16. 10. 2019  9:00 Vladimíra
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BUCSAI, S. -- KUČERA, E. Ovládanie a monitorovanie IoT zariadení s využitím zmiešanej reality. Diplomová práce. 2019. 48 s.

Originální název: Ovládanie a monitorovanie IoT zariadení s využitím zmiešanej reality
Anglický název: Control and monitoring of IoT devices using mixed reality
Český název:
Autor: Ing. Szabina Bucsai
Ing. Erik Kučera, PhD.
Pracoviště: Ústav automobilovej mechatroniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 48
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: smart home, mixed reality, inteligentná domácnosť, internet vecí, Internet of Things, zmiešaná realita
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Szabina Bucsai
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)