22. 10. 2019  10:27 Sergej
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BRILLA, I. -- JANÍČEK, F. Numerical determination of voltage potential inside nonhomogeneous media using variational methods. Acta Electrotechnica et Informatica, 19. s. 25--31.

Originální název: Numerical determination of voltage potential inside nonhomogeneous media using variational methods
Slovenský název:
Autor: RNDr. Igor Brilla, PhD. (50%)
prof. Ing. František Janíček, PhD. (50%)
Pracoviště: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Acta Electrotechnica et Informatica
Číslo svazku (ročník): 19
Od strany: 25
Do strany: 31
Počet stran: 7
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: voltage potential, local variations, numerical determination
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: RNDr. Igor Brilla, PhD.
Poslední změna: 11.05.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Acta Electrotechnica et Informatica. 2019.

Originální název: Acta Electrotechnica et Informatica
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 11.05.2019 22:21 (Import dat z knihovny)