30. 10. 2020  15:28 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BARANIAK, T. -- FABŠIČ, T. Dekódovanie QC-MDPC kódov. Diplomová práca. 2019. 53 s.

Originálny názov:
Dekódovanie QC-MDPC kódov
Anglický názov:
Decoding of QC-MDPC codes
Český názov:
Autor:
Ing. Tomáš Baraniak
Mgr. Tomáš Fabšič, PhD.
Pracovisko:
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 53
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: decoding algorithms, teória kódovania, QC-MDPC codes, post-kvantová kryptografia, post-quantum cryptography, coding theory, McEliecov kryptosystém, dekódovacie algoritmy, QC-MDPC kódy, McEliece cryptosystem
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)