15. 10. 2019  10:47 Terézia
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠAŠALA, Š. -- ANTAL, E. Využitie VR pri experimentoch. Diplomová práce. 2019. 48 s.

Originální název: Využitie VR pri experimentoch
Anglický název: Use of VR in experiments
Český název:
Autor: Ing. Štefan Šašala
Ing. Eugen Antal, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 48
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: virtuálna realita, psychology, experiments, psychológia, virtual reality, experimenty
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Štefan Šašala
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)