28. 10. 2020  0:15 Dobromila
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

NOVOTNÝ, M. -- ZAJAC, P. Implementácia experimentálneho postkvantového protokolu. Diplomová práce. 2019. 50 s.

Originální název:
Implementácia experimentálneho postkvantového protokolu
Anglický název: Implementation of the experimental post-quantum protocol
Český název:
Autor:
Ing. Martin Novotný
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace:
závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce:
Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání:
2019
Počet stran:
50
Původní jazyk:
slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: verifikácia, Merkleho strom, signature, verification, BIKE, podpis, TLS, Merkle tree
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Novotný
Poslední změna:
15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)