15. 10. 2019  5:35 Terézia
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VALAŠÍK, A. -- KUČERA, E. Aplikácia pre Internet of Things využívajúca Sigfox protokol. Diplomová práce. 2019. 64 s.

Originální název: Aplikácia pre Internet of Things využívajúca Sigfox protokol
Anglický název: An Application for the Internet of Things with usage of Sigfox protocol
Český název:
Autor: Ing. Adam Valašík
Ing. Erik Kučera, PhD.
Pracoviště: Ústav automobilovej mechatroniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 64
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Cloud, Internet of Things, Sigfox
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Adam Valašík
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)