22. 11. 2019  15:46 Cecília
Akademický informačný systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TROCHA, M. -- ŽÁKOVÁ, K. Tvorba API pre online prístup k simulačnému prostrediu Matlab. Diplomová práca. 2019. 54 s.

Originálny názov: Tvorba API pre online prístup k simulačnému prostrediu Matlab
Anglický názov: Creating an API for online access to the Matlab simulation environment
Český názov:
Autor: Ing. Martin Trocha
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 54
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: HTTP, Python, JSON-RPC, Matlab, API
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Trocha
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)