24. 10. 2019  4:24 Kvetoslava
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MICHALICA, T. -- JUHÁS, G. Transformácia procesného modelu na textovú reprezentáciu. Diplomová práce. 2019. 52 s.

Originální název: Transformácia procesného modelu na textovú reprezentáciu
Anglický název: Transformation of a process model to a text representation
Český název:
Autor: Ing. Tomáš Michalica
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 52
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: dokumentácia, spracovanie prirodzeného jazyka, Petri nets, natural language processing, console application, Petriflow, documentation, Petriho siete, konzolová aplikácia
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Tomáš Michalica
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)