19. 10. 2019  21:52 Kristián
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

NÁNÁSIOVÁ, O. -- ČERŇANOVÁ, V. -- VALÁŠKOVÁ, Ľ. Probability measures and projections on quantum logics. In Information Technology, Systems Research, and Computational Physics. Cham: Springer, 2019, ISBN 978-3-030-18057-7.

Originální název: Probability measures and projections on quantum logics
Slovenský název:
Autor: doc. RNDr. Oľga Nánásiová, PhD. (34%)
RNDr. Viera Čerňanová, PhD. (33%)
RNDr. Ľubica Valášková, PhD. (33%)
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Information Technology, Systems Research, and Computational Physics
Podnázev:
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: probability measure, orthomodular lattice, logical connectives, quantum logic, state
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. RNDr. Oľga Nánásiová, PhD.
Poslední změna: 08.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Information Technology, Systems Research, and Computational Physics. Cham: Springer, 2019. ISBN 978-3-030-18057-7.

Originální název: Information Technology, Systems Research, and Computational Physics
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-3-030-18057-7
Nakladatel: Springer
Místo vydání: Cham
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 08.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)