18. 11. 2019  2:57 Eugen
Akademický informačný systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BARANIAK, T. -- FABŠIČ, T. Dekódovanie QC-MDPC kódov. Diplomová práca. 2019. 53 s.

Originálny názov: Dekódovanie QC-MDPC kódov
Anglický názov: Decoding of QC-MDPC codes
Český názov:
Autor: Ing. Tomáš Baraniak
Mgr. Tomáš Fabšič, PhD.
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 53
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: decoding algorithms, teória kódovania, QC-MDPC codes, post-kvantová kryptografia, post-quantum cryptography, coding theory, McEliecov kryptosystém, dekódovacie algoritmy, QC-MDPC kódy, McEliece cryptosystem
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Tomáš Baraniak
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)