16. 10. 2019  8:48 Vladimíra
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DŽAČOVSKÝ, M. -- GALLO, O. Vývoj webových aplikácií na princípe RESTfull servisov. Diplomová práce. 2019. 51 s.

Originální název: Vývoj webových aplikácií na princípe RESTfull servisov
Anglický název: Developing web applications with RESTfull services
Český název:
Autor: Ing. Matúš Džačovský
Ing. Ondrej Gallo, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 51
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: SoapUI, Tomcat, REST, Spring, API, Java
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Matúš Džačovský
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)