, Marián -- Kučera, Erik
Podporný informačný systém pre vybrané procesy v malom pivovare. Diploma thesis. 2018. 60 p.
final thesis2018Details
System for collection and evaluation data from sensors
Čirip, Matúš -- Gallo, Ondrej
Systém na zber a vyhodnocovanie údajov zo senzorov. Bachelor thesis. 2018. 33 p.
final thesis2018Details
System for malicious code detection using memory analysis
Šranko, Kristián -- Balogh, Štefan
Systém na detekciu škodlivého kódu s využitím analýzy pamäte. Diploma thesis. 2018. 77 p.
final thesis2018Details
System of m linear equations with n (n>m) unknowns
Fuksa, Alexander -- Kečkemétyová, Mária
Celočíselné riešenia systému m lineárnych rovníc s n (n>m) neznámymi. Bachelor thesis. 2018. 25 p.
final thesis2018Details
Tailored-made attack for JPEG algorithm
Gulášová, Michala -- Jókay, Matúš
Tailored-made attack for JPEG algorithm. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´18. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2018, ISBN 978-80-227-4794-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
The analysis of quality indicators on face recognition in video frames
Sopiak, Dominik -- Bukovčiková, Zuzana -- Oravec, Miloš -- Pavlovičová, Jarmila
The analysis of quality indicators on face recognition in video frames. In GRGIĆ, M. -- MUŠTRA, M. -- VITAS DIJANA, -- ZOVKO-CIHLAR, B. Proceedings ELMAR-2018. Zagreb: University of Zagreb, 2018, p. 155--158. ISBN 978-953-184-244-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
The Cubic ABC Cryptosystem
Štrba, Lukáš -- Hromada, Viliam
Kubický ABC kryptosystém. Bachelor thesis. 2018. 39 p.
final thesis2018Details
Tools for generation of ontologies from various data sources
Seidl, Matúš -- Kossaczký, Igor
Nástroje pre mapovanie a generovanie ontológií z rôznych dátových zdrojov. Diploma thesis. 2018. 68 p.
final thesis2018Details
Universal client application for virtual laboratories
Jakubec, Milan -- Bisták, Pavol
Univerzálna klientská aplikácia pre virtuálne laboratóriá. Bachelor thesis. 2018. 60 p.
final thesis2018Details
Universal, platform-independent console interface
Vraniak, Juraj -- Kossaczký, Igor
Univerzálne, platformovo nezávislé konzolové rozhranie. Diploma thesis. 2018. 64 p.
final thesis2018Details
Usage of rule-based system for generating alarms in telemedicine sector
Furmánek, Matej -- Kossaczký, Igor
Využitie pravidlových systémov pre generovanie alarmov v oblasti telemedicíny. Bachelor thesis. 2018. 35 p.
final thesis2018Details
Use of meta-heuristics in cryptanalysis of transposition ciphers
Hliboký, Tomáš -- Antal, Eugen
Využitie meta-heuristík pri lúštení transpozičných šifier. Diploma thesis. 2018. 61 p.
final thesis2018Details
User access control based on organizational structure and role system
Kováčik, Jakub -- Juhás, Gabriel
Riadenie prístupu používateľov na základe organizačnej štruktúry a systému rolí. Bachelor thesis. 2018. 31 p.
final thesis2018Details
User trajectory extraction based on WiFi scanning
Čavojský, Maroš -- Uhlár, Marek -- Ivaniš, Marián -- Molnár, Martin -- Drozda, Martin
User trajectory extraction based on WiFi scanning. In W-FiCloud 2018. Piscataway: IEEE, 2018, p. 115--120. ISBN 978-1-5386-7810-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Using finite automata in cipher construction
Trebichavský, Martin -- Nemoga, Karol
Použitie konečných automatov v konštrukcii šifrátorov. Diploma thesis. 2018. 63 p.
final thesis2018Details
Using GSM module in IoT
Bartek, Otto -- Gallo, Ondrej
Využitie GSM modulu v IoT. Bachelor thesis. 2018. 50 p.
final thesis2018Details
Using local reduction for the experimental evaluation of the cipher security
Zajac, Pavol
Using local reduction for the experimental evaluation of the cipher security. Computing and Informatics, 37. p. 349--366.
articles in magazines2018Details
Using recognition algorithms for practical applications
Horecký, Lukáš -- Haffner, Oto
Využitie algoritmov rozpoznávania obrazov pre praktické aplikácie. Diploma thesis. 2018. 54 p.
final thesis2018Details
Using voice assistants in practical applications
Dzvoník, Ján -- Haffner, Oto
Využitie hlasových asistentov v praktických aplikáciach. Diploma thesis. 2018. 58 p.
final thesis2018Details
Using Wi-Fi networks to analyze people's movement
Zošš, Patrik -- Čavojský, Maroš
Využitie WiFi sietí pri analýze pohybu ľudí. Bachelor thesis. 2018. 37 p.
final thesis2018Details
Utilization of EJBCA within mobile wallet system, and improvement of the whole system reusability
Kerekeš, Gabriel -- Repka, Marek
Využitie EJBCA v systéme mobilnej peňaženky a vylepšenie prepoužiteľnosti celého riešenia. Diploma thesis. 2018. 62 p.
final thesis2018Details
Utilization of the new Easy Java Simulations for creating virtual laboratories
Zamiška, Peter -- Bisták, Pavol
Využitie nových vlastností Easy Java Simulations pre tvorbu virtuálnych laboratórií. Bachelor thesis. 2018. 42 p.
final thesis2018Details
Virtual Laboratory Based on Java and Android Platform
Kertýs, Jakub -- Bisták, Pavol
Virtuálne laboratórium založené na platforme Java a Android. Diploma thesis. 2018. 72 p.
final thesis2018Details
Virtual laboratory for teaching and research of biometrics
Hambalík, Alexander -- Marák, Pavol
Virtuális laboratórium biometria témájú oktatáshoz és kutatáshoz. In Agria Média 2017. Eger: Líceum Kiadó, 2018, p. 200--206. ISBN 978-615-5621-86-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Web application for controlling of window blinds as a part of smart home
Kováčik, Jakub -- Bisták, Pavol
Webová aplikácia pre ovládanie žalúzií ako súčasti inteligentného domu. Diploma thesis. 2018. 57 p.
final thesis2018Details
Web application for resource management
Alexy, Ján -- Marček, Stanislav
Webová aplikácia na rozdeľovanie úloh. Bachelor thesis. 2018. 33 p.
final thesis2018Details
Web Application with WebSocket Communications Protocol
Nagy, Balázs -- Kocúr, Michal
Webová aplikácia s využitím komunikačného protokolu WebSocket. Bachelor thesis. 2018. 38 p.
final thesis2018Details
Web front-end for mobile application
Macháč, Jozef -- Drozda, Martin
Web front-end pre mobilnú aplikáciu. Bachelor thesis. 2018. 26 p.
final thesis2018Details
Web front-end for mobile application based on chatbot technology
Pavličko, Kamil -- Drozda, Martin
Web front-end pre mobilnú aplikáciu s využitím technológie chatbot. Diploma thesis. 2018. 78 p.
final thesis2018Details
Web-application Penetration Testing
Gális, Filip -- Repka, Marek
Penetračné testovanie web-aplikácií. Bachelor thesis. 2018. 58 p.
final thesis2018Details
Website content management system
Paluš, Michal -- Kocúr, Michal
Systém riadenia obsahu webových stránok. Bachelor thesis. 2018. 30 p.
final thesis2018Details