18. 10. 2019  7:58 Lukáš
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

URBAN, K. -- ORAVEC, M. Určovanie veku osôb z fotografie. Diplomová práce. 2019. 61 s.

Originální název: Určovanie veku osôb z fotografie
Anglický název: Age recognition from images
Český název:
Autor: Ing. Kristina Urban
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 61
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: facenet, konvolučné siete, machine learning, strojové učenie, age estimation, dlib, určovanie veku, convolutional networks
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Kristina Urban
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)