29. 10. 2020  2:45 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KYTKOVÁ, E. -- ORAVEC, M. Person recognition in different age. Diplomová práce. 2019. 46 s.

Originální název:
Person recognition in different age
Český název:
Autor:
Ing. Emília Kytková
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
Pracoviště:
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace:
závěrečná práce
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
46
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: face recognition, age-invariant, machine learning, strojové učenie, hlboké konvolučné siete, deep convolutional networks, Dlib, veková rozdielnosť, rozpoznávanie osôb, FaceNet
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Emília Kytková
Poslední změna:
15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)