14. 10. 2019  7:50 Boris
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

FILO, R. -- KUČERA, E. Aplikácia pre Internet of Things využívajúca Low-Power Wide-Area Network. Diplomová práce. 2019. 55 s.

Originální název: Aplikácia pre Internet of Things využívajúca Low-Power Wide-Area Network
Anglický název: Application for Internet of Things with the use of Low-Power Wide-Area Network
Český název:
Autor: Ing. Róbert Filo
Ing. Erik Kučera, PhD.
Pracoviště: Ústav automobilovej mechatroniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 55
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: The Things Network, LoRaWAN, LPWAN, IoT, LoRa, HomeAssistant
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Róbert Filo
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)