22. 10. 2019  10:28 Sergej
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PODLUCKÝ, F. -- ŽÁKOVÁ, K. Web aplikácia pre sledovanie pohyblivého cieľa. Diplomová práce. 2019. 67 s.

Originální název: Web aplikácia pre sledovanie pohyblivého cieľa
Anglický název: Web application for tracking of moving object
Český název:
Autor: Ing. Filip Podlucký
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Pracoviště: Ústav automobilovej mechatroniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 67
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: viacfaktorová autentifikácia, AES, web aplikácia, multi-factor authentication, Node.JS, web application
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Filip Podlucký
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)