14. 11. 2019  11:48 Irma
Akademický informačný systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MARTINEZ, E M. -- ČAVOJSKÝ, M. Modelovanie pohybu používateľa. Bakalárska práca. 2019. 38 s.

Originálny názov: Modelovanie pohybu používateľa
Anglický názov: User movement model
Český názov:
Autor: Bc. Eduardo Milan Martinez
Ing. Maroš Čavojský, PhD.
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 38
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: substrings, patterns, Wi-Fi, vzory, podreťazce, zariadenia, devices
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Eduardo Milan Martinez
Posledná zmena: 15.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)