19. 1. 2020  6:20 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MICHALICA, T. -- JUHÁS, G. Transformácia procesného modelu na textovú reprezentáciu. Diplomová práca. 2019. 52 s.

Originálny názov: Transformácia procesného modelu na textovú reprezentáciu
Anglický názov: Transformation of a process model to a text representation
Český názov:
Autor: Ing. Tomáš Michalica
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 52
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: dokumentácia, spracovanie prirodzeného jazyka, Petri nets, natural language processing, console application, Petriflow, documentation, Petriho siete, konzolová aplikácia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Tomáš Michalica
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)