19. 10. 2019  14:03 Kristián
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DUBEŇ, A. -- ORAVEC, M. Rozpoznávanie osôb na historických fotografiách. Diplomová práce. 2019. 54 s.

Originální název: Rozpoznávanie osôb na historických fotografiách
Anglický název: People recognition in historical photos
Český název:
Autor: Ing. Andrej Dubeň
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 54
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: face recognition, biometrics, biometria, deep convolutional networks, hlboké konvolucné siete, historické fotografie, rozpoznávanie osôb, historical photographs
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Andrej Dubeň
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)