22. 10. 2019  5:16 Sergej
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

TROCHA, M. -- ŽÁKOVÁ, K. Tvorba API pre online prístup k simulačnému prostrediu Matlab. Diplomová práce. 2019. 54 s.

Originální název: Tvorba API pre online prístup k simulačnému prostrediu Matlab
Anglický název: Creating an API for online access to the Matlab simulation environment
Český název:
Autor: Ing. Martin Trocha
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Pracoviště: Ústav automobilovej mechatroniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 54
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: HTTP, Python, JSON-RPC, Matlab, API
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Trocha
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)