22. 10. 2020  21:02 Sergej
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠEFČÍK, I. -- HALLON, J. Komplexný systém pre výkon skúšok odolnosti voči spojitému rušeniu. Diplomová práce. 2019. 44 s.

Originální název:
Komplexný systém pre výkon skúšok odolnosti voči spojitému rušeniu
Anglický název:
Complex system the performing immunity tests for continuous interference
Český název:
Autor:
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Ústav elektrotechniky
Druh publikace:
závěrečná práce
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání:
2019
Počet stran:
44
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: EMC, LabVIEW, automatizácia, Vision, electromagnetic endurace test, automatization, number recognition, skúška elektromagnetickej odolnosti, rozpoznávanie číslic, analog camera, analógová kamera
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Ing. Ivan Šefčík
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)