21. 10. 2020  10:33 Uršuľa
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

NÁNÁSIOVÁ, O. -- ČERŇANOVÁ, V. -- VALÁŠKOVÁ, Ľ. Probability measures and projections on quantum logics. In KULCZYCKI, P. -- KACPRZYK, J. -- KÓCZY, L T. -- MESIAR, R. -- WISNIEWSKI, R. Information Technology, Systems Research, and Computational Physics. Cham: Springer, 2020, ISBN 978-3-030-18057-7.

Originální název: Probability measures and projections on quantum logics
Slovenský název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav informatiky a matematiky
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník:
Information Technology, Systems Research, and Computational Physics
Podnázev:
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Klíčová slova:
slovenština: probability measure, orthomodular lattice, logical connectives, quantum logic, state
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání: 2020
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
01.02.2020 22:22 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

KULCZYCKI, P. -- KACPRZYK, J. -- KÓCZY, L T. -- MESIAR, R. -- WISNIEWSKI, R. Information Technology, Systems Research, and Computational Physics. Cham: Springer, 2020. ISBN 978-3-030-18057-7.

Originální název:
Information Technology, Systems Research, and Computational Physics
Anglický název:
Český název:
Editor:
Piotr Kulczycki (20%)
Janusz Kacprzyk (20%)
László T. Kóczy (20%)
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. (20%)
Rafal Wisniewski (20%)
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-3-030-18057-7
Nakladatel:
Springer
Místo vydání:
Cham
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Poslední změna:
18.07.2020 22:21 (Import dat z knihovny)