22. 10. 2019  7:45 Sergej
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

NOVOTNÝ, M. -- ZAJAC, P. Implementácia experimentálneho postkvantového protokolu. Diplomová práce. 2019. 50 s.

Originální název: Implementácia experimentálneho postkvantového protokolu
Anglický název: Implementation of the experimental post-quantum protocol
Český název:
Autor: Ing. Martin Novotný
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 50
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: verifikácia, Merkleho strom, signature, verification, BIKE, podpis, TLS, Merkle tree
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Novotný
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)