18. 10. 2019  8:13 Lukáš
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

CHALÁNY, M. -- HROMADA, V. Salomaa-Welzl kryptosystém. Diplomová práce. 2019. 48 s.

Originální název: Salomaa-Welzl kryptosystém
Anglický název: Salomaa-Welzl cryptosystem
Český název:
Autor: Ing. Michal Chalány
Ing. Viliam Hromada, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 48
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: cryptosystem, kryptosystém, formálne jazyky, L-system, formal languages, T0L, L-systém, DT0L
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Michal Chalány
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)