21. 9. 2019  8:46 Matúš
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 163

PublikaceDruh výsledkuRokPodrobnosti
Adaptívne filtrovanie odtlačkov prstov s podporou GPU
Lazúr, Jakub -- Marák, Pavol
Adaptívne filtrovanie odtlačkov prstov s podporou GPU. Bakalářská práce. 2019. 33 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Akcelerácia daktyloskopického systému pomocou NVIDIA GPU a knižnice ArrayFire
Blažíček, Adrian -- Marák, Pavol
Akcelerácia daktyloskopického systému pomocou NVIDIA GPU a knižnice ArrayFire. Bakalářská práce. 2019. 31 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Algoritmická analýza finančných dát
Argaláš, Dušan -- Drozda, Martin
Algoritmická analýza finančných dát. Bakalářská práce. 2019. 36 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Analýza a lúštenie kódových kníh
Molčan, Rastislav -- Antal, Eugen
Analýza a lúštenie kódových kníh. Bakalářská práce. 2019. 29 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Analýza pohybu používateľa
Raplík, Maroš -- Čavojský, Maroš
Analýza pohybu používateľa. Bakalářská práce. 2019. 34 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Analýza udalostných systémov s viacerými inštanciami
Kazlov, Igor -- Juhás, Gabriel
Analýza udalostných systémov s viacerými inštanciami. Disertační práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Android aplikácia na odosielanie hlasových správ a ich prevodu na textové správy
Lacková, Linda -- Képešiová, Zuzana
Android aplikácia na odosielanie hlasových správ a ich prevodu na textové správy. Bakalářská práce. 2019. 29 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Android aplikácia na spravovanie dávkovania liekov
Holecová, Silvia -- Képešiová, Zuzana
Android aplikácia na spravovanie dávkovania liekov. Bakalářská práce. 2019. 39 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Android hra pre zlepšenie reakčných schopností
Mášiková, Andrea -- Marček, Stanislav
Android hra pre zlepšenie reakčných schopností. Diplomová práce. 2019. 62 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Android hra pre zlepšenie reakčných schopností
Ogurčák, Samuel -- Marček, Stanislav
Android hra pre zlepšenie reakčných schopností. Diplomová práce. 2019. 69 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Aplikácia na zdieľanie webových záložiek
Medo, Miloš -- Kocúr, Michal
Aplikácia na zdieľanie webových záložiek. Bakalářská práce. 2019. 49 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Aplikácia pre Internet of Things využívajúca Low-Power Wide-Area Network
Filo, Róbert -- Kučera, Erik
Aplikácia pre Internet of Things využívajúca Low-Power Wide-Area Network. Diplomová práce. 2019. 55 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Aplikácia pre Internet of Things využívajúca Sigfox protokol
Valašík, Adam -- Kučera, Erik
Aplikácia pre Internet of Things využívajúca Sigfox protokol. Diplomová práce. 2019. 64 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Aplikácia pre OS Android v kontexte sociálnej aplikácie
Renczés, Štefan -- Drozda, Martin
Aplikácia pre OS Android v kontexte sociálnej aplikácie. Bakalářská práce. 2019. 40 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Aplikácia zhlukovej analýzy v hydrológii
Kováčik, Dominik -- Nánásiová, Oľga
Aplikácia zhlukovej analýzy v hydrológii. Bakalářská práce. 2019. 41 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Augmented Reality in On-line Education
Hirjáková, Ivana -- Rozinaj, Gregor
Augmented Reality in On-line Education. Bakalářská práce. 2019. 34 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Automatic service scaling
Michalko, Matej -- Šrámka, Michal
Automatic service scaling. Bakalářská práce. 2019. 31 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Automatizované generovanie aplikačného rozhrania v procesne orientovaných systémoch
Kubričan, Juraj -- Juhás, Gabriel
Automatizované generovanie aplikačného rozhrania v procesne orientovaných systémoch. Diplomová práce. 2019. 52 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Bezpečná geolokácia
Krkoška, Marián -- Zajac, Pavol
Bezpečná geolokácia. Diplomová práce. 2019. 47 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Code-based signature scheme derived from a MRHS representation of an AES encryption
Zajac, Pavol
Code-based signature scheme derived from a MRHS representation of an AES encryption. In Central European Conference on Cryptology 2019. Brno: Masaryk University, 2019, s. 39--42.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Cryptanalysis of the columnar transposition using meta-heuristics
Antal, Eugen -- Javorka, Peter -- Hliboký, Tomáš
Cryptanalysis of the columnar transposition using meta-heuristics. Tatra Mountains Mathematical Publications, 73. s. 53--74.
články v časopisech2019Podrobnosti
Cryptology in the Slovak state during WWII
Antal, Eugen -- Zajac, Pavol -- Grošek, Otokar
Cryptology in the Slovak state during WWII. In ANTAL, E. -- SCHMEH, K. HistoCrypt 2019: 2nd International conference on historical cryptology. Mons, Belgium. June 23-26, 2019. Linköping : University Electronic Press, 2019, s. 23--30. ISBN 978-91-7685-087-9.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Čítačka elektronických kníh vo formáte PDF pre operačný systém Android
Bátor, Kamil -- Leskovský, Roman
Čítačka elektronických kníh vo formáte PDF pre operačný systém Android. Bakalářská práce. 2019. 46 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Databázový a vizualizačný systém pre model skladového systému
Müller, Martin -- Cigánek, Ján
Databázový a vizualizačný systém pre model skladového systému. Bakalářská práce. 2019. 42 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Databázový a vizualizačný systém pre webový objednávkový formulár
Budáč, Filip -- Cigánek, Ján
Databázový a vizualizačný systém pre webový objednávkový formulár. Bakalářská práce. 2019. 60 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Dekódovanie QC-MDPC kódov
Baraniak, Tomáš -- Fabšič, Tomáš
Dekódovanie QC-MDPC kódov. Diplomová práce. 2019. 53 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Detegovanie významných tvárových charakteristík / doplnkov
Lukáč, Matúš -- Sopiak, Dominik
Detegovanie významných tvárových charakteristík / doplnkov. Diplomová práce. 2019. 57 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Detekcia, klasifikácia a sledovanie objektov v reálnom čase s využitím strojového učenia
Tran Minh, Hung -- Marák, Pavol
Detekcia, klasifikácia a sledovanie objektov v reálnom čase s využitím strojového učenia. Bakalářská práce. 2019. 32 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Detekcia kvality obrazu
Vizváry, Ladislav -- Sopiak, Dominik
Detekcia kvality obrazu. Diplomová práce. 2019. 61 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Detekcia kvality obrazu pre účely biometrického rozpoznávania
Blaščák, Anton -- Sopiak, Dominik
Detekcia kvality obrazu pre účely biometrického rozpoznávania. Bakalářská práce. 2019. 34 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Efektívny zber lokačných údajov z mobilných zariadení
Bariak, Matúš -- Čavojský, Maroš
Efektívny zber lokačných údajov z mobilných zariadení. Bakalářská práce. 2019. 17 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Evaluačný systém typu Q & A v edukačnom prostredi s online aplikáciou
Ličaková, Barbora -- Mojžiš, Ján
Evaluačný systém typu Q & A v edukačnom prostredi s online aplikáciou. Bakalářská práce. 2019. 30 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Eye Image Processing and Iris Segmentation
Hvozda, Boris -- Oravec, Miloš
Eye Image Processing and Iris Segmentation. Bakalářská práce. 2019. 35 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Frontend Builder webových stránok
Naňo, Denis -- Kocúr, Michal
Frontend Builder webových stránok. Bakalářská práce. 2019. 35 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Grafické používateľské rozhranie na platforme Android pre zobrazovanie nameraných údajov uživateľa mechatronického vozidla
Zarembová, Nikola -- Fuchs, Peter
Grafické používateľské rozhranie na platforme Android pre zobrazovanie nameraných údajov uživateľa mechatronického vozidla. Bakalářská práce. 2019. 34 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Hankelove matice
Dúbravcová, Ľubica -- Čerňanová, Viera
Hankelove matice. Bakalářská práce. 2019. 31 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
HistoCrypt 2019: 2nd International conference on historical cryptology. Mons, Belgium. June 23-26, 2019
Antal, Eugen -- Schmeh, Klaus
HistoCrypt 2019: 2nd International conference on historical cryptology. Mons, Belgium. June 23-26, 2019. Linköping : University Electronic Press, 2019. 132 strany. Linköping Electronic Conference Proceedings. ISBN 978-91-7685-087-9.
sborník2019Podrobnosti
Identifikácia samo/spolu-hlások v texte
Firča, Michal -- Antal, Eugen
Identifikácia samo/spolu-hlások v texte. Bakalářská práce. 2019. 23 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Implementácia EFC kryptosystému pre konečné polia GF(2^k) a GF(p)
Páleník, Rastislav -- Hromada, Viliam
Implementácia EFC kryptosystému pre konečné polia GF(2^k) a GF(p). Diplomová práce. 2019. 25 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Implementácia experimentálneho postkvantového protokolu
Novotný, Martin -- Zajac, Pavol
Implementácia experimentálneho postkvantového protokolu. Diplomová práce. 2019. 50 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Implementácia HFE kryptosystému pre konečné polia GF(2^k) a GF(p)
Kyseľ, Peter -- Hromada, Viliam
Implementácia HFE kryptosystému pre konečné polia GF(2^k) a GF(p). Diplomová práce. 2019. 38 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Implementácia pravidiel pre sieťovú ochranu servera
Krajňák, Roman -- Marček, Stanislav
Implementácia pravidiel pre sieťovú ochranu servera. Bakalářská práce. 2019. 43 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Informačný systém futbalového klubu
Kluvancová, Paulína -- Novák, Vladislav
Informačný systém futbalového klubu. Bakalářská práce. 2019. 65 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Informačný systém na spracovanie údajov znečistenia životného prostredia
Šulák, Patrik -- Vojs, Marian
Informačný systém na spracovanie údajov znečistenia životného prostredia. Diplomová práce. 2019. 67 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Informačný systém na sprístupnenie informácií ohľadne fungovania zdravotníctva v Slovenskej republike
Dobrovodský, Martin -- Hambalík, Alexander
Informačný systém na sprístupnenie informácií ohľadne fungovania zdravotníctva v Slovenskej republike. Diplomová práce. 2019. 85 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Inteligentná záhrada - zber údajov
Konkoľová, Kristína -- Jókay, Matúš
Inteligentná záhrada - zber údajov. Bakalářská práce. 2019. 33 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Inteligentný diagnostický systém na platforme Windows
Román, Róbert -- Bucz, Štefan
Inteligentný diagnostický systém na platforme Windows. Diplomová práce. 2019. 70 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Interactive Animation of Schottky Diode on the Basis of Object-Oriented Programming
Kholodov, Oleksii -- Stuchlíková, Ľubica
Interactive Animation of Schottky Diode on the Basis of Object-Oriented Programming. Bakalářská práce. 2019. 23 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Interactive Animation of the PN Junction on the Basis of Object-Oriented Programming
Pulen, Gabriel -- Stuchlíková, Ľubica
Interactive Animation of the PN Junction on the Basis of Object-Oriented Programming. Bakalářská práce. 2019. 50 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Interaktívny model termo-optickej sústavy
Podroužek, Michal -- Matišák, Jakub
Interaktívny model termo-optickej sústavy. Bakalářská práce. 2019. 39 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Komplexný systém pre výkon skúšok odolnosti voči spojitému rušeniu
Šefčík, Ivan -- Hallon, Jozef
Komplexný systém pre výkon skúšok odolnosti voči spojitému rušeniu. Diplomová práce. 2019. 44 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Komunikácia medzi 3D enginom a simulačným prostredím
Milán, Patrik -- Matišák, Jakub
Komunikácia medzi 3D enginom a simulačným prostredím. Bakalářská práce. 2019. 37 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Komunikácia s EEG čelenkou pomocou štandardu Bluetooth
Selepová, Adriána -- Rábek, Matej
Komunikácia s EEG čelenkou pomocou štandardu Bluetooth. Bakalářská práce. 2019. 45 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Linear and differential properties of S-boxes with respect to modular addition
Jókay, Matúš -- Špaček, Peter -- Zajac, Pavol
Linear and differential properties of S-boxes with respect to modular addition. In BFA 2019: The 4th international workshop on boolean functions and their applications. Florencia, Italy. June 16-21, 2019. Bergen : University of Bergen, 2019, s. 13.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Lúštenie starej ruskej šifry
Morávek, Michal -- Grošek, Otokar
Lúštenie starej ruskej šifry. Bakalářská práce. 2019. 31 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Manažment pacientov na centrálnom príjme
Šimčíková, Simona -- Hambalík, Alexander
Manažment pacientov na centrálnom príjme. Diplomová práce. 2019. 53 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Manažment zmien medzi verziovanými procesmi Petriho sietí
Gburík, Martin -- Juhás, Gabriel
Manažment zmien medzi verziovanými procesmi Petriho sietí. Diplomová práce. 2019. 73 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Metodológia zaznamenávania pohybu používateľa
Čavojský, Maroš -- Drozda, Martin
Metodológia zaznamenávania pohybu používateľa. Disertační práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
mobileSQM
Baláž, Viliam -- Mažári, Juraj
mobileSQM. Bakalářská práce. 2019. 40 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Mobilná aplikácia na platforme Android pre zobrazovanie parametrov mechatronického vozidla prenášaných pomocou rozhrania Bluetooth
Biely, Martin -- Fuchs, Peter
Mobilná aplikácia na platforme Android pre zobrazovanie parametrov mechatronického vozidla prenášaných pomocou rozhrania Bluetooth. Diplomová práce. 2019. 42 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Mobilné operačné systémy vhodné pre cloud
Skokánek, Marek -- Fodrek, Peter
Mobilné operačné systémy vhodné pre cloud. Bakalářská práce. 2019. 44 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Modelovanie pohybu používateľa
Martinez, Eduardo Milan -- Čavojský, Maroš
Modelovanie pohybu používateľa. Bakalářská práce. 2019. 38 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Moderné postupy tvorby mobilných aplikácií pomocou technológie Flutter
Debnár, Patrik -- Stark, Erich
Moderné postupy tvorby mobilných aplikácií pomocou technológie Flutter. Bakalářská práce. 2019. 38 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Multimodal biometric system based on fingerprint and finger vein pattern
Kovač, Ivan -- Marák, Pavol
Multimodal biometric system based on fingerprint and finger vein pattern. Bakalářská práce. 2019. 103 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Multimodálny biometrický systém na báze odtlačkov prstov a rukou písaných podpisov
Kurilla, Juraj -- Marák, Pavol
Multimodálny biometrický systém na báze odtlačkov prstov a rukou písaných podpisov. Bakalářská práce. 2019. 38 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Multiplatform mobile application to facilitate access to available services
Majiroš, Štefan -- Rábek, Matej
Multiplatform mobile application to facilitate access to available services. Bakalářská práce. 2019. 54 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Multi-player hra pre Android
Šimek, Jakub -- Drozda, Martin
Multi-player hra pre Android. Bakalářská práce. 2019. 39 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Nástroj na rezervovanie miestností
Lapšanská, Lea -- Kocúr, Michal
Nástroj na rezervovanie miestností. Bakalářská práce. 2019. 49 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh mobilnej aplikácie pre zber a vyhodnocovanie dát zo senzorov
Uhrin, Rastislav -- Gallo, Ondrej
Návrh mobilnej aplikácie pre zber a vyhodnocovanie dát zo senzorov. Bakalářská práce. 2019. 34 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh mobilnej aplikácie využívajúcej infraštruktúru a API v Cloude
Babuščák, Patrik -- Stark, Erich
Návrh mobilnej aplikácie využívajúcej infraštruktúru a API v Cloude. Bakalářská práce. 2019. 46 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh multiplatformovej mobilnej aplikácie pre ovládací systém inteligentnej domácnosti
Šuchter, Martin -- Gallo, Ondrej
Návrh multiplatformovej mobilnej aplikácie pre ovládací systém inteligentnej domácnosti. Bakalářská práce. 2019. 50 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh ontológie pre novinové články z online zdrojov
Nigrovič, Tomáš -- Mojžiš, Ján
Návrh ontológie pre novinové články z online zdrojov. Bakalářská práce. 2019. 33 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh osvetlenia experimentov v online laboratóriu
Varga, Michal -- Žáková, Katarína
Návrh osvetlenia experimentov v online laboratóriu. Bakalářská práce. 2019. 35 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh robustných webových služieb pomocou OpenAPI špecifikácie s využitím technológie .NET Core
Šmátrala, Denis -- Stark, Erich
Návrh robustných webových služieb pomocou OpenAPI špecifikácie s využitím technológie .NET Core. Bakalářská práce. 2019. 38 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh systému elektronickej zdravotnej knižky na báze moderných webových technológií
Šromovský, Tomáš -- Stark, Erich
Návrh systému elektronickej zdravotnej knižky na báze moderných webových technológií. Bakalářská práce. 2019. 31 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh vybavenia servera pre oblasť biometrie a rýchleho spracovania obrazov
Seman, Filip -- Hambalík, Alexander
Návrh vybavenia servera pre oblasť biometrie a rýchleho spracovania obrazov. Bakalářská práce. 2019. 59 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Návrh web aplikácie pomocou WebAssembly
Skachová, Anna -- Žáková, Katarína
Návrh web aplikácie pomocou WebAssembly. Bakalářská práce. 2019. 42 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Niemiho kryptosystém
Podhorec, Samuel -- Hromada, Viliam
Niemiho kryptosystém. Diplomová práce. 2019. 48 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Numerical determination of voltage potential inside nonhomogeneous media using variational methods
Brilla, Igor -- Janíček, František
Numerical determination of voltage potential inside nonhomogeneous media using variational methods. Acta Electrotechnica et Informatica, 19. s. 25--31.
články v časopisech2019Podrobnosti
Online aplikácia pre sledovanie pohybu zariadenia v budove
Venczel, Juraj -- Žáková, Katarína
Online aplikácia pre sledovanie pohybu zariadenia v budove. Bakalářská práce. 2019. 46 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Online aplikácia pre spracovanie pedagogických podkladov z AISu
Žikla, Martin -- Žáková, Katarína
Online aplikácia pre spracovanie pedagogických podkladov z AISu. Bakalářská práce. 2019. 39 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Online experimentovanie s 3D LED kockou
Slebodník, Martin -- Žáková, Katarína
Online experimentovanie s 3D LED kockou. Bakalářská práce. 2019. 35 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Online učebnica pre výučbu mechaniky založená na moderných web technológiách
Hricka, Erik -- Leskovský, Roman
Online učebnica pre výučbu mechaniky založená na moderných web technológiách. Bakalářská práce. 2019. 65 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Ontologický model pre bezpečnostnú doménu
Hurtiš, Lukáš -- Balogh, Štefan
Ontologický model pre bezpečnostnú doménu. Bakalářská práce. 2019. 42 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Ovládací systém inteligentnej domácnosti na platforme Raspberry Pi
Komiňák, Juraj -- Gallo, Ondrej
Ovládací systém inteligentnej domácnosti na platforme Raspberry Pi. Bakalářská práce. 2019. 42 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Ovládanie a monitorovanie IoT zariadení s využitím zmiešanej reality
Bucsai, Szabina -- Kučera, Erik
Ovládanie a monitorovanie IoT zariadení s využitím zmiešanej reality. Diplomová práce. 2019. 48 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Ovládanie inteligentnej domácnosti prostredníctvom webovej aplikácie
Chalupková, Zuzana -- Matišák, Jakub
Ovládanie inteligentnej domácnosti prostredníctvom webovej aplikácie. Bakalářská práce. 2019. 44 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Person recognition in different age
Kytková, Emília -- Oravec, Miloš
Person recognition in different age. Diplomová práce. 2019. 46 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Podpora výučby algoritmov pre usporiadanie prvkov
Raslavský, Dominik -- Novák, Vladislav
Podpora výučby algoritmov pre usporiadanie prvkov. Bakalářská práce. 2019. 41 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Pokrytie sieťovej komunikácie v LSM Medusa
Zelenčík, Michal -- Jókay, Matúš
Pokrytie sieťovej komunikácie v LSM Medusa. Diplomová práce. 2019. 38 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Preventing potential backdoors in bike algorithm
Zajac, Pavol -- Špaček, Peter
Preventing potential backdoors in bike algorithm. Tatra Mountains Mathematical Publications, 73. s. 193--207.
články v časopisech2019Podrobnosti
Prezentácia produktov v e-commerce prostredí s využitím rozšírenej reality
Chlebovec, Martin -- Haffner, Oto
Prezentácia produktov v e-commerce prostredí s využitím rozšírenej reality. Diplomová práce. 2019. 60 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Prezentačná web-stránka výskumnej skupiny
Palaj, Samuel -- Mažári, Juraj
Prezentačná web-stránka výskumnej skupiny. Bakalářská práce. 2019. 29 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Probability measures and projections on quantum logics
Nánásiová, Oľga -- Čerňanová, Viera -- Valášková, Ľubica
Probability measures and projections on quantum logics. In Information Technology, Systems Research, and Computational Physics. Cham: Springer, 2019, ISBN 978-3-030-18057-7.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Quantum resistant handshake: code-based KEM candidates
Špaček, Peter
Quantum resistant handshake: code-based KEM candidates. In Central European Conference on Cryptology 2019. Brno: Masaryk University, 2019, s. 37--38.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
React komponent pre webovú aplikáciu na testovanie úrovne softvérových vývojárov
Pochybová, Lucia -- Kocúr, Michal
React komponent pre webovú aplikáciu na testovanie úrovne softvérových vývojárov. Diplomová práce. 2019. 59 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Reakčný útok na QC-MDPC McEliece kryptosystém
Kováč, Ján -- Fabšič, Tomáš
Reakčný útok na QC-MDPC McEliece kryptosystém. Diplomová práce. 2019. 45 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Riešenie MRHS rovníc cez dekódovacie algoritmy
Baka, Tomáš -- Zajac, Pavol
Riešenie MRHS rovníc cez dekódovacie algoritmy. Diplomová práce. 2019. 33 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Riešenie pre komunikáciu v prostredí IoT pomocou otvorenej platformy Mozilla IoT
Révay, Stanislav -- Stark, Erich
Riešenie pre komunikáciu v prostredí IoT pomocou otvorenej platformy Mozilla IoT. Bakalářská práce. 2019. 46 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Riešenie sústav lineárnych rovníc v okruhoch Z_n
Rybanský, Adrián -- Zajac, Michal
Riešenie sústav lineárnych rovníc v okruhoch Z_n. Bakalářská práce. 2019. 25 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Rotačná vzdialenosť binárnych stromov
Stanko, Tomáš -- Vojvoda, Milan
Rotačná vzdialenosť binárnych stromov. Diplomová práce. 2019. 42 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Rozoznávanie geografických bodov na obraze
Vasiľ, Marcel -- Sopiak, Dominik
Rozoznávanie geografických bodov na obraze. Diplomová práce. 2019. 53 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Rozpoznávanie aktivity vo videu
Sahul, Dušan -- Sopiak, Dominik
Rozpoznávanie aktivity vo videu. Diplomová práce. 2019. 76 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Rozpoznávanie osôb na historických fotografiách
Dubeň, Andrej -- Oravec, Miloš
Rozpoznávanie osôb na historických fotografiách. Diplomová práce. 2019. 54 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Rozšírená realita pre Android
Molčan, Lukáš -- Drozda, Martin
Rozšírená realita pre Android. Diplomová práce. 2019. 44 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Rozšírená realita pre Android
Biačko, Ivan -- Drozda, Martin
Rozšírená realita pre Android. Diplomová práce. 2019. 49 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Rozšírenie CrypTool-u
Jakabovič, Ján -- Vojvoda, Milan
Rozšírenie CrypTool-u. Bakalářská práce. 2019. 47 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Rozšírenie knižnice StegoDisk
Švec, Peter -- Jókay, Matúš
Rozšírenie knižnice StegoDisk. Diplomová práce. 2019. 57 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Rozvrhový systém pre FEI - backend
Makšin, Martin -- Jókay, Matúš
Rozvrhový systém pre FEI - backend. Diplomová práce. 2019. 37 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Rozvrhový systém pre FEI - frontend
Kurťák, Adam -- Jókay, Matúš
Rozvrhový systém pre FEI - frontend. Diplomová práce. 2019. 35 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Salomaa-Welzl kryptosystém
Chalány, Michal -- Hromada, Viliam
Salomaa-Welzl kryptosystém. Diplomová práce. 2019. 48 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Sémantická reprezentácia informácií o štúdiu
Roháček, Michal -- Kossaczký, Igor
Sémantická reprezentácia informácií o štúdiu. Bakalářská práce. 2019. 35 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Server pre analýzu výkonnosti procesov
Miklovič, Martin -- Mažári, Juraj
Server pre analýzu výkonnosti procesov. Bakalářská práce. 2019. 32 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Server pre operačnú podporu procesov
Rezák, Lukáš -- Mažári, Juraj
Server pre operačnú podporu procesov. Bakalářská práce. 2019. 36 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Simulácia petriho sietí pomocou Android aplikácie
Benčo, Tomáš -- Képešiová, Zuzana
Simulácia petriho sietí pomocou Android aplikácie. Bakalářská práce. 2019. 48 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Simulátor asemblera: 52 s., príl.,
Krč, Matej -- Gallo, Ondrej
Simulátor asemblera: 52 s., príl. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Solving historical ciphers using evolutionary programming
Antal, Eugen -- Soják, Peter
Solving historical ciphers using evolutionary programming. In Central European Conference on Cryptology 2019. Brno: Masaryk University, 2019, s. 65--66.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Spracovávanie vzoriek v automaticky zozbieraných databázach tvárí
Peťko, Ľubomír -- Bukovčiková, Zuzana
Spracovávanie vzoriek v automaticky zozbieraných databázach tvárí. Bakalářská práce. 2019. 40 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
SSH autentifikácia s použitím osobitných kľúčov spravovaných v krypto peňaženke Trezor
Danko, Roman -- Jókay, Matúš
SSH autentifikácia s použitím osobitných kľúčov spravovaných v krypto peňaženke Trezor. Diplomová práce. 2019. 39 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Systém pre autorizáciu používateľov pomocou RFID karty
Schurdak, Sebastián Erich -- Mažári, Juraj
Systém pre autorizáciu používateľov pomocou RFID karty. Bakalářská práce. 2019. 33 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Systém pre rozšírenú realitu s využitím OpenGL
Bako, Juraj -- Drozda, Martin
Systém pre rozšírenú realitu s využitím OpenGL. Diplomová práce. 2019. 46 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Tlač fotografií pomocou súradnicového zapisovača
Jahodníková, Barbora -- Ťapák, Peter
Tlač fotografií pomocou súradnicového zapisovača. Diplomová práce. 2019. 51 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Transformácia procesného modelu na textovú reprezentáciu
Michalica, Tomáš -- Juhás, Gabriel
Transformácia procesného modelu na textovú reprezentáciu. Diplomová práce. 2019. 52 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Trojsystémový model pôsobenia liekov v ľudskom tele a jeho aplikácia
Leščinská, Daniela -- Marko, Ľubomír
Trojsystémový model pôsobenia liekov v ľudskom tele a jeho aplikácia. Bakalářská práce. 2019. 30 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Tvorba API pre online prístup k simulačnému prostrediu Matlab
Trocha, Martin -- Žáková, Katarína
Tvorba API pre online prístup k simulačnému prostrediu Matlab. Diplomová práce. 2019. 54 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Tvorba bezpečných prakticky upotrebiteľných hesiel
Zakhariás, Dávid -- Grošek, Otokar
Tvorba bezpečných prakticky upotrebiteľných hesiel. Bakalářská práce. 2019. 34 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Tvorba bezpečných prakticky upotrebiteľných hesiel
Kučerák, Jozef -- Grošek, Otokar
Tvorba bezpečných prakticky upotrebiteľných hesiel. Bakalářská práce. 2019. 34 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Tvorba mobilnej aplikácie na porovnanie cien pohonných hmôt
Barniak, Adam -- Rábek, Matej
Tvorba mobilnej aplikácie na porovnanie cien pohonných hmôt. Bakalářská práce. 2019. 43 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Tvorba mobilnej aplikácie pre riadenie vozidla s využitím React Native
Dičér, Andrej -- Bisták, Pavol
Tvorba mobilnej aplikácie pre riadenie vozidla s využitím React Native. Diplomová práce. 2019. 63 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Univerzálne komunikačné rozhranie pre internet vecí
Vrabec, Juraj -- Gallo, Ondrej
Univerzálne komunikačné rozhranie pre internet vecí. Diplomová práce. 2019. 57 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Upgrading complex single-threaded application to support concurrency: A case study
Ploszek, Roderik
Upgrading complex single-threaded application to support concurrency: A case study. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Určovanie veku osôb z fotografie
Urban, Kristina -- Oravec, Miloš
Určovanie veku osôb z fotografie. Diplomová práce. 2019. 61 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Vizualizácia 3D objektov a dát v mobilnej aplikácii s využitím technológie Ionic
Trnavský, Miroslav -- Stark, Erich
Vizualizácia 3D objektov a dát v mobilnej aplikácii s využitím technológie Ionic. Bakalářská práce. 2019. 33 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Vyhľadávanie nad zašifrovanými dátami
Matalíková, Katarína -- Vojvoda, Milan
Vyhľadávanie nad zašifrovanými dátami. Diplomová práce. 2019. 47 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Vytvorenie modulu do ústavnej web stránky
Ohyr, Vladyslav -- Žáková, Katarína
Vytvorenie modulu do ústavnej web stránky. Bakalářská práce. 2019. 41 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Využitie GPS modulu v IoT
Čižmár, Peter -- Gallo, Ondrej
Využitie GPS modulu v IoT. Bakalářská práce. 2019. 51 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Využitie hudobných nôt v kryptografii
Šantavý, Pavol -- Antal, Eugen
Využitie hudobných nôt v kryptografii. Bakalářská práce. 2019. 32 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Využitie MDA princípov vo vývoji aplikácii pre internet vecí
Mužila, Lukáš -- Gallo, Ondrej
Využitie MDA princípov vo vývoji aplikácii pre internet vecí. Diplomová práce. 2019. 97 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Využitie metód automatizovaného testovania softvéru pri vyhodnocovaní implementačných zadaní s témou REST
Kováč, Marek -- Kossaczký, Igor
Využitie metód automatizovaného testovania softvéru pri vyhodnocovaní implementačných zadaní s témou REST. Bakalářská práce. 2019. 40 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Využitie metód výpočtovej inteligencie na vyhodnocovanie kvality zvarov
Kostuňová, Alena -- Kučera, Erik
Využitie metód výpočtovej inteligencie na vyhodnocovanie kvality zvarov. Diplomová práce. 2019. 75 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Využitie postkvantovej kryptografie na Android platforme
Pernický, Ľubor -- Zajac, Pavol
Využitie postkvantovej kryptografie na Android platforme. Diplomová práce. 2019. 51 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Využitie rozpoznávania obrazu na asistované riadenie modelu auta
Tomšík, Matúš -- Gallo, Ondrej
Využitie rozpoznávania obrazu na asistované riadenie modelu auta. Bakalářská práce. 2019. 37 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Využitie technológií sémantického webu v oblasti cestovného ruchu
Michňa, Michal -- Kossaczký, Igor
Využitie technológií sémantického webu v oblasti cestovného ruchu. Diplomová práce. 2019. 88 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Využitie technológií sémantického webu v oblasti strojového učenia
Kalanin, Peter -- Kossaczký, Igor
Využitie technológií sémantického webu v oblasti strojového učenia. Bakalářská práce. 2019. 43 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Využitie telemedicínskych služieb v starostlivosti o starších ľudí
Ujmiak, Branislav -- Hambalík, Alexander
Využitie telemedicínskych služieb v starostlivosti o starších ľudí. Diplomová práce. 2019. 65 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Využitie VR pri experimentoch
Šašala, Štefan -- Antal, Eugen
Využitie VR pri experimentoch. Diplomová práce. 2019. 48 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Využitie zmiešanej reality na ovládanie a monitorovanie mechatronických zariadení
Slezák, Michal -- Haffner, Oto
Využitie zmiešanej reality na ovládanie a monitorovanie mechatronických zariadení. Diplomová práce. 2019. 58 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Vývoj virtuálnej edukačnej hry o CMOS
Nguyen Tien, Dinh -- Stuchlíková, Ľubica
Vývoj virtuálnej edukačnej hry o CMOS. Bakalářská práce. 2019. 41 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Vývoj virtuálnej edukačnej hry o diódach
Maslen, Martin -- Kósa, Arpád
Vývoj virtuálnej edukačnej hry o diódach. Bakalářská práce. 2019. 31 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Vývoj virtuálnej edukačnej hry o elektrotechnike
Klement, Matúš -- Stuchlíková, Ľubica
Vývoj virtuálnej edukačnej hry o elektrotechnike. Bakalářská práce. 2019. 36 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Vývoj virtuálnej edukačnej hry o LED diódach
Janecký, Dominik -- Kósa, Arpád
Vývoj virtuálnej edukačnej hry o LED diódach. Bakalářská práce. 2019. 45 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Vývoj virtuálnej edukačnej hry o logických obvodoch
Hlatký, Radoslav -- Stuchlíková, Ľubica
Vývoj virtuálnej edukačnej hry o logických obvodoch. Bakalářská práce. 2019. 36 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Vývoj virtuálnej edukačnej hry o výkonových prvkoch
Cehelský, Martin -- Stuchlíková, Ľubica
Vývoj virtuálnej edukačnej hry o výkonových prvkoch. Bakalářská práce. 2019. 66 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Vývoj webových aplikácií na princípe RESTfull servisov
Džačovský, Matúš -- Gallo, Ondrej
Vývoj webových aplikácií na princípe RESTfull servisov. Diplomová práce. 2019. 51 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Web aplikácia pre sledovanie pohyblivého cieľa
Podlucký, Filip -- Žáková, Katarína
Web aplikácia pre sledovanie pohyblivého cieľa. Diplomová práce. 2019. 67 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Web aplikácie pre výučbu systémov automatického riadenia
Lampert, Erik -- Žáková, Katarína
Web aplikácie pre výučbu systémov automatického riadenia. Bakalářská práce. 2019. 32 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Webová aplikácia na bezpečné zdieľanie súborov
Spišiak, Daniel -- Vojvoda, Milan
Webová aplikácia na bezpečné zdieľanie súborov. Bakalářská práce. 2019. 28 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Webová aplikácia pre analýzu finančných dát
Daňo, Štefan -- Marček, Stanislav
Webová aplikácia pre analýzu finančných dát. Bakalářská práce. 2019. 42 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Webová aplikácia pre meranie pracovnej výkonnosti
Špindor, Juraj -- Bisták, Pavol
Webová aplikácia pre meranie pracovnej výkonnosti. Bakalářská práce. 2019. 58 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Webová aplikácia pre vizualizáciu a riadenie trojhladinového hydraulického systému v jazyku JavaScript
Skalicky, Zdenko -- Bisták, Pavol
Webová aplikácia pre vizualizáciu a riadenie trojhladinového hydraulického systému v jazyku JavaScript. Bakalářská práce. 2019. 53 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Webová aplikácia pre vyhľadávanie spojov MHD
Žuffa, Denis -- Kocúr, Michal
Webová aplikácia pre vyhľadávanie spojov MHD. Bakalářská práce. 2019. 46 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Webové aplikačné rozhranie pre ovládanie hlasom
Vaník, Daniel -- Mladoniczky, Milan
Webové aplikačné rozhranie pre ovládanie hlasom. Bakalářská práce. 2019. 40 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Zber a analýza FOREXových dát
Slobodník, Lukáš -- Kossaczký, Igor
Zber a analýza FOREXových dát. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti