21. 10. 2020  10:13 Uršuľa
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BAKA, T. -- ZAJAC, P. Riešenie MRHS rovníc cez dekódovacie algoritmy. Diplomová práce. 2019. 33 s.

Originální název: Riešenie MRHS rovníc cez dekódovacie algoritmy
Anglický název: Solving MRHS equations using decoding algorithms
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace:
závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce:
Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání:
2019
Počet stran: 33
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: decoding, dekódovanie, algebraic cryptanalysis, MRHS rovnice, algebraická kryptoanalýza, MRHS equations
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Tomáš Baka
Poslední změna:
15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)