14. 10. 2019  2:43 Boris
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PERNICKÝ, Ľ. -- ZAJAC, P. Využitie postkvantovej kryptografie na Android platforme. Diplomová práce. 2019. 51 s.

Originální název: Využitie postkvantovej kryptografie na Android platforme
Anglický název: Post-quantum cryptography on Android
Český název:
Autor: Ing. Ľubor Pernický
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 51
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Android, SPHINCS, Digitálny podpis, Digital signature, Post-quantum cryptography, Post-kvantová kryptografia
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Ľubor Pernický
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)