12. 8. 2020  6:31 Darina
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BARANIAK, T. -- FABŠIČ, T. Dekódovanie QC-MDPC kódov. Diplomová práce. 2019. 53 s.

Originální název: Dekódovanie QC-MDPC kódov
Anglický název:
Decoding of QC-MDPC codes
Český název:
Autor:
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce:
Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání:
2019
Počet stran: 53
Původní jazyk:
slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: decoding algorithms, teória kódovania, QC-MDPC codes, post-kvantová kryptografia, post-quantum cryptography, coding theory, McEliecov kryptosystém, dekódovacie algoritmy, QC-MDPC kódy, McEliece cryptosystem
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Tomáš Baraniak
Poslední změna:
15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)