14. 10. 2019  14:48 Boris
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VASIĽ, M. -- SOPIAK, D. Rozoznávanie geografických bodov na obraze. Diplomová práce. 2019. 53 s.

Originální název: Rozoznávanie geografických bodov na obraze
Anglický název: Recognition of geographical marks at image
Český název:
Autor: Ing. Marcel Vasiľ
Ing. Dominik Sopiak, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 53
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: neurónová sieť, konvolúcia, machine learning, strojové učenie, rozoznávanie, recognition, convolution, neural network
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Marcel Vasiľ
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)