14. 10. 2019  11:26 Boris
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ROMÁN, R. -- BUCZ, Š. Inteligentný diagnostický systém na platforme Windows. Diplomová práce. 2019. 70 s.

Originální název: Inteligentný diagnostický systém na platforme Windows
Anglický název: Intelligent diagnostic system on Windows
Český název:
Autor: Ing. Róbert Román
Ing. Štefan Bucz, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 70
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: car diagnostic, Python, OBD, vozidlo, vehicle, automobilová diagnostika
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Róbert Román
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)