21. 10. 2019  19:31 Uršuľa
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SKACHOVÁ, A. -- ŽÁKOVÁ, K. Návrh web aplikácie pomocou WebAssembly. Bakalářská práce. 2019. 42 s.

Originální název: Návrh web aplikácie pomocou WebAssembly
Anglický název: Development of web application using WebAssembly
Český název:
Autor: Bc. Anna Skachová
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Pracoviště: Ústav automobilovej mechatroniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 42
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: SymbolicC++, WebAssembly, RLC circuit, Emscripten, RLC obvod
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Anna Skachová
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)