20. 10. 2019  18:23 Vendelín
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MORÁVEK, M. -- GROŠEK, O. Lúštenie starej ruskej šifry. Bakalářská práce. 2019. 31 s.

Originální název: Lúštenie starej ruskej šifry
Anglický název: Cracking old Russian cipher
Český název:
Autor: Bc. Michal Morávek
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 31
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Cryptool, šifrovanie, decryption, cracking, encryption, lúštenie, dešifrovanie
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Michal Morávek
Poslední změna: 15.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)