23. 10. 2019  12:34 Alojza
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SLEZÁK, M. -- HAFFNER, O. Využitie zmiešanej reality na ovládanie a monitorovanie mechatronických zariadení. Diplomová práce. 2019. 58 s.

Originální název: Využitie zmiešanej reality na ovládanie a monitorovanie mechatronických zariadení
Anglický název: Using of mixed reality for control and monitoring of mechatronic devices
Český název:
Autor: Ing. Michal Slezák
Ing. Oto Haffner, PhD.
Pracoviště: Ústav automobilovej mechatroniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 58
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Internet vecí, Node-RED, Internet of Things, Unity, Mixed reality, Zmiešaná realita, Raspberry Pi
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Michal Slezák
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)