4. 6. 2020  13:54 Lenka
Akademický informačný systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 1

Publikácie
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
Probability measures and projections on quantum logics
Nánásiová, Oľga -- Čerňanová, Viera -- Valášková, Ľubica
Probability measures and projections on quantum logics. In KULCZYCKI, P. -- KACPRZYK, J. -- KÓCZY, L T. -- MESIAR, R. -- WISNIEWSKI, R. Information Technology, Systems Research, and Computational Physics: selected and edited results from the International Multi-Conference on Computational Science (CS 2018), July 2-5, 2018, Kraków, Poland. 1. vyd. Cham : Springer Nature, 2020, ISBN 978-3-030-18057-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti