14. 12. 2019  21:38 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SKACHOVÁ, A. -- ŽÁKOVÁ, K. Návrh web aplikácie pomocou WebAssembly. Bakalárska práca. 2019. 42 s.

Originálny názov: Návrh web aplikácie pomocou WebAssembly
Anglický názov: Development of web application using WebAssembly
Český názov:
Autor: Bc. Anna Skachová
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 42
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: SymbolicC++, WebAssembly, RLC circuit, Emscripten, RLC obvod
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Anna Skachová
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)