29. 10. 2020  3:01 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

CHALÁNY, M. -- HROMADA, V. Salomaa-Welzl kryptosystém. Diplomová práce. 2019. 48 s.

Originální název:
Salomaa-Welzl kryptosystém
Anglický název: Salomaa-Welzl cryptosystem
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace:
závěrečná práce
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
48
Původní jazyk:
slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: cryptosystem, kryptosystém, formálne jazyky, L-system, formal languages, T0L, L-systém, DT0L
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)