30. 10. 2020  21:38 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MICHŇA, M. -- KOSSACZKÝ, I. Využitie technológií sémantického webu v oblasti cestovného ruchu. Diplomová práce. 2019. 88 s.

Originální název:
Využitie technológií sémantického webu v oblasti cestovného ruchu
Anglický název:
Application of semantic web technologies in tourism
Český název:
Autor: Ing. Michal Michňa
RNDr. Igor Kossaczký, CSc.
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání:
2019
Počet stran:
88
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: tourism, Sémantický web, cestovný ruch, yachting, Semantic web, porovnávanie cien, jachting, ontológia, Ontology, price comparison
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Michal Michňa
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)