22. 10. 2019  3:58 Sergej
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BARANIAK, T. -- FABŠIČ, T. Dekódovanie QC-MDPC kódov. Diplomová práce. 2019. 53 s.

Originální název: Dekódovanie QC-MDPC kódov
Anglický název: Decoding of QC-MDPC codes
Český název:
Autor: Ing. Tomáš Baraniak
Mgr. Tomáš Fabšič, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 53
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: decoding algorithms, teória kódovania, QC-MDPC codes, post-kvantová kryptografia, post-quantum cryptography, coding theory, McEliecov kryptosystém, dekódovacie algoritmy, QC-MDPC kódy, McEliece cryptosystem
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Tomáš Baraniak
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)