21. 10. 2020  9:51 Uršuľa
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DUBEŇ, A. -- ORAVEC, M. Rozpoznávanie osôb na historických fotografiách. Diplomová práce. 2019. 54 s.

Originální název:
Rozpoznávanie osôb na historických fotografiách
Anglický název: People recognition in historical photos
Český název:
Autor:
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání:
2019
Počet stran:
54
Původní jazyk:
slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: face recognition, biometrics, biometria, deep convolutional networks, hlboké konvolucné siete, historické fotografie, rozpoznávanie osôb, historical photographs
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)