22. 10. 2020  20:38 Sergej
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GBURÍK, M. -- JUHÁS, G. Manažment zmien medzi verziovanými procesmi Petriho sietí. Diplomová práce. 2019. 73 s.

Originální název:
Manažment zmien medzi verziovanými procesmi Petriho sietí
Anglický název:
Change management of versioned Petri net processes
Český název:
Autor: Ing. Martin Gburík
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
Pracoviště:
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce:
Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání:
2019
Počet stran:
73
Původní jazyk:
slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: verzia, version, petriho siete, proces, petri nets, process
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Gburík
Poslední změna:
15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)