4. 8. 2020  15:35 Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Akademický informačný systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MARTINEZ, E M. -- ČAVOJSKÝ, M. Modelovanie pohybu používateľa. Bakalárska práca. 2019. 38 s.

Originálny názov: Modelovanie pohybu používateľa
Anglický názov:
User movement model
Český názov:
Autor:
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
38
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: substrings, patterns, Wi-Fi, vzory, podreťazce, zariadenia, devices
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Eduardo Milan Martinez
Posledná zmena:
15.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)