14. 10. 2019  20:26 Boris
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

CHLEBOVEC, M. -- HAFFNER, O. Prezentácia produktov v e-commerce prostredí s využitím rozšírenej reality. Diplomová práce. 2019. 60 s.

Originální název: Prezentácia produktov v e-commerce prostredí s využitím rozšírenej reality
Anglický název: Products presentation in the e-commerce environment using augmented reality
Český název:
Autor: Ing. Martin Chlebovec
Ing. Oto Haffner, PhD.
Pracoviště: Ústav automobilovej mechatroniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 60
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: rozšírená realita, virtuálna realita, augumented reality, virtual reality, ARKit, iOS, Python, Django, internetový obchod, electronic shopping, 3D model, e-commerce, Swift
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Chlebovec
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)