22. 10. 2019  23:47 Sergej
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DOBROVODSKÝ, M. -- HAMBALÍK, A. Informačný systém na sprístupnenie informácií ohľadne fungovania zdravotníctva v Slovenskej republike. Diplomová práce. 2019. 85 s.

Originální název: Informačný systém na sprístupnenie informácií ohľadne fungovania zdravotníctva v Slovenskej republike
Anglický název: Information System for Making Available Information on Functioning of Health Care in the Slovak Republic
Český název:
Autor: Ing. Martin Dobrovodský
Ing. Alexander Hambalík, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 85
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: information system, informačný systém, statistics, štatistika, webová aplikácia, web application
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Dobrovodský
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)